ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.28
0
0
3.28
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0.903
0
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
22.813
13.48
0
9.333
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2002
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
19.903
10.47
0
9.433
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2007
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΜΠΟΛΟΥΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
31.951
0
0
31.951
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
3.517
9.567
10
0
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
48.333
0
0
48.333
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
6.65
ΟΧΙ
48.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
38.313
26.16
10.13
2.023
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
ΚΟΥΡΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
30.038
16.75
3.855
9.433
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΜΗΤΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
25.625
23.92
1.705
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΓΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
25.01
17.02
7.99
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
22.496
15.55
0
6.946
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.946
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
22.325
17.29
5.035
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2002
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΑΓΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
22.037
19.5
0
2.537
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/08/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
ΣΑΛΜΑΝ
ΛΕΙΛΑ
ΑΡΣΑΝΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
21.896
14.79
0
7.106
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
3.337
1.814
ΓΚΙΚΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
21.64
21.64
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2006
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
21.01
21.01
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2007
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
20.797
17.22
0
3.577
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
ΣΙΔΕΡΗ
ΘΕΑΝΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
19.01
19.01
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
18.87
18.87
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1998
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
18.623
15.72
0
2.903
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
1.143
1.44
ΤΣΙΑΝΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
17.86
17.86
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
17.5
13.63
3.87
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΤΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
17.13
17.13
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16.989
13.6
0
3.389
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16.63
16.63
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16.57
16.57
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2007
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
15.7
15.7
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2000
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.97
14.97
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΒΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.884
9.41
0
5.474
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2004
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.517
1.957
ΜΠΑΛΛΟΥΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.783
11.56
0
3.223
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1992
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
ΡΕΝΙΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.313
9.75
0
4.563
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
3.9
ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.94
13.94
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
ΡΟΔΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.816
6.59
0
7.226
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2004
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
3.843
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.57
13.57
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1999
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΕΣΤΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.41
13.41
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/11/2000
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΩΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.65
12.65
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.474
11.8
0
0.674
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
ΤΣΑΓΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.35
10.06
2.29
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.24
9.31
2.93
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΜΑ
ΚΩΝ/ΝΤΙΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.64
11.64
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1993
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΘΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.62
11.62
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΝΑΣΣΑ
ΑΡΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.04
11.04
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.709
9.2
0
1.509
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1981
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.491
9.2
0
1.291
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1989
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.431
8.88
0
1.551
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1985
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.551
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.3
10.3
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1987
9.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.53
9.53
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2000
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.5
0
0
9.5
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1981
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΠΙΡΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.333
0
0
9.333
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.16
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΟΥΝΑ
ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.679
6.41
0
1.269
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
ΚΟΝΤΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.353
4.81
0
1.543
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2008
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.293
4.77
0
1.523
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2002
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.523
ΒΕΡΤΟΥΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.129
0
0
5.129
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/08/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.843
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.534
0
0
3.534
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.534
ΜΟΣΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.615
0
2.615
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.38
0
2.38
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΣΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.826
0
0
1.826
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/2002
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
ΡΟΔΟΪΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.166
0
0
1.166
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΤΣΙΑΓΚΑΝΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.166
0
0
1.166
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.109
0
0
1.109
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
0
ΣΕΡΙΦΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
50
0
0
50
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
6.47
ΟΧΙ
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
29.609
20.23
7.185
2.194
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
26.2
0
0
26.2
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
19.2
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
25.48
19.39
6.09
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/1997
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
25.115
17.29
7.825
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1999
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
23.01
7.81
0
15.2
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/09/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
4.206
5.554
1.371
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
21.578
0
0
21.578
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/1991
6.4
ΟΧΙ
21.578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΤΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
20.27
20.27
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1998
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
20.09
0
0
20.09
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.257
4.684
4.386
0
3.574
0
5.189
0
ΔΡΟΣΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
18.895
14.64
4.255
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
18.149
0
0
18.149
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1985
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.944
1.616
4.48
4.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.314
0.411
ΒΑΡΝΑΒΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16.5
16.5
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.97
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΓΙΑΝΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16.41
16.41
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16.024
4.8
0
11.224
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2001
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.724
0
2.5
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.893
6.61
0
8.283
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
3.509
1.597
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.674
0
0
14.674
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1989
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
1.733
0
1.303
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
ΜΠΕΣΛΕΜΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.49
14.49
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2006
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΡΟΔΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.067
0
0
13.067
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1979
6.71
ΟΧΙ
0
22.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.87
12.87
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/09/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.69
12.69
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2007
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΥΜΑΦΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.11
12.11
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.02
12.02
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2008
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΡΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.856
0
0
11.856
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1976
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.568
5.536
1.76
0.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ
ΜΑΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.994
0
0
10.994
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
3.589
2.229
1.109
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.874
0
0
9.874
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
0
6.423
3.063
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.51
5.91
0
3.6
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.337
ΣΚΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.491
0
0
9.491
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
3.429
3.537
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.874
0
0
8.874
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.914
1.634
1.577
0
1.097
0.651
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.76
8.76
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΕΡΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.74
8.74
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.709
0
0
8.709
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.057
3.189
1.269
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.57
8.57
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/2003
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.26
4.39
3.87
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΖΩΗ
ΖΗΣΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.07
8.07
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΝΤΖΙΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.95
7.95
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΙΚΑ
ΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.85
7.85
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2007
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.81
7.81
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.791
0
0
7.791
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
2.103
1.834
3.42
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.233
0
0
7.233
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/1988
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.94
6.94
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2008
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΗΧΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.74
6.74
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/09/2007
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ-ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΥΑΚΙΝΘΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.59
6.59
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2005
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.489
0
0
6.489
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1981
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.323
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.446
0
0
6.446
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/1992
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.103
0
ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.014
0
0
6.014
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
2.94
ΠΡΕΒΕΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.814
3.78
0
2.034
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.069
0
0
5.069
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1997
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.463
0
0
2.606
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.92
0
0
4.92
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
2.554
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.67
4.67
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2008
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΠΕΝΤΖΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.651
0
0
4.651
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.617
1.749
0.983
0.64
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.643
3.66
0
0.983
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/04/2002
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.5
4.5
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2005
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.04
4.04
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2005
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.617
0
0
3.617
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1999
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
1.251
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.5
0
0
3.5
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1991
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΖΑΡΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.474
0
0
3.474
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
2.24
ΠΑΝΤΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.259
1.59
0
1.669
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.115
0.5
2.615
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΓΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.07
3.07
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.003
0
0
3.003
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
1.574
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.84
2.84
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.75
2.75
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.64
0
0
2.64
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1996
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΖΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.48
2.48
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2008
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.423
0
0
2.423
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.286
0
0
2.286
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/2003
5.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.157
0
0
2.157
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.654
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.909
0
0
1.909
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.691
0
0
1.691
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.56
1.56
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.543
0
0
1.543
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.417
0
0
1.417
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΝΑΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΑΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.27
1.27
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2007
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.143
0
0
1.143
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
ΜΠΕΖΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.823
0
0
0.823
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1990
6.46
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.286
0
0
0.286
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.286
0
ΚΟΜΜΑΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.263
0
0
0.263
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.263
0