ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
43.684
8.48
0
35.204
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/1989
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.771
7.7
1.737
3.151
3.011
9.967
2.866
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
51.692
2.4
0
49.292
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
0
8.933
8.833
9.533
9.8
9.667
ΓΙΑΓΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
44.616
7.16
0
37.456
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
7.9
2.797
4.995
5.223
0.96
3.323
8.367
2.634
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
38.833
11.1
0
27.733
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2006
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
10
9.233
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
38.64
0
0
38.64
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.396
0
0
9.2
3.329
7.867
1.417
2.8
3.549
4.083
0
ΜΟΥΡΤΖΗΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
35.116
11.64
0
23.476
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
3.031
7.867
3.28
0
0
0
2.631
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
29.76
0
0
29.76
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1989
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
9.067
0
8.667
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
27.909
8.04
0
19.869
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10/01/1992
6.29
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.797
2.586
0
2.849
2.597
1.634
3.271
2.294
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.855
1.8
0.79
24.265
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1991
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.651
2.626
7.533
2.82
0
0
0
5.914
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
25.435
8.67
0
16.765
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
9.433
6.851
ΛΑΠΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
20.956
0
0
20.956
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1989
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
9.133
6.8
0
3.411
0
0
ΤΣΑΜΑΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
20.11
2.4
0
17.71
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
8.34
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
1.33
0
0
0
0
10
5.8
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
18.442
0
0
18.442
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/07/1987
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
2.586
0
2.263
0
1.051
ΠΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
17.34
16.26
1.08
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2002
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.46
0.64
0
15.82
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
0
0
8
3.18
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΤΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.08
12.16
0
3.92
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
ΚΑΣΤΕΛΙΑΝΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
14.684
11.21
0
3.474
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17/01/2003
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
1.611
ΚΩΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.329
0
0
11.329
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
7.29
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.506
3.274
2.709
0
2.84
ΜΑΝΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.22
11.22
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2008
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΑΧΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
10.971
0
0
10.971
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10/11/1988
7.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
2.194
0
0
0.571
0.571
0.503
0
3.131
2.32
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.89
6.89
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22/10/2002
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.474
5.08
0
1.394
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.815
0
4.815
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2003
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΔΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.204
1.69
0
2.514
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17/05/2006
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΒΛΑΧΟΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΡΕΤΗ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.52
0
0
3.52
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
05/05/1993
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΧΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
3.494
0
0
3.494
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
0
2.409
ΝΟΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.214
0
0
2.214
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2005
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.214
ΡΑΠΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.203
0
0
2.203
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2008
8.43
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.203
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.077
0
0
2.077
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2009
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.077
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.054
0
0
2.054
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1989
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.574
ΔΡΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.954
0
0
1.954
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΤΣΟΥΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.451
0
0
1.451
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2005
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.789
ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.28
0
0.28
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.183
0
0
0.183
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
45.912
0
0
45.912
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
5.46
8.267
3.54
7.867
5.133
0
0
8.8
2.046
ΚΑΜΠΕΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.421
0
0
40.421
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
9.167
3.226
7.767
2.051
0
3.097
8.933
2.546
ΓΚΩΓΚΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
39.612
0
0
39.612
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1995
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
0
2.64
9.6
0
7.767
0
0
0
16.6
0
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
39.59
0
0
39.59
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
0
2.309
8
2.514
0
2.78
0
1.62
16.667
2.031
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
37.711
0
0
37.711
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
4.381
0
0
9.167
8.5
9.1
3.297
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
36.576
0
0
36.576
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
0
1.166
0
0
1.371
0
5.776
8.233
3.163
2.72
0
0
1.711
8.367
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.187
0
0
33.187
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
3.223
7.767
3.046
3.446
2.4
7.657
2.614
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.073
0
0
33.073
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/1990
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
1.326
2.706
7.7
1.537
2.763
2.874
8.579
2.4
ΧΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.081
0
0
32.081
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
3.051
7.9
3.034
0
0
0
1.829
8.333
0
ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
31.871
9.64
0
22.231
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
4.467
3.566
7.767
0
0
0
3.429
2.683
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
30.523
0
0
30.523
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
0
3.314
3.451
2.129
2.703
0
3.306
0
3.717
7.48
2.4
ΒΟΥΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
27.8
0
0
27.8
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
9.8
9.333
ΚΟΜΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
27.5
0
0
27.5
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/2007
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.8
9.233
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.991
0
0
26.991
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1989
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
4.633
7.9
2.9
7.867
0
0
0
0
0
ΜΑΣΟΥΝΤ
ΤΑΛΕΜΠ
ΤΖΑΜΙΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.782
0
0
26.782
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31/10/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.49
3.314
0
0
0
0
0
3.297
0
0.686
2.229
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
25.907
0
0
25.907
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
3.26
7.867
3.451
2.129
0
0
0
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
25.849
0
0
25.849
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.216
6.28
3.014
0
1.577
3.494
9.267
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΓΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
24.815
0
0
24.815
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
0.48
2.711
0
7.733
1.986
0
0
5.038
0
ΤΣΑΓΚΛΗ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
24.271
17.96
0
6.311
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
2.331
ΖΙΩΓΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
22.601
0
0
22.601
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
3.237
9
9.667
ΚΛΟΚΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
21.843
0
0
21.843
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/01/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.377
0.297
9.5
3.023
0
0
0
0
0
2.646
ΤΖΑΝΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
21.083
0
0
21.083
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
7.867
3.183
6.933
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
18.904
0
0
18.904
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1990
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
7.867
3.303
0
0
0
0
2.831
2.046
ΜΙΧΩΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.722
0
0
16.722
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
6.885
1.674
2.58
2.623
0
0
0
0
ΠΟΜΟΝΗ
ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.589
0
0
16.589
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.323
2.986
0
2.643
0
3.026
3.903
2.709
ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.158
0
0
16.158
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1991
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
7.767
0
0
0
0
0
2.546
0
0
3.137
1.669
ΓΚΙΟΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
15.32
0
0
15.32
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.603
0.891
3.097
0
3.206
2.923
2.6
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.969
0
0
13.969
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
1.234
2.994
0
1.406
0
1.494
1.68
2.623
ΜΠΕΜΠΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.48
13.48
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/2007
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
12.751
0
0
12.751
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.103
0
3.5
2.691
3.651
2.806
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
12.1
12.1
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.433
0
0
9.433
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.714
0
0
8.714
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.446
1.714
3.766
1.486
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
8.437
0
0
8.437
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.843
4.451
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.109
3.28
0
4.829
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2008
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.749
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
7.903
0
0
7.903
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1990
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
3.291
0
0
0
1.726
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
7.9
0
0
7.9
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2008
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
7.889
0
0
7.889
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.64
2.623
1.757
2.137
0.206
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
7.62
0
0
7.62
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
0
1.84
0
0
2.469
0
ΣΤΡΑΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
7.554
0
0
7.554
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2008
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
6.297
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
6.994
0
0
6.994
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
0
3.337
1.406
0
0
0
0
0
ΔΕΜΕΝΑΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
6.774
0
0
6.774
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.149
2.626
ΜΠΟΥΜΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
6.437
0
0
6.437
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.846
2.591
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.034
0
0
6.034
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2004
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.8
2.506
2.271
ΜΑΤΡΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.834
0
0
5.834
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.654
2.18
ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.703
0
0
5.703
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2007
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.114
1.589
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.59
5.59
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2005
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΠΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.551
0
0
5.551
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1989
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
2.774
0
0
0
0.457
1.143
0.389
ΦΩΤΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛHΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.506
0
0
5.506
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
2.969
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΗΛΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
5.257
1.34
0
3.917
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/11/2006
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.571
2.386
ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.731
0
0
4.731
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1992
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΚΡΙΔΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.674
0
0
4.674
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
2.366
1.109
ΡΟΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.289
0
0
4.289
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2007
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.123
2.166
ΓΚΑΡΕΤΣΑ
ΛΕΟΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.943
0
0
3.943
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
1.189
2
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.114
0
0
3.114
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2008
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.966
0.149
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.926
0
0
2.926
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1991
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
2.034
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.889
0
0
2.889
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.56
0
0
2.56
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΚΑΛΛΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.5
0
0
2.5
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.466
0
0
2.466
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/2008
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.466
ΤΣΑΚΥΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.451
0
0
2.451
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
04/12/2006
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.451
ΓΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.394
0
0
2.394
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1993
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.394
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΥΡΟΔΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.343
0
0
2.343
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/10/1992
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.326
0
0
2.326
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.326
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.317
0
0
2.317
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.317
ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.314
0
0
2.314
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.314
ΚΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.309
0
0
2.309
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.263
0
0
2.263
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.251
0
0
2.251
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
2.183
0
0
2.183
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/2004
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.126
0
0
2.126
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.057
0
0
2.057
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.34
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
ΤΖΑΝΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.057
0
0
2.057
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
ΣΙΓΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.043
0
0
2.043
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2008
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.043
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΦΑΝΗ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.023
0
0
2.023
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.749
0
0
1.749
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/08/1991
7.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.72
0
0.503
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.737
0
0
1.737
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
ΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.714
0
0
1.714
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΜΠΑΜΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.669
0
0
1.669
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.52
0
0
1.52
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΩΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.143
0
0
1.143
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
08/09/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.051
0
0
1.051
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
ΚΟΥΤΕΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.983
0
0
0.983
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2007
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.914
0
0
0.914
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
ΛΑΣΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.869
0
0
0.869
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.823
0
0
0.823
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2008
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΚΑΨΟΥΔΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.731
0
0
0.731
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.457
0
0
0.457
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11/11/2003
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΡΑΠΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.366
0
0
0.366
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2006
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
0.217
0
0
0.217
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1990
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
0
0