ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.667
0
0
22.667
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1987
6.53
ΟΧΙ
0
22.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.816
0
0
8.816
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/07/1998
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
3.09
3.84
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.526
0
0
6.526
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/08/1996
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0.754
0
0.914
0
1.154
1.531
1.566
ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ
ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.36
0
4.36
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΚΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.486
0
0
1.486
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/1996
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/1996
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2006
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.768
0
0
28.768
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
8.4
19.933
0
ΣΟΥΝΙΤΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.77
0
3.275
18.495
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
8.495
ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΦ
ΣΑΠΦΩ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.674
0
0
9.674
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/02/2000
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
3.654
0
3.131
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.975
0
0
8.975
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2006
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
8.495
ΓΟΥΒΙΩΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.577
0
0
6.577
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/01/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
3.606
2.583
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
61.871
0
0
61.871
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
9.067
17.467
8.467
10
16.459
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
55.565
0
0
55.565
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
9.133
0
0
0
4.977
3.294
19.867
16.533
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.273
0
0
26.273
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
9.3
16.608
ΠΑΣΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.473
0
3.125
17.348
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
8.367
7.267
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.227
0
0
11.227
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
8.69
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.204
0
0
9.204
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
5.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
8.77
ΝΑΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.02
0
4.02
0
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.663
0
0
0.663
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/2007
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
101.311
9.81
0
91.501
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1994
5.54
ΟΧΙ
79.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
0.937
3.334
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
58.352
0
0
58.352
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1993
8.39
ΟΧΙ
44.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
0
3.383
1.966
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
55.592
19.79
5.02
30.782
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
3.634
3.966
0
8.233
0.64
0
0
0
1.143
3.143
6.091
ΛΙΟΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
51.348
0
0
51.348
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1993
6.49
ΟΧΙ
26.122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
14.667
0
1.826
ΠΑΠΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
43.134
27.22
6.965
8.949
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
3.714
0.571
ΚΑΚΑΡΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
42.023
13.33
10.125
18.568
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
16.533
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
39.606
8.56
0
31.046
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
7.103
1.623
4.023
1.897
6.211
3.154
3.96
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
38.604
21.97
9.72
6.914
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0.983
3.029
ΚΥΔΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.677
0
4.48
31.197
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1993
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
5.451
7.066
5.897
3.223
2.503
2.557
3.174
0
ΝΤΟΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.071
20.52
8.1
6.451
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.806
3.074
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.637
0
3.555
27.082
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.564
0
0
5.767
0
2.183
8.3
0
0
0
2.76
2.509
ΓΕΛΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.883
13.23
8.215
8.438
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.438
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.63
9.5
8.69
11.44
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
8.137
0
ΔΙΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.752
13.85
8.985
5.917
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.683
3.234
ΚΟΥΦΑΛΕΞΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.588
0
4.375
24.213
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1996
6.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
9.133
3.514
1.737
1.051
2.446
0
2.949
0
ΠΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.56
0
1.66
24.9
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
16.533
ΠΑΠΠΑ
ΝΑΤΑΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.225
0
9.44
16.785
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2006
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.785
ΚΙΝΤΣΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.552
4.15
0
21.402
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0.457
2.926
17.905
ΘΩΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.081
0
0.11
24.971
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.897
0
0
0
0
2.969
2.857
1.897
1.943
1.189
3.357
3.863
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.781
8.28
0
15.501
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0.754
2.206
0.686
2.56
8.484
ΜΑΡΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.005
0
6.06
16.945
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.945
ΒΗΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.435
14.87
6.565
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.253
0
0
21.253
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2004
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
2.583
17.059
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.516
10.11
5.715
4.691
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2003
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.64
3.663
ΠΥΛΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.403
16.06
0
4.343
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
1.737
ΛΑΖΑΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.52
19.52
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.492
9.14
0
9.352
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
0
8.267
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.433
0
0
18.433
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2007
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.433
ΒΑΤΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.902
8.65
7.635
0.617
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.9
1.51
6.255
9.135
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
8.267
ΓΑΚΟΥΔΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.945
8.43
7.515
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2006
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.267
0
0
14.267
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.92
0.274
2.077
8.715
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.597
0
0
10.597
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
2.606
3.289
3.217
ΤΑΓΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.56
9.56
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2007
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.499
4.24
3.19
2.069
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
1.886
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.501
0.89
0
7.611
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
7.109
ΔΟΝΤΑΔΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.125
7.7
0.425
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.977
0
0
7.977
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.503
0
6.994
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.977
0
0
7.977
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.257
6.217
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.31
0
4.59
2.72
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2004
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.937
0.663
0.549
0
ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.211
0
0
7.211
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1997
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
6.343
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΡΙΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.135
0
6.655
0.48
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
ΠΑΠΑΡΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.36
0
6.36
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.323
5.02
0
1.303
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.246
0
0
6.246
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/09/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
1.909
0
3.811
ΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.157
0
0
6.157
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2008
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
1.22
0
0
0
0
3.497
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.691
0
0
5.691
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2003
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.549
4.731
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.554
0
0
5.554
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1997
7.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.177
ΧΟΛΕΒΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.26
0
5.26
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/2003
5.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΦΑΡΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.12
0
0
5.12
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
1.966
1.051
0
ΤΣΕΤΣΕΡΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.903
0
0
4.903
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1997
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0.571
0.48
0.457
0.571
1.84
ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.81
4.81
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΡΕΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.611
0
0
4.611
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
0.571
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.428
1
3.245
0.183
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
ΔΡΑΓΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.886
0
0
3.886
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2007
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0
0
0
3.451
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.811
0
0
3.811
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.263
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.806
0
0
3.806
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/08/1990
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
3.314
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.69
0
3.69
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2005
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΑΤΣΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.69
3.69
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2006
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΤΣΟΥΔΗ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.645
0
3.645
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2006
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΗΓΑ
ΕΛΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.52
0
0
3.52
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.949
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.394
0
0
3.394
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/2006
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0
0
2.32
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.354
0
0
3.354
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
0
0
0
3.24
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.337
0
0
3.337
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
1.051
0
0
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ
ΕΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.3
0
0
3.3
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.205
0
3.205
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.2
0
0
3.2
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/09/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
2.857
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.086
0
0
3.086
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.103
0
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3
3
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΣΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.72
0
0
2.72
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
ΜΑΝΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.686
0
0
2.686
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2005
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
ΞΥΦΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.606
0
0
2.606
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.56
2.56
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.469
0
0
2.469
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1990
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
ΓΚΑΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.286
0
0
2.286
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.846
0
0.457
0.411
0
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.085
0
2.085
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.851
0
0
1.851
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1997
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
1.326
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.851
0
0
1.851
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2006
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0
ΚΑΡΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.815
0
1.815
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.669
0
0
1.669
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.394
0
0
1.394
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.189
0
0
1.189
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
ΔΡΑΓΑΝΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.891
0
0
0.891
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.48
0
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.891
0
0
0.891
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2006
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
ΜΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.64
0
0
0.64
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2005
9.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
ΧΑΛΥΦΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.606
0
0
0.606
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2005
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
ΑΔΑΜ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/07/1990
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.515
0
0.515
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.4
0
0
0.4
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
0
0
0
ΚΟΥΡΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.297
0
0
0.297
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13/09/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΣΟΥΙΤΣΜΕ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
45.133
0
0
45.133
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
7.833
9.533
9.167
9.667
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
42.793
0
0
42.793
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1993
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
0
5
0
2.457
0
0
4.08
9.367
9.033
9.233
ΖΟΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΑΓΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
42.207
20.65
7.44
14.117
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2002
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
3.883
0
0
3.343
3.28
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
42.021
21.56
7.135
13.326
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1992
5.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
3.063
1.257
7.314
ΛΙΑΓΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
41.395
15.73
10.345
15.32
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.594
0
6.686
7.491
0
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
40.274
14.25
8.595
17.429
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2005
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
7.937
8.257
ΚΑΤΡΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
39.595
19.39
8.085
12.12
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
3.154
8.28
ΠΡΟΦΕΡ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.841
19.38
10.65
5.811
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
1.789
3.029
ΠΑΤΣΑΚΙΩΤΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.154
17.31
10.095
7.749
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0.96
3.543
3.223
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
34.311
23.08
8.66
2.571
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
33.159
21.88
8.605
2.674
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
32.119
11.92
9.71
10.489
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.503
0
2.389
3.357
3.611
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.749
0
0
31.749
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1995
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.051
10.541
0
8.633
0
8.7
0
0
0
ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.526
10.73
7.625
13.171
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/1987
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
2.891
7.469
ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.217
17.3
11.06
2.857
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1997
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
0
ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.594
12.56
7.885
10.149
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/2006
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.806
2.343
ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.403
0
0
30.403
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
4.274
4
4.82
2.663
2.674
1.314
4.486
2.903
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.367
14.91
9.22
6.237
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.177
1.809
2.251
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.12
0
0
30.12
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1978
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
0
3.086
3.337
2.72
ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.097
0
0
30.097
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
7.523
6.771
3.143
1.714
2.194
2.717
2.469
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.881
0
0
29.881
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.515
6.139
2.88
7.767
0
0
0.457
3.514
3.609
ΧΟΝΤΖΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.733
6.91
8.8
14.023
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2002
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.291
2.514
6.549
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.708
7.16
7.405
15.143
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.977
7.166
ΤΣΑΜΑΤΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.72
0
0
28.72
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0.96
0
3.817
4.777
4.743
7.177
0.183
3.977
ΤΖΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.476
22.45
3.735
2.291
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.291
ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.22
13.27
9.15
5.8
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
2.514
0
ΓΑΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
27.299
11.68
7.85
7.769
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
3.197
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
27.201
18.39
7.725
1.086
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2001
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.549
0.034
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.849
15.81
9.645
1.394
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.366
0.617
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.73
26.73
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΣΣΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.588
0
0
26.588
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
7.911
9.3
9
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.297
17.96
4.04
4.297
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1998
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.045
18.99
7.055
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2006
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.033
0
3.17
22.863
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
0.617
3.02
1.051
2.549
0
3.671
3.406
4.777
ΤΣΙΡΙΜΠΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.92
25.92
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/2007
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.919
21.95
0
3.969
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2007
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.969
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.737
0
0
25.737
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
5.006
1.76
9.92
2.971
3.589
1.874
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.3
13.77
11.53
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.211
0
0
25.211
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
0
1.074
4.329
3.794
4.717
1.794
3.514
2.96
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.124
14.42
5.95
4.754
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
3.474
ΣΓΟΥΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ
ΑΒΡΑΜΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.004
14.64
8.01
2.354
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2003
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0.434
0.937
0
ΝΤΙΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.837
16.22
6.72
1.897
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2003
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
ΜΑΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.48
24.48
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΔΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.951
0
0
23.951
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
0
0
5.767
7.958
0
0
0
0
0
0
3.426
ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.917
21.52
0
2.397
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.397
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.865
18.44
5.425
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.634
0
0
23.634
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.103
1.497
0
6.583
0.926
2.789
3.577
2.16
ΓΛΙΑΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.481
16.99
0
6.491
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2006
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
4.023
ΚΩΣΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.4
14.94
5.58
2.88
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.549
0.549
0.594
0
ΣΦΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.316
17.04
5.705
0.571
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΤΣΙΝΤΑΡΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.111
11.72
4.765
6.626
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
2.789
2.9
ΖΙΟΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.023
0
0
23.023
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1980
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
4.023
6.114
0.526
1.669
3.469
5.44
ΔΑΡΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.982
17.26
3.025
2.697
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
ΔΑΝΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.33
14.17
1.26
6.9
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
1.737
0.594
0
0.48
1.049
2.606
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.329
11.01
8.69
2.629
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2000
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
2.103
0
ΓΙΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.243
0
0
22.243
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
0
0
1.84
0.983
0.834
0.571
4.857
3.169
2.903
2.926
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.155
0
0
22.155
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
8.398
0
3.633
8.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.119
14.65
0
7.469
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.469
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.115
7.15
8.625
6.34
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
3.071
1.303
ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.01
22.01
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2007
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.831
7.09
2.05
12.691
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1999
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.274
7.417
ΤΖΕΡΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.66
21.66
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.52
21.52
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.979
0
6.105
14.874
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.48
7.394
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.975
5.72
11.095
4.16
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
1.691
2.034
ΛΑΧΑΝΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.716
17.63
0
3.086
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
1.463
1.04
ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.666
17.77
1.845
1.051
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
0
ΤΡΟΥΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.354
0
0
20.354
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1997
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
1.246
3.177
2.926
0
1.189
2.96
1.966
3.497
ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.251
0
8.245
12.006
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.48
3.326
3.2
ΒΑΛΑΡΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.235
14.5
5.735
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/2006
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΤΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.2
20.2
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2008
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΣΗΜΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.04
16.5
3.54
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2005
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΝΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.959
0
0
19.959
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
1.794
1.931
7.4
0
0
0
0
0
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.936
9.22
6.065
4.651
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0.434
3.749
ΚΑΡΑΓΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.919
0
0
19.919
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1998
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
4.65
3.96
3.037
0
2.846
2.046
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.88
18.92
0
0.96
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
ΠΕΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.716
0
6.925
12.791
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2001
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
0
0.549
7.594
1.783
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.695
0
5.415
14.28
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
6.834
6.943
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.639
14.29
2.86
2.489
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
2.146
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.52
19.52
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2007
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΚΙΡΔΑΓΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.241
8.88
5.47
4.891
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.48
3.886
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.041
0
0
19.041
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
4.149
1.326
3.794
1.806
0
0
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.012
3.74
7.815
7.457
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.663
0
0.434
1.737
3.594
ΝΤΙΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.755
10.57
8.185
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΤΖΟΡΙΔΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.749
11.77
6.59
0.389
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΚΕΡΑΜΑΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.432
12.41
4.925
1.097
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0.857
0
ΚΟΥΡΚΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.411
14.64
0
3.771
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2006
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
1.749
0
ΣΚΟΥΜΠΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.337
0
0
18.337
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.537
7.046
0
1.646
0
3.109
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.32
16.24
2.08
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.232
0
9.05
9.182
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1987
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.647
13.59
0
4.057
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
3.531
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.567
0
0
17.567
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/2007
5.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.333
ΤΣΟΥΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.433
0
0
17.433
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
8.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.129
0
0
17.129
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1995
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.623
4.306
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΩ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.663
0
0
16.663
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1983
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
6.9
0
0
2.737
3.346
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.608
0
1.705
14.903
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
2.423
2.469
2.377
2.286
2.331
0
ΜΠΟΥΡΟΚΩΣΤΑ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.49
16.49
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2007
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.3
0
0
16.3
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1997
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
5.111
2.914
1.714
1.074
1.554
0
0
0
ΣΙΩΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.246
16.04
0
0.206
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206