ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΒΑΣΑΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΡΑΦΑΗΛ
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
34.084
0
0
34.084
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.098
6.219
6.4
8.933
9.433
0
ΣΑΡΟΥΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
24.787
0
0
24.787
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2004
9.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
0
0
0
0
0
3.282
2.168
3.618
3.83
3.956
ΧΑΛΟΥΛΗ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
10.474
0
0
10.474
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
3.426
3.819
ΔΡΑΝΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
8.48
0
0
8.48
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.945
0
0
0
0
3.144
2.391
ΤΖΟΥΒΑΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
7.996
0
0
7.996
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2001
9.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
0
0
2.096
3.71
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
5.742
0
0
5.742
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
9.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.275
2.467
ΝΤΟΡΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
3.646
0
0
3.646
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2000
6.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
2.445
0
0
2.445
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2000
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.445
ΜΠΑΜΠΑΓΙΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
0.6
0
0
0.6
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2001
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6