ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΜΠΟΒΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
26.709
11.06
0
15.649
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
0
0
2.766
0
0
0
0
3.96
2.63
1.39
1.486
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
50.982
0
0
50.982
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.982
8.933
8.833
9.533
9.033
9.667
ΣΑΡΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
48.133
0
0
48.133
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/1991
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.967
0.367
8.9
9.8
9.967
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
43.384
0
0
43.384
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2001
9.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.736
4.493
6.666
7.03
9.1
9.9
3.46
ΒΑΡΒΕΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
39.538
0
0
39.538
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2005
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.971
9.333
9.433
9.533
9.267
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
38.391
12.3
0
26.091
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
4.74
3.42
2.87
4.02
2.65
3.38
3.229
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
37.779
9.12
0
28.659
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
0
2.17
2.9
3.93
2.65
5.346
9.333
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΩΜΑΪΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
34.669
8.04
0
26.629
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
2.971
0
1.54
1.04
2.86
4.08
2.54
4.591
3.726
ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
34.546
0
0
34.546
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.066
2.882
3.306
0.928
5.329
3.92
3.883
8.467
5.767
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
29.783
0
0
29.783
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2004
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
3.86
3.783
3.82
6.5
8.36
ΤΣΑΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
29.438
0
3.605
25.833
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
3.51
3
3.36
3.84
3.13
3.12
4.363
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
27.7
0
0
27.7
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.033
9.267
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
24.724
0
0
24.724
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
0
2.537
8.527
1.49
2.52
1.98
1.97
0
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
24.514
0
0
24.514
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
5.739
7.669
9.267
ΚΑΜΠΟΥΡΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
24.219
15.15
0
9.069
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
2.71
3.67
2.589
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.688
0
0
22.688
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
9.633
0
0
0
3.35
1.55
0.034
2.42
ΝΙΑΒΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
20.613
0
0
20.613
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.25
3.53
2.57
0
4.803
2.66
ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
20.52
0
0
20.52
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1993
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.9
2.06
3.18
3.89
2.55
3.04
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
19.82
13.46
0
6.36
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
2.14
1.07
1.22
0
ΔΙΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
18.7
0
0
18.7
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1993
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
9.667
ΤΣΑΜΑΝΤΑ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
18.487
0
0
18.487
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
4.317
2.48
3.85
3.69
2.29
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.597
0
0
17.597
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.11
2.92
2.64
2.58
1.38
2.717
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
17.36
1.5
0
15.86
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.22
6.54
2.02
3.18
ΤΖΕΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
16.743
0
0
16.743
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1992
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.173
3.27
1.22
2.51
2.57
2
0
ΜΠΑΛΟΥΤΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
16.36
16.36
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
15.6
0
0
15.6
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.75
1.89
2.5
1.9
2.54
1.54
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
15.348
0
0
15.348
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
3.117
5.613
5.567
ΤΖΩΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
15
0
0
15
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1998
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.15
3.9
2.57
2.34
0
ΨΑΡΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
14.797
9.44
0
5.357
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
2.18
ΚΑΣΕΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
14.356
0
0
14.356
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.99
5.396
3.97
0
0
0
0
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.35
0
0
14.35
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
2.48
2.56
2.29
0
3.15
0
ΤΣΙΛΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
12.88
3.93
0
8.95
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.68
0
0
0
2.97
1.84
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
12.85
12.85
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
12.23
0.57
0
11.66
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2000
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
1.9
2.54
2.6
2.02
0
ΜΠΡΟΥΖΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
11.684
0
0
11.684
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0.87
6.534
2.22
ΠΙΤΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.146
2.62
0
8.526
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
0
0
0
3.08
2.36
0
0
0
0
ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.79
6.27
0
4.52
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
0
3.04
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10.47
0
0
10.47
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
3.18
4.02
0
2.14
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
10.157
7.32
0
2.837
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
0.12
0
2.537
ΠΙΤΥΡΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
9.469
4.84
0
4.629
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2006
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.149
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
8.03
0
0
8.03
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
1.81
2.33
1.2
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
7.22
4.99
0
2.23
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1999
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
7.22
0
0
7.22
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
0
3.67
0
1.08
0
ΠΕΡΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
6.959
0
0
6.959
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1994
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.006
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
2.34
0
0
0
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
6.89
2.85
0
4.04
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.52
0
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.28
0
0
6.28
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2007
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
2.88
ΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
5.944
3.55
0
2.394
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2008
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.394
ΤΣΙΚΑΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
5.543
0
0
5.543
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
0
1.64
1.783
ΒΡΥΩΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.451
0
0
5.451
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1989
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
4.251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
5.25
0
0
5.25
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
2.3
ΜΟΣΧΟΒΟΥ
ΕΡΑΤΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
5.08
0
0
5.08
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22
1.74
1.18
1.94
0
ΠΑΠΠΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
4.49
0
0
4.49
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
2.78
ΜΕΛΙΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.87
2.27
0
1.6
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.21
3.21
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2008
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.9
0
0
2.9
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
1.76
0
ΠΑΡΑΣΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.446
0
0
2.446
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
ΜΠΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.92
0
0
1.92
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2006
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
ΜΠΟΤΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.69
0
0
1.69
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2006
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
0
0
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1.28
0
0
1.28
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2007
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.063
0
0
1.063
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0.446
0
0
0.446
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2006
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
0
ΛΟΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
41.18
0
0
41.18
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/1994
7.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.08
13.354
11.38
8.366
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31.679
11.68
0
19.999
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1986
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
2.97
3.39
3.26
4.659
2.55
0
ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
30.95
13.91
0
17.04
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
0
3.16
3.81
2.12
2.59
2.12
ΛΑΠΠΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
30.141
0
0
30.141
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
9.1
6.676
0
3.511
0
0
2.38
3.75
3.74
0
ΖΗΣΙΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
26.96
0
0
26.96
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1995
7.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
4.58
3.94
3.91
3.47
2.39
3.7
1.89
ΑΑΡΩΝ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
25.738
0
0
25.738
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1988
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
7.867
0
0
2.05
3.56
1.6
6.261
0
ΠΛΕΞΙΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.614
0
0
25.614
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1.334
2.49
3.93
3.06
3.84
3.3
3.42
2.24
ΒΑΡΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
25.317
0
0
25.317
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1998
7.03
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.574
4.274
2.54
0
0
6.271
5.657
ΚΙΟΤΤΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25.177
0
0
25.177
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1991
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
3.64
0.2
3.99
4.03
3.7
3.91
4.597
ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
23.72
0
0
23.72
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/01/1997
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
5.48
3.97
1.79
3.76
3.94
2.32
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.77
11.48
0
11.29
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
0
3.82
3.93
0
ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
22.62
0
0
22.62
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1993
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
3.27
2.83
2.73
3.94
2.44
3.68
2.16
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
22.106
0
0
22.106
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
2.92
2.77
3.14
2.75
3.12
4.546
ΚΟΥΜΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21.46
0
0
21.46
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
4
3.56
3.24
3.89
2.97
ΣΤΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21.269
0
0
21.269
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1981
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
2.57
3.53
1.98
2.8
3.82
2.68
3.18
0
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.21
0
0
21.21
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.89
3.74
3.24
2.91
3.77
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.56
0
0
20.56
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/1996
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.88
3.76
6.72
2.24
ΠΑΓΚΡΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.36
0
0
20.36
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
3.42
3.26
3.66
3.81
2.19
ΤΑΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
19.934
0
0
19.934
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
2.42
3.9
2.18
4.703
3.981
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
19.61
10.88
3.61
5.12
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
1.94
0
2.42
0
ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.463
0
0
19.463
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
9.633
3.83
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
19.3
0
0
19.3
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
0
2.74
3.96
2.53
3.78
2.27
ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
18.306
0
0
18.306
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
2.57
2.93
3.64
3.72
3.226
0.27
ΘΕΟΦΙΛΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
17.389
0
0
17.389
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
0.85
5.189
3.02
1.23
2.42
1.72
0
0
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
16.73
0
0
16.73
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.55
1.38
2.3
3.94
1.55
3.01
0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
16.724
0
0
16.724
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.01
6.62
3.934
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
16.377
0
0
16.377
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1987
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
2.8
0.633
2.7
0
0
0
1.12
1.59
0
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΧΑΡΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
15.93
14.94
0
0.99
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
ΒΑΡΔΑ
ΑΝΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
15.52
15.52
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2008
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
15.514
0
0
15.514
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
0
3.18
3
2.44
2.78
0
0
0.4
ΣΑΚΑΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
15.46
0
0
15.46
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.71
2.8
3.28
2.38
0
0
ΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.11
0
0
15.11
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.39
0
3.86
3.28
2.12
0.96
ΖΕΡΒΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
14.86
0
0
14.86
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.8
3.9
3.91
1.39
0
ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
14.49
0
0
14.49
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1994
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0.42
2.47
3.99
2.53
3.06
0
ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
13.96
6.04
0
7.92
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
2.77
0
2.54
0
0
ΚΑΡΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
12.42
0
0
12.42
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1991
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
1.98
3.94
0
3.34
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.83
0
0
11.83
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.86
2.48
0.86
0
0
2.53
0
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.41
0
0
11.41
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.18
1.82
1.97
2.62
2.52
0
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
10.92
0
0
10.92
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.5
2.62
2.22
1.02
ΚΑΛΟΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10.823
0
0
10.823
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2007
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1.823
ΒΙΚΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
10.23
0
0
10.23
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.44
2.54
1.95
0
0
ΛΟΥΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.203
4.47
0
5.733
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.443
0
0
3.29
ΤΣΑΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10.13
0
0
10.13
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
4.02
3.33
0
ΓΩΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.13
0
0
8.13
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.07
2.68
0
0
1.38
0
ΦΟΥΚΑΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΣΙΔΕΡ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
7.86
0
0
7.86
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1994
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
3.27
1.88
0
0
0
0
1.13
ΜΠΟΤΩΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
7.586
0
0
7.586
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1996
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.526
3.06
0
0
0
0
0
ΖΗΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.509
0
0
7.509
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.269
3.24
0
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
7.4
0
0
7.4
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
0.4
0
1.8
2.1
1.54
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.32
0
0
7.32
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.48
1.8
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.18
0
0
7.18
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1992
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
2.21
3.11
0
ΦΙΣΤΕ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.057
0
0
7.057
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.117
0
0
3.94
0
ΠΗΓΙΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.791
0
0
6.791
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
0.9
3.14
1.62
0
0
ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
6.129
0
0
6.129
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
0
4.629
ΒΡΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.1
0
0
6.1
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
2.79
1.4
ΠΡΕΒΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.08
0
0
6.08
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
2.98
1.9
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
5.66
0
0
5.66
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
4.1
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.51
0
0
5.51
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
1.7
0
0
0
0
0
ΜΟΔΙΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.7
0
0
4.7
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.2
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
4.657
0
0
4.657
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1985
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.297
0.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
0.251
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.96
0
0
3.96
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/1982
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0
1.82
0
ΣΑΡΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
3.854
0
0
3.854
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
0
0
0
0
0
3.5
0
ΒΥΘΟΥΛΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.6
0
0
3.6
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.51
3.51
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2006
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΣΣΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
3.5
0
0
3.5
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.04
ΝΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.36
0
0
3.36
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
2.38
0
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.22
0
0
3.22
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.36
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.82
0
0
2.82
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2005
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
1.94
0
ΚΑΡΓΕΛΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
2.34
0
0
2.34
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2007
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.3
0
0
2.3
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2007
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.62
0
0
1.62
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2007
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΚΟΣΜΑΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.28
1.28
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΩΓΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.246
0
0
1.246
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/09/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
1.234
0
0
1.234
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0.64
0
0
0
0
ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.22
0
0
1.22
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2003
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.2
0
0
1.2
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
1.04
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.72
0
0
0.72
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/1994
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.686
0
0
0.686
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
0
0
0
0
0
0