ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΟΥΜΟΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
8.452
0
0
8.452
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/10/1993
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
5.767
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
42.514
19.84
0
22.674
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
10
11.851
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
35.616
0
0
35.616
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25/03/1992
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.36
3.451
3.383
8.333
9.1
1.794
0
1.851
0
0
0
0
0
2.491
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
31.737
17.41
0
14.327
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
5.96
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
25.991
10.2
4.015
11.776
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1999
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
0
0
7.8
0.433
0
0.057
0
ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
21.41
21.41
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
20.31
17.99
0
2.32
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10/10/2003
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
18.96
18.96
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
18.897
16.5
0
2.397
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2001
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.397
0
ΡΟΜΠΟΛΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
16.211
10.84
0
5.371
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
3.371
1.669
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
15.326
0
0
15.326
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1999
9.47
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.577
10
2.749
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
12.7
0
0
12.7
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1981
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
3.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
12.231
0
0
12.231
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1996
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
2.177
8.933
0.869
ΚΑΛΕΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
11.03
9.59
0
1.44
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2008
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
ΚΟΥΠΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
10.183
0
0
10.183
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/1999
9.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
10
0
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
9.473
5.04
0
4.433
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
0
ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
9.246
0
0
9.246
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/09/1989
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
0
5.971
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
5.66
0
5.66
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/06/2001
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
3.331
0
0
3.331
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2007
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.371
ΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
2.829
0
0
2.829
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2009
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.829
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2.737
0
0
2.737
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2008
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.737
ΗΛΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.021
0.01
0
2.011
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2007
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
ΤΣΟΥΚΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.806
0
0
1.806
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.257
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
0.937
0
0
0.937
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
05/07/2005
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.48
0
ΠΟΥΛΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.48
0
0
0.48
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.377
0
0
0.377
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
0
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
0.217
0
0
0.217
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/10/2005
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
67.068
0
0
67.068
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/1988
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
9.567
9.733
9.1
0
8.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.334
9.133
6.8
0
0
5
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΚΑΡ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
37.882
0
0
37.882
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1998
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
5.1
9.633
0
0
0
0
3.297
9.433
2.251
ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
34.834
0
0
34.834
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1986
8.86
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
2.103
2.903
7.5
0
2.154
7.633
8.515
2.529
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
31.194
0
0
31.194
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
0
8.2
6.8
0
0
10
3.109
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
24.9
0
0
24.9
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.867
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΗΜΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
23.361
21.99
0
1.371
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΦΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
22.865
0
0
22.865
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/08/2000
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
2.16
5.903
3.197
2.663
7.753
0
ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
17.01
0
1.82
15.19
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.172
0
3.294
3.231
2.491
ΤΕΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
16.578
0
0
16.578
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/1996
6.67
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
2.566
1.986
0
0
3.56
0
ΣΑΚΚΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
16.479
0
0
16.479
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0.857
9.633
2.789
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
15.809
13.5
0
2.309
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
ΤΣΙΓΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
13.904
11.07
0
2.834
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2000
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
12.938
4.95
2.905
5.083
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2000
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.854
1.909
0
0
0
0.32
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
11.767
0
0
11.767
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
0
0
0
8.467
0
ΦΥΡΓΙΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
11.726
9.16
0
2.566
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2006
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
11.117
0
0
11.117
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1982
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.097
0
3.214
0
0
3.26
2.546
ΤΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
10.651
0
0
10.651
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
6.89
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
1.771
0.366
0
0
0
0
3.191
2.511
ΒΑΤΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
9.034
0
0
9.034
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.569
2.937
2.529
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
8.84
8.84
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
8.572
0
0
8.572
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1999
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.572
0
ΔΕΡΜΙΤΖΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
8.571
0
0
8.571
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.763
3.177
2.631
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
8.335
0
0
8.335
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/1994
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
0
0
0
0
0
0
0
2.706
0
1.463
ΔΕΔΕ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
7.237
0
0
7.237
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.494
0
2.743
0
0
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
5.866
0
0
5.866
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.637
2.229
ΚΩΤΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4.937
0
0
4.937
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
1.566
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4.709
0
0
4.709
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.051
0.229
1.166
1.006
ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
4.189
0
0
4.189
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/1993
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.791
2.397
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4.1
0
0
4.1
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.843
ΔΡΟΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
3.433
0
0
3.433
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1999
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
0
0
0
0
0
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
3.174
0
0
3.174
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2001
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
0
0
0
0
0
2.443
ΚΑΣΑΠΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.894
0
0
2.894
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/2007
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.894
ΚΟΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.866
0
0
2.866
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1999
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
ΜΠΙΜΠΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.577
0
0
2.577
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2006
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.577
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.56
0
0
2.56
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.534
0
0
2.534
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.534
ΜΑΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.514
0
0
2.514
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.423
0
0
2.423
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.383
0
0
2.383
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.383
0
ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
2.351
0
0
2.351
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1989
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.351
ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2.309
0
0
2.309
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/2008
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
ΑΚΡΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2.294
0
0
2.294
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/08/2006
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.294
ΤΣΙΑΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
2.18
0
0
2.18
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
ΑΗΔΟΝΗ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
2.034
0
0
2.034
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.503
0.549
0.503
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.886
0
0
1.886
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2006
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
ΤΣΕΡΠΕΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.02
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
1.486
0
0
1.486
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.143
0
0
1.143
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΛΛΟΣΗ
ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΙΟΥΣΤΙΝΑ
ΠΑΣΚΑΛ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
1.051
0
0
1.051
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2005
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΝΤΖΕΛΒΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.03
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
0.846
0
0
0.846
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2007
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
ΤΣΟΚΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ14.06
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
0.777
0
0
0.777
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/2003
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.549
0
0
0.549
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2001
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
0.16
0.16
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ14.01
ΙΑΤΡΟΙ
3.79
3.79
0
0
79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25/07/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0