ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.225
0
0
14.225
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1976
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
2.424
0
1.921
2.151
3.362
0
2.227
0
0
0
0
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
55.3
0
0
55.3
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1974
7.44
29.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.833
0
7.767
0
0
ΔΡΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
40.173
0
0
40.173
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1990
8.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
6.8
9.633
2.937
9.133
0
0
0
2.948
0.022
ΜΕΤΑΞΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
39.386
0
0
39.386
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1980
6.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
9.6
3.36
8.3
2.493
2.769
8.433
0
1.963
ΙΑΤΡΟΥ - ΤΑΣΟΥΛΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
38.943
0
0
38.943
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/1975
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
1.31
5.655
9.633
3.011
2.959
8.82
0
3.548
1.081
0
ΜΕΡΕΜΕΤΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΑΓΓΕΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
38.477
0
0
38.477
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1975
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.681
1.266
7.967
9.633
3.142
9.1
2.391
0
0
0
3.297
ΡΟΥΠΑΚΑ ΣΒΙΓΓΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.985
0
0
35.985
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1979
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
7.967
9.633
2.749
0
1.703
0
3.046
3.712
1.408
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.148
0
0
35.148
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/12/1978
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.917
7.833
9.6
3.011
2.02
2.5
0
0
0
9.267
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.964
0
0
29.964
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/1973
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.096
3.024
3.199
8.167
2.681
1.769
2.336
3.341
3.352
ΚΟΝΤΗ - ΠΑΤΡΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
28.437
0
0
28.437
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1977
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
1.834
2.194
1.954
8
2.5
2.694
2.823
2.146
2.5
0
0
ΦΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
24.511
0
0
24.511
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/12/1978
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.496
2.74
2.991
7.142
3.074
2.179
1.461
0
3.428
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.338
0
0
16.338
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1979
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.245
2.86
2.817
2.937
2.681
0
0
0.175
3.625
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.367
0
0
11.367
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1974
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0
2.149
3.164
2.507
3.188
0
0
ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.52
0
0
10.52
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.917
2.336
0
1.483
2.838
0
2.945
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΡΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.284
0
0
5.284
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1969
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.991
0
2.293
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.046
0
0
3.046
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.758
0
0
1.288
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.793
0
0
2.793
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2004
8.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.793
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.727
0
0
2.727
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.727
ΨΟΧΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.653
0
0
2.653
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
8.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.594
0
0
1.059
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.441
0
0
2.441
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.441
0
0
0
ΓΕΜΕΝΕΤΖΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.074
0
0
2.074
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.074
0
0
0
0
ΦΛΩΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.223
0
0
1.223
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/1980
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.917
0
0
0.917
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
5.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.917