ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΑΡΑΚΟΖΗ
ΒΙΟΛΕΤΑ-ΧΡΥΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
6.511
5.94
0
0.571
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2000
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
0
0
ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
6.317
0
0
6.317
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
2.729
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
17.306
0
0
17.306
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.029
4.549
2.674
2.986
1.463
0
0.606
0
0
0
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
16.412
0
0
16.412
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/01/1990
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.4
0
0
0
0
3.269
2.977
0
0
ΛΙΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
16.278
12.06
0.425
3.793
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.91
0
0
0
0
2.883
ΚΟΤΣΙΦΑ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
16.03
16.03
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2008
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΥΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
14.741
12.57
0
2.171
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2004
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
ΜΠΟΔΙΩΤΗ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
13.713
12.01
0
1.703
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/1999
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
0
0
ΤΣΑΚΩΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
13.473
8.75
0
4.723
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.449
0
1.06
0
2.214
ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
12.671
0
0
12.671
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11/03/1982
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
3.086
0
2.754
0
0
0
2.549
0
2.134
0
0
ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
11.094
0
0
11.094
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
2.814
0
0
2.229
2.411
ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
9.72
0
0
9.72
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1990
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
1.806
2.24
0
0
1.766
0
1.109
0
ΜΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
8.87
8.87
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2008
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
7.74
7.74
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4.177
0
0
4.177
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
2.291
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΓΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.72
2.72
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.943
0
0
1.943
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
ΘΩΜΑΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.403
0
0
1.403
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2008
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.403
ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0.571
0
0
0.571
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0.48
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
34.06
0
0
34.06
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1977
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
5.897
8
3.203
3.011
0
2.714
0
0
2.634
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
28.896
0
0
28.896
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2001
6.49
ΟΧΙ
26.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.214
0
0
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
27.726
0
0
27.726
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1988
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.554
9.2
3.309
3.263
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗ
ΜΑΤΡΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
27.057
22.2
0
4.857
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2005
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
2.526
ΠΕΪΜΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
26.182
0
0
26.182
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1992
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.169
4.24
4.965
2.914
2.694
0
1.714
0
0
1.486
ΧΑΛΑΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
21.171
18.85
0.77
1.551
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.551
0
0
0
ΚΟΝΤΑΔΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
15.15
15.15
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2007
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΑΝΤΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
11.005
0
7.965
3.04
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
2.114
ΚΟΡΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
10.13
10.13
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2008
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
8.756
0
0.565
8.191
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1998
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
0
3.197
1.554
0
0
0
0
0
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
8.274
0
0
8.274
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/1998
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.674
2.286
2.286
0.046
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
7.837
4.98
0
2.857
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
2.537
ΤΑΡΤΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
7.163
0
0
7.163
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/2002
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.037
3.126
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
5.634
0
0
5.634
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.351
2.283
ΚΥΔΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
5.549
0
0
5.549
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/11/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
2.683
0
0
0
0
0
0
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4.94
4.94
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2008
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.763
0
0
2.763
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/2009
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.763
ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.583
0
0
2.583
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2006
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.58
0
0
2.58
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
0
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΕΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.783
0
0
1.783
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.189
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.714
0
0
1.714
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.6
0 (55)
0
1.6
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/2008
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΜΙΧΟΥΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.337
0
0
1.337
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.17
1.17
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2007
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0.411
0
0
0.411
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411