ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΦΡΑΝΤΖΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.377
0
0
6.377
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.949
2.103
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.063
0
0
5.063
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0.709
0
0
0
0
0
1.097
0
0
0
2.766
ΜΠΟΥΡΑΔΑΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
1.189
0
0
1.189
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
155.815
0
0
155.815
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1987
6.24
ΟΧΙ
155.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
69.667
0
0
69.667
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.65
ΟΧΙ
69.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
49.941
16.58
4.1
29.261
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2000
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.046
2.423
3.8
18.867
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
48.78
21.5
5.225
22.055
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
18.867
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
46.311
16.67
6.34
23.301
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.186
9.667
9.9
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
44.896
16.41
5.735
22.751
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.151
9.633
9.967
ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
43.78
13.59
0
30.19
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.531
0.857
9.033
17.533
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
42.325
8.93
0
33.395
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
6.39
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
1.714
0.983
9.7
19.867
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
41.844
0
0
41.844
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
1.28
19.733
19.333
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
41.621
19.16
1.965
20.496
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1987
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.697
1.143
1.714
2.491
2.491
9.433
ΜΗΛΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
41.606
14.47
0
27.136
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
2.937
3.2
2.286
2.457
0
0.846
3.543
9.433
ΚΑΤΑΓΗ
ΑΛΙΚΗ
ΖΩΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
41.545
11.97
6.145
23.43
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.817
0.526
0
0
1.757
8.913
9.433
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
41.014
17.91
0
23.104
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.571
1.474
1.189
9.4
9.967
ΔΑΔΙΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
40.651
16.65
6.77
17.231
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1986
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
3.691
9.333
ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
40.226
19.6
5.97
14.656
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.28
9.433
ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
40
0
0
40
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1983
5
ΟΧΙ
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΩΓΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
39.886
17.42
4.735
17.731
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0.663
0
0
2.606
3.657
9.433
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
39.801
18.35
3.915
17.536
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2004
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
1.223
2.446
3.063
9.433
ΒΕΝΔΙΣΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
39.333
0
0
39.333
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.31
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
39.313
17.97
4.37
16.973
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.397
4.143
9.433
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
38.727
16.96
5.35
16.417
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
3.769
9.3
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
37.6
0
0
37.6
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
5.81
ΟΧΙ
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
8.267
ΤΣΕΛΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
37.358
17.99
1.73
17.638
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.057
1.017
2.48
2.834
8.267
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
37.052
8.6
0
28.452
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.56
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.452
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
36.964
15.62
0
21.344
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0.754
2.194
3.086
0
3.109
2.734
8.758
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
36.927
15.8
2.255
18.872
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2005
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
3.471
4.731
8.167
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
36.557
16.5
6.305
13.752
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
2.446
8.575
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.835
17.85
5.455
12.53
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1994
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
2.789
8.37
ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.433
0
0
35.433
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.29
ΟΧΙ
35.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.315
0
2.19
33.125
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1985
6.51
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
1.143
1.04
0.914
20
9.433
ΜΠΙΧΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.234
19.06
5.13
11.044
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1996
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
8.381
ΣΟΥΡΜΕΛΗ
ΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
34.922
9.75
0
25.172
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
2.069
4.011
8.274
8.167
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
34.904
15.26
0
19.644
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
1.806
3.031
0.914
3.374
8.37
ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
34.86
19.55
0
15.31
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.434
0.503
2.274
2.789
8.167
ΠΥΡΓΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
34.574
13.05
0
21.524
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
3.143
2.366
2.011
2.594
8.404
ΣΕΒΑΣΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
34.477
12.42
0.725
21.332
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
2.263
1.874
1.097
1.966
3.154
8.27
ΚΗΡΥΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
34.131
14.62
4.055
15.456
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
1.7
5.131
8.088
ΓΕΝΗΚΟΜΣΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
33.735
17
4.91
11.825
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
0.617
7.733
ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
33.015
19.78
0
13.235
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.67
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0
0.011
0
1.806
0.526
0
0
9.967
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
31.566
16.76
0
14.806
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.823
6.623
6.446
ΓΚΑΤΣΟΥ-ΛΕΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
31.154
0
0
31.154
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
3.869
3.154
1.074
4.48
7.886
7.286
ΚΟΖΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
30.316
15.14
2.125
13.051
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
1.371
3.326
2.606
0
0
0
0
0
0
0
0
5.531
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.923
18.61
1.38
9.933
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1997
6.27
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.933
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.617
0
0
29.617
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.543
2.24
0.354
1.817
2.217
2.72
3.737
6.526
6.977
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.333
9.09
0
20.243
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
7.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.263
0.914
0.491
1.829
3.086
9.9
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.241
14.77
0.94
13.531
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0.526
0
3.391
3.534
4.046
ΣΑΛΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.121
15.46
5.51
8.151
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
3.674
3.449
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.119
19.65
0
9.469
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0.389
0.149
0.24
1.897
2.686
3.549
ΒΑΒΛΙΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.052
19.99
4.125
4.937
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
3.291
ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.049
18
0
11.049
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1992
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.503
0
0
0
0
1.074
2.011
3.143
3.7
ΚΟΥΦΙΑΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.94
6.74
0
22.2
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
2.834
3.2
2.423
1.851
1.634
1.303
3.937
3.326
ΣΤΑΜΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.68
5.84
0
22.84
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
1.383
0
3.829
2.011
0
0
2.789
4.554
5.166
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.667
10.11
0
18.557
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
2.674
2.949
2.446
2.263
2.194
3.563
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ
ΑΝΘΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.899
17.18
3.045
7.674
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
6.531
ΨΑΡΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.858
3.29
3.775
20.793
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1992
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
2.366
1.509
2.194
8.933
3.7
ΚΑΪΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.826
16.58
0
11.246
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
2.789
2.354
3.223
2.446
ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.453
17.87
5.44
4.143
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
3.549
ΞΥΔΙΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.341
5.79
0
21.551
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
3.109
1.189
1.657
1.943
3.157
3.814
3.54
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.304
6.65
0
20.654
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
2.526
2.32
2.08
2.194
0.96
3.686
3.54
ΣΚΟΜΠΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.291
18.04
5.96
3.291
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
ΣΤΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.187
15.92
3.69
7.577
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
0.937
2.171
2.96
ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.149
4.76
0
22.389
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
0
0
1.737
1.394
2.286
3.017
2.08
2.4
3.109
2.651
ΠΙΚΕΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.014
4.24
0
22.774
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2000
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
2.114
5.783
1.109
1.097
0.88
1.36
2.831
5.463
ΣΕΦΕΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.009
5.16
6.395
15.454
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1992
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
9.7
3.64
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.894
12.06
0
14.834
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
2.057
0
1.211
2.171
3.886
1.326
2.869
ΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.833
0
5.665
21.168
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
5.869
8.933
5.806
ΚΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.683
17.78
0
8.903
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0.971
1.589
0
0.457
0.731
0.48
0.583
3.269
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.544
13.97
0
12.574
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
1.669
1.166
2.469
0
0
4.186
ΠΑΛΑΙΟΜΗΧΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.399
17.41
0
8.989
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
1.509
0.411
1.303
0.549
3.594
ΤΕΚΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.368
5.98
0
20.388
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
6.141
0
3.657
4.48
2.903
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.331
0
0
26.331
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
3.291
2.971
3.589
2.811
3.157
2.766
3.086
3.449
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.209
0
5.88
20.329
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1997
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
1.474
2.1
3.351
9.7
3.314
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.051
15.97
5.275
4.806
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1998
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0
3.503
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.969
16.12
1.84
8.009
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
1.634
1.303
0.137
0.137
0
0.457
0
3.483
ΚΑΡΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.863
0
0
25.863
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
4.549
3.063
3.154
1.749
1.189
5.074
4.869
ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.833
18.43
0
7.403
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2002
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
0.434
1.486
1.486
3.723
ΛΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.716
12.58
0.205
12.931
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1994
5.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.103
9.433
ΜΠΙΝΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.704
22.27
0
3.434
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.434
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.557
0
0
25.557
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.634
2.983
2.571
4.114
4.183
5.506
3.56
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.369
14.5
5.075
5.794
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
3.04
ΣΙΜΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.343
16.16
0
9.183
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
0
0.411
1.131
0
0
0
0
0
0
0
3.571
2.811
ΖΥΜΗ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.281
11.81
0
13.471
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2002
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.36
1.257
0.869
0
1.337
2.446
3.38
ΚΥΡΒΕΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.196
16.11
0
9.086
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0.434
1.509
1.874
0
1.737
2.526
ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.153
10.41
0
14.743
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.651
2.263
2.491
3.177
2.811
ΜΠΟΥΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.097
18.92
3.38
2.797
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.797
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.987
7.32
0
17.667
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.989
3.854
7.972
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.93
0
0
24.93
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
2.571
1.714
0
0
9
9.267
ΠΕΤΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.897
0
0
24.897
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
5.351
7.009
2.549
3.566
5.006
ΣΑΡΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.632
0
4.83
19.802
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
1.566
0.651
1.189
0
2.206
8.933
3.131
ΚΑΡΓΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.536
14.89
2.755
6.891
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1987
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.514
1.36
1.771
2.697
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.526
0
0
24.526
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.491
9.533
4.279
3.223
ΜΙΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.513
20.87
0
3.643
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.643
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.443
14.3
0
10.143
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1992
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.051
1.349
2.697
3.446
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.41
10.24
3.305
10.865
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.914
0
0
9.333
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.285
20.87
3.415
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1992
6.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.247
8.86
0
15.387
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.45
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.029
0.549
0
0.503
0.571
2.743
9.467
ΦΕΛΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.194
0
0
24.194
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
7.314
1.611
0
3.463
1.897
4.471
3.311
ΠΑΠΑΖΩΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.076
13.67
2.92
7.486
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.32
2.926
ΨΑΡΑΚΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.012
14.57
4.105
5.337
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1992
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
3.68
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.809
19.39
2.625
1.794
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.337
ΔΟΥΛΓΙΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.737
10.36
0
13.377
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
6.526
6.714
ΠΑΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.626
17.15
0.785
5.691
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
0
4.663
ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.569
5.66
0
17.909
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1994
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
1.554
1.646
1.623
2.606
4.051
4.063
ΟΡΦΑΝΙΩΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.563
7.94
3.04
12.583
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1999
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.394
0.594
0.56
1.714
5.097
2.606
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.506
10.13
3.09
10.286
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1989
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
1.006
1.36
3.017
3.406
ΜΗΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.497
20.72
0
2.777
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.417
0
0
23.417
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
3.611
3.726
7.254
5.214
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.413
15.58
0
7.833
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
ΧΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.381
13.85
0
9.531
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.503
0.549
0
1.257
2.983
3.691
ΔΕΔΕΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.163
19.62
0
3.543
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
0
0
0
0
0
2.754
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.097
0
0
23.097
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
1.12
3.223
2.56
2.846
2.651
2.72
3.886
2.834
ΔΡΟΥΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.912
0
1.17
21.742
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
8.933
0
4.617
4.123
3.029
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.909
0
0
22.909
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.583
2.766
2.126
1.943
2.417
2.543
3.063
3.457
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.879
20.13
0
2.749
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2007
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.749
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.857
0
0
22.857
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
2.594
3.063
3.223
2.786
4.169
3.423
ΠΑΠΑΖΕΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.814
0
0
22.814
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.799
5.756
1.189
0.846
2.58
4.346
2.08
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.803
20.7
0
2.103
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.756
5.31
0
17.446
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.937
2.491
2.64
2.309
2.88
2.84
ΚΑΛΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.703
12.92
0
9.783
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1997
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0
3.02
2.423
3.357
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.697
15.5
0
7.197
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.557
2.217
2.423
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.696
10.95
0
11.746
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.926
1.44
2.42
2.103
2.309
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.514
10.91
4.055
7.549
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
0
0.206
1.063
1.417
2.291
2.457
ΝΤΑΜΠΡΑΤΖΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.504
16.23
0
6.274
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.086
0
0.983
0
0
2.697
ΖΟΥΡΝΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.476
17.06
4.41
1.006
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
ΠΑΝΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.383
14.55
1.25
6.583
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0.457
1.109
3.463
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.379
18.95
0
3.429
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
6.39
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.554
0
0
0
ΜΕΤΑΞΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.357
11.68
0
10.677
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1998
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.194
1.806
1.04
0.503
1.029
3.534
ΡΟΔΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.351
0
0
22.351
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
4.796
0
3.91
0
1.006
2.706
1.989
0.411
ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.321
16.77
0
5.551
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.457
1.086
3.483
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.313
7.73
0
14.583
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.491
3.76
1.806
0.206
0.709
0
1.234
2.423
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.284
15.13
0
7.154
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
2.48
3.634
ΣΠΥΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.271
15.93
2.31
4.031
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.506
ΤΣΑΜΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.18
0
0
22.18
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
3.223
1.051
1.303
3.56
3.474
4.163
3.531
ΜΕΓΚΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.174
15.52
0
6.654
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2007
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.457
2.414
ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.097
0
0
22.097
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
1.326
2.846
2.983
3.217
2.217
2.834
2.629
ΠΥΡΓΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.08
10.48
0
11.6
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
0.686
2.72
3.006
3.234
ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.021
13.65
0
8.371
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.011
1.371
0.571
3.16
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.997
4.32
0
17.677
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
1.989
2.686
1.611
1.211
1.28
1.143
2.674
3.14
0
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.894
19.06
0
2.834
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.879
10
1.285
10.594
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.851
1.029
1.966
2.434
1.669
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.59
10.06
2.25
9.28
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
2.229
2.811
2.594
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.558
9.33
4.365
7.863
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
2.749
3.56
ΚΑΓΙΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.527
11.47
0
10.057
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0.48
0
0
0.503
1.029
1.486
1.451
2.606
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.514
0.68
0
20.834
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
3.063
2.743
4.206
5.194
3.046
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.449
6.72
0
14.729
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
6.091
2.446
3.437
ΚΑΙΡΑΚΛΗ - ΜΙΧΑΛΕΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.34
16.86
0
4.48
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.96
0
0
0
0
0
2.88
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.207
14.33
0
6.877
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.846
3.437
ΚΟΡΑΚΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.18
0
0
21.18
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
9.102
9.267
ΓΟΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.153
0
4.835
16.318
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.051
2.217
9.667
2.72
ΛΑΖΑΡΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.153
9.61
0
11.543
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1997
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
2.64
1.646
0.549
1.417
2.903
ΦΙΣΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.99
0
0
20.99
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1998
5.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.189
3.52
3.389
9.167
2.697
ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.913
20.41
0
0.503
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2000
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.889
0
0
20.889
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2002
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.423
4.183
4.046
4.834
3.403
ΝΤΑΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.841
11.95
0
8.891
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.851
2.423
1.829
1.646
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.785
7.2
4.265
9.32
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
4.011
3.48
ΚΑΡΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.744
13.38
5.17
2.194
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0.72
1.257
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.737
0
0
20.737
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
3.177
2.263
2.297
1.451
1.806
4.086
2.811
ΤΖΙΜΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.623
19.06
0
1.563
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.563
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.586
14.44
0
6.146
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
2.694
2.56
ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.505
12.99
3.995
3.52
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
2.149
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.479
10.79
0
9.689
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
3.266
5.417
ΠΑΠΑΔΟΜΗΤΡΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.397
6.18
0
14.217
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.234
1.131
1.6
0.434
0.526
2.766
1.257
4.103
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.397
0
0
20.397
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
2.846
2.926
2.08
2.491
3.243
3.429
ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.326
15.6
2.52
2.206
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.206
0
0
20.206
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.629
2.56
1.92
2.491
2.834
5.486
ΚΟΥΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.133
0.29
0
19.843
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
2.56
2.823
2.629
2.354
3.843
2.789
ΠΕΤΡΑΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.829
0
0
19.829
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1996
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
2.56
2.903
3.086
1.714
2.411
3.2
2.766
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.826
0
0
19.826
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.657
3.566
3.191
4.077
3.437
ΣΑΛΤΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.566
0
0
19.566
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
1.531
2.937
0
1.737
1.806
2.103
2.72
1.303
2.057
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.566
3.2
0
16.366
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
5.189
1.943
1.509
0.754
0
1.943
2.743
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.546
10.26
0
9.286
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2001
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.503
0.594
1.006
1.44
1.486
3.229
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.519
11.61
0
7.909
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.994
2.674
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ
ΒΗΘΛΕΕΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.484
11.19
0
8.294
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.04
2.354
ΜΗΛΑΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.257
0
0
19.257
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1988
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
2.834
1.726
1.6
1.406
0.857
0
0
2.697
3.097
2.674
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.254
11.3
0
7.954
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
1.074
4.377
0
ΓΡΙΜΠΙΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.194
15.72
0
3.474
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.054
0
0
19.054
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
3.017
3.086
2.777
3.791
3
2.777
ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.833
0
0
18.833
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.667
ΜΠΑΤΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.83
18.83
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1994
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΝΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.77
16.85
0
1.92
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
1.029
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.734
10.12
0
8.614
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
1.029
1.211
2.514
0
0.48
2.169
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.706
0
0
18.706
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
2.446
2.263
2.903
2.48
2.88
0
2.831
ΦΟΥΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.584
13.91
0
4.674
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
1.211
1.897
ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.527
5.56
2.27
10.697
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
2.309
2.034
2.137
0
2.469
0
ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.457
15.9
0
2.557
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.557
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.434
0
0
18.434
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
1.051
2.88
1.943
2.286
2.857
4.96
ΚΟΡΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.333
13.13
0
5.203
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1976
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
3.809
ΝΑΟΥΜ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.28
18.28
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.116
5.41
0
12.706
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
1.966
2.183
0.411
1.509
2.866
1.829
ΜΠΡΙΣΙΜΗ
ΑΝΝΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.046
15.76
0
2.286
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.554
0
ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΗΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.007
8.91
0
9.097
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.851
3.109
2.903
ΝΕΓΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.001
15.35
0
2.651
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0.754
0
1.029
0
0
0
ΠΙΤΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.977
10.94
0
7.037
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
1.486
2.834
2.249
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.969
9.72
0
8.249
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.377
0
3.197
0.914
ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.863
14
0
3.863
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.114
0
0
2.629
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.83
13.69
4.14
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2000
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.809
9.88
2.515
5.414
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
2.126
2.443
ΔΗΜΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.75
10.77
0
6.98
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
2.469
3.174
ΚΩΣΤΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.691
9.52
0
8.171
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
1.634
0.8
0.663
2.743
1.577
ΝΤΙΚΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.673
15.81
0
1.863
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
0
0
1.28
0
ΠΟΝΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.639
10.37
0
7.269
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0.48
2.126
2.903
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.636
0
0
17.636
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1985
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
2.263
0
8.833
2.514
0
0
0
0
0
0
2.334
0
ΛΙΑΚΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.62
3.06
0
14.56
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
1.737
2.857
1.349
2.491
2.949
0.366
ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.594
7.16
0
10.434
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
2.651
2.411
2.674
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.544
4.79
0
12.754
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.829
1.737
6.034
1.097
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.536
0
0
17.536
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
5.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0