ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΑΛΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.153
0
0
12.153
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
1.806
9.433
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.346
0
0
11.346
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25/05/1988
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
9.7
0
ΧΟΥΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.687
0
4.42
8.267
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2006
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.207
0
0
12.207
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
2.103
9.967
ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
48.839
18.19
7.645
23.004
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.137
19.867
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
38.822
15.69
8.45
14.682
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.934
1.814
9.933
ΧΗΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
33.868
13.75
7.93
12.188
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1989
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
2.32
9.433
ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
32.561
9.19
8.45
14.921
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.957
3.797
8.167
ΚΟΣΜΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
32.451
16.66
5.49
10.301
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
1.12
8.267
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
31.316
14.43
4.65
12.236
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
2.183
1.691
7.859
ΜΑΣΤΡΟΓΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
31.093
17.2
0
13.893
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.303
2.08
0.891
0.651
7.733
ΜΠΙΛΙΑ
ΦΛΩΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
28.876
10.55
0
18.326
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.217
1.6
1.463
1.691
1.897
1.92
2.126
2.971
1.891
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΣΑ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
26.633
10.78
4.8
11.053
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
7.43
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
9.933
ΓΑΙΤΑΝΗ
ΠΡΑΞΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
26.38
15.87
6.97
3.54
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
ΧΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
25.789
16.37
6.245
3.174
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.174
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.606
11.94
0
11.666
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.234
2.951
3.746
3.163
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.155
8.99
2.91
11.255
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
9.267
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.658
7.9
6.475
8.283
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
2.72
3.391
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.614
0
0
22.614
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.389
6.623
7.023
4.58
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.507
16.47
4.94
1.097
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
0
0
ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.169
12.69
6.145
3.334
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
0.754
0
2.02
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
20.855
2.93
5.36
12.565
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
3.266
8.133
ΡΕΠΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
20.634
5.97
9.255
5.409
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
1.486
3.134
ΨΥΧΟΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
20.282
10.26
6.745
3.277
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.277
ΣΤΑΦΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.875
4.99
5.045
9.84
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.137
3.697
3.006
ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.609
7.87
3.35
8.389
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1990
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.326
0
0
0.32
0.526
1.509
1.417
2.423
0
ΤΣΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.381
9.43
3.745
6.206
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
2.4
2.937
ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
18.729
8.03
6.29
4.409
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
1.894
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
18.485
9.05
6.115
3.32
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
2.189
ΒΛΑΧΒΕΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
18.384
12.55
4.245
1.589
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0
0.777
0
0
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
17.964
9.55
8.14
0.274
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1988
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
ΚΟΣΙΩΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
17.67
17.67
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2008
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
17.662
9.82
6.345
1.497
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.976
14.77
0
2.206
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.332
9.6
3.955
2.777
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
ΚΟΝΤΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.97
15.97
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1990
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.716
0
4.97
10.746
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
3.017
2.231
3.166
0
0
0
0
0
1.623
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.245
3.29
4.395
6.56
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
2.434
2.171
1.029
ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.101
10.71
2.82
0.571
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.864
10.32
1.99
1.554
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.509
0
0
13.509
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.64
1.554
1.874
1.44
2.126
1.783
3.017
0.503
ΠΑΣΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.486
0
0
13.486
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1990
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
2.549
2.24
2.96
2.903
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.451
0
0
13.451
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1997
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0.686
0.709
1.68
2.651
2.446
1.874
2.171
0
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.02
0
0
13.02
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
2.88
2.469
3.843
3.211
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.946
11.54
0
1.406
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0.126
0
0
0
0
0
ΖΩΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.891
3.08
0
9.811
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2008
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.623
3.189
ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.877
9.56
1.02
2.297
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
1.394
0
ΜΗΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.859
0
2.905
9.954
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1989
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
2.629
2.126
2.137
0
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.16
0
0
12.16
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
2.88
1.611
0.72
0.697
2.217
2.697
1.109
ΣΑΝΔΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.129
0
0
12.129
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
5.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
3.149
0
1.646
3.143
1.486
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.034
0
0
12.034
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
1.6
2.343
2.011
1.463
1.097
1.52
0.869
0
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.91
7.35
4.56
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.829
0
0
11.829
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
0
0
0
0
2.72
1.851
0
1.646
2.389
0.411
ΜΕΣΑΪΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.704
5.03
3.36
3.314
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.749
0.514
0.48
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.586
0
0
11.586
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1988
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
0
0
0
3.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.54
11.54
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.48
11.48
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2002
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.46
9.82
1.64
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
5.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.211
0
0
11.211
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
9.233
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.21
11.21
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.095
2.03
9.065
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΜΕΛΑΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.011
4.75
1.37
4.891
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.789
0.8
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.99
3.31
0
7.68
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.606
0
1.371
1.234
0
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.852
0
0
10.852
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/1992
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
0
2.297
1.989
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.48
10.48
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.217
0
0
10.217
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.629
2.583
2.926
0
ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.057
0
0
10.057
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1981
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
0
1.691
1.666
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.909
0
0
9.909
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
1.303
0.811
0.96
1.12
1.6
1.577
1.189
0
ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.733
0
0
9.733
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
8.12
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
1.211
8.133
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.596
7.07
0
2.526
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0.743
ΣΑΛΙΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΩ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.538
0
0
9.538
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1988
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
6.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.525
2.85
6.675
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2001
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.267
0
0
9.267
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
6.95
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.74
8.74
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.72
8.72
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2003
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.54
8.54
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.39
0
8.39
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.22
8.22
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΦΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.19
8.19
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1988
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΘΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.071
0.27
6.27
1.531
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.966
0
0
7.966
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/1990
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
0
1.577
1.886
1.257
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.677
0
0
7.677
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
2.649
2.514
0.491
ΜΠΛΕΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.62
7.62
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.46
0
7.46
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.246
0
4.56
2.686
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0
0
0.857
1.68
ΡΕΚΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.236
3.02
1.18
3.036
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1986
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.533
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KΟΥΤΣΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.143
0
0
7.143
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
2.4
1.291
0.526
0
0
0
0
ΓΥΡΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.967
4.43
0
2.537
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
0
0
0
0
0
0.343
0
ΠΛΑΚΕΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.891
0
0
6.891
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
0
1.097
0.983
1.166
2.126
1.303
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.777
0
0
6.777
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0.983
2.011
2.023
0
ΓΕΡΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.66
0
6.58
0.08
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
0
0
ΚΟΖΙΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.643
5.5
0
1.143
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
ΤΖΕΡΕΤΑ
ΚΥΡΑΝΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.596
0
0
6.596
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
0
0
0
0
0
0
4.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.44
6.44
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.338
0
5.275
1.063
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.24
1.2
0
5.04
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
3.246
0.857
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΠΙΔΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.095
0
6.095
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.065
3.57
0.495
2
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΝΤΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.03
0
6.03
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΦΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.907
0
2.89
3.017
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1989
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.69
0
5.69
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΖΑ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.204
0
1.89
3.314
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.274
0.32
1.783
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.177
4.72
0
0.457
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΑΜΕΙΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.857
0
0
4.857
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1991
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.754
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.632
0
3.535
1.097
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
ΣΑΜΑΝΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.491
0
0
4.491
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2007
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
1.966
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.469
0
0
4.469
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.577
1.223
1.189
0
0
ΚΑΪΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.449
0
1.66
2.789
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
1.737
0
ΧΕΛΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.409
0
1.4
3.009
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.009
0
0
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.29
4.29
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1991
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΡΙΑΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.286
0
0
4.286
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.891
1.234
1.246
ΜΟΥΣΟΥΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.206
0
0
4.206
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.206
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.2
4.2
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2007
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΩΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.046
0
0
4.046
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.554
1.989
0
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ
ΜΕΡΣΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.931
0
0
3.931
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.486
1.143
0
0
0
0
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.93
2.92
1.01
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.9
3.9
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.88
3.88
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2008
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.703
0
0
3.703
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.549
0.503
1.097
0.983
0
ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.66
0
3.66
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.623
0
0
3.623
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1990
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
0
0.526
1.817
0
ΣΠΥΡΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.611
0
0
3.611
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0.8
0.96
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.586
0
0
3.586
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1999
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.671
0
0.914
0
0
0
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.206
0
0
3.206
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1990
9.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
ΤΑΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.085
0
3.085
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.03
0
3.03
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1992
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.025
0
3.025
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2000
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.017
0
0
3.017
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2008
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.969
0
0
2.969
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2004
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
1.391
ΜΠΛΙΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.949
0
0
2.949
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2005
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
ΜΙΝΑΣ
ΙΑΣΩΝ-ΣΑΦΙΚ
ΑΝΤΕΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.931
0
0
2.931
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.903
0
0
2.903
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
ΒΑΪΤΣΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.617
0
0
2.617
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.051
0.594
0.469
0
0
0
0
0
ΓΚΙΖΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.615
0
2.615
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.549
0
0
2.549
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1985
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0.651
0
0
0
0
0
1.497
0.057
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.537
0
0
2.537
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
1.097
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.514
0
0
2.514
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.754
0.571
0
0
0
0
ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.434
0
0
2.434
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/10/1998
6.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.674
0.229
1.143
0
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.354
0
0
2.354
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2007
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
ΚΥΡΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.297
0
0
2.297
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.03
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.491
0.503
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΜΥΛΩΝΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.217
0
0
2.217
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.6
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.103
0
0
2.103
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1989
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.103
0
0
2.103
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.08
0
0
2.08
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
1.166
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.909
0
0
1.909
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.47
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.383
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΑΜΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.86
1.86
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.509
0
0
1.509
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
ΜΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.371
0
0
1.371
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1999
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΛΑΥΡΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.349
0
0
1.349
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΟΥΔΗ
ΑΘΗΝΑ-ΣΟΥΖΑΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.257
0
0
1.257
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2000
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.686
0.046
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.234
0
0
1.234
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.211
0
0
1.211
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
ΚΩΤΙΤΣΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.166
0
0
1.166
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1992
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
ΨΑΡΡΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.994
0
0
0.994
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
ΒΡΟΝΤΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.885
0
0.885
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1990
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.87
0
0.87
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΕΒΕΝΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.846
0
0
0.846
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
ΖΗΚΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.83
0.83
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2006
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.754
0
0
0.754
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
7.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.731
0
0
0.731
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2001
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0.411
0
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΛΕΥΚΗ
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.709
0
0
0.709
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0.16
ΠΟΥΛΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
ΜΕΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.43
0.43
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.43
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΕΡΑΣΣΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1993
5.86
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
ΓΑΜΒΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.251
0
0
0.251
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
ΠΕΤΡΟΒΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.183
0
0
0.183
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.93
4.93
0
0
167
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2003
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0