ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
5.767
0
0
5.767
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
2.969
0
0
2.969
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.852
0
0
0
0
0
0
2.118
0
0
0
0
ΤΟΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
26.707
0
0
26.707
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1980
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.373
0
0
4.8
8.367
10.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
22.113
0
0
22.113
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
8.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.424
9.6
3.153
0.906
2.812
2.138
0
1.081
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
20.872
0
0
20.872
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1979
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
6.3
3.188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.118
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
9.633
0
0
9.633
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1990
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
9.602
0
0
9.602
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
8.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.769
7.833
0
0
0
0
0
0
0