ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
29.664
22.37
0
7.294
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
3.586
2.84
ΒΟΥΤΣΑΚΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
19.949
19.64
0
0.309
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0.24
ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
16.31
13.59
0
2.72
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2005
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
12
12
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
4.057
0
0
4.057
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.057
0
ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.646
0
0
1.646
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/1991
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.143
0
ΔΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΓΟΥΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.32
0
0
0.32
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΜΑΝΙΚΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.08
0
0
0.08
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
35.047
19.32
0
15.727
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
0
0
2.503
8.467
2.817
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
30.874
16.27
0
14.604
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
8.367
3.16
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
25.877
23.06
0
2.817
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
24.734
23.82
0
0.914
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2006
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΣΟΥΡΤΖΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
24.64
24.64
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
23.87
23.87
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΡΛΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
22.78
22.78
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
18.413
15.55
0
2.863
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.863
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
18.257
15.44
0
2.817
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2006
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
17.371
0
0
17.371
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
9.2
0
0
0
6.433
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
17.3
0
0
17.3
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.033
ΣΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
16.59
16.59
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
16.2
16.2
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΪΤΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
16.02
16.02
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2007
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
15.309
12.82
0
2.489
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2007
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.489
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
13.904
11.43
0
2.474
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.474
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
13.106
10.6
0
2.506
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2006
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.506
ΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
12.317
0
0
12.317
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
8.3
2.886
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
11.52
11.52
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
11.41
11.41
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
11.099
9.03
0
2.069
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
10.94
10.94
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΙΦΤΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
9.82
9.82
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
9.233
0
0
9.233
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1982
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
9.22
9.22
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2006
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
6.2
6.2
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2008
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΥΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5.707
3.21
0
2.497
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.497
ΣΑΜΠΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5.143
0
0
5.143
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.143
ΚΑΡΑΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
4.286
0
0
4.286
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1983
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
3.086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΕΣΗΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.667
0
0
3.667
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/1989
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.277
0
0
3.277
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.277
ΓΚΙΟΥΛΑΦΕΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.596
1.27
0
1.326
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
ΣΑΚΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.56
0
0
2.56
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.554
0
0
2.554
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1997
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.937
ΔΗΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.45
2.45
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.366
0
0
2.366
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.134
0
0
2.134
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.134
ΜΠΟΛΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.08
0
0
2.08
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.011
0
0
2.011
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.937
0
0
1.937
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.937
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.92
0
0
1.92
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2003
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΝΙΚΗΤΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.783
0
0
1.783
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.44
0
0
1.44
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.269
0
0
1.269
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2002
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.246
0
0
1.246
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
ΛΩΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.029
0
0
1.029
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΛΥΜΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.029
0
0
1.029
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.96
0
0
0.96
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1995
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΔΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.846
0
0
0.846
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/2006
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.617
0
0
0.617
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΠΙΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΓΚΑΤΖΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.229
0
0
0.229
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0