ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΑΤΑΚΙΔΟΥ
ΥΒΟΝΗ
ΜΗΤΡΟΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.64
0
0
1.64
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
0
ΚΑΣΙΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
30.54
0
0
30.54
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.07
7.78
9.493
7.367
ΜΑΡΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
20.94
0
0
20.94
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2006
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
9.967
7.033
ΞΥΛΑΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.362
0
0
18.362
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.329
9.033
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
14.744
0
0
14.744
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/2006
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
7.317
5.827
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.227
0
0
10.227
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/2008
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
7.477
ΓΚΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.68
0
0
9.68
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.78
3.53
0
ΤΣΙΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.66
0
0
6.66
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.32
1.34
3
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
5.87
0
0
5.87
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.57
2.22
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.206
0
0
4.206
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
3.266
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.04
0
0
3.04
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/2006
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.09
1.95
ΚΕΝΝΟΥ
ΜΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.04
0
0
0.04
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2007
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.04
ΚΩΣΤΙΚΑΣ
ΒΥΡΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
52.777
7.13
0
45.647
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2003
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.9
18.247
9.667
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
52.751
6.97
0
45.781
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
9.343
2.94
0
7.421
18.927
6.37
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
46.973
11.39
0
35.583
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.883
5.804
9.343
14.553
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
39.197
13.86
0
25.337
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2006
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
3.53
9.857
9.667
ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
39.173
0
0
39.173
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
2.48
0
0.08
20
14.793
ΤΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
38.011
12.76
0
25.251
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
4.744
6.683
7.604
2.94
ΤΖΙΩΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
37.731
0
0
37.731
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
5.404
9.21
10
9.667
ΝΙΚΕΛΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
36.259
16.03
0
20.229
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
4.786
6.971
6.323
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
35.607
0
0
35.607
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
0.5
19.933
14.653
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
34.826
9.89
0
24.936
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.63
0
5.314
7.537
5.934
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
34.393
0
0
34.393
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1997
9.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
4.78
20
7.353
ΓΚΙΟΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
33.222
0
0
33.222
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.899
4.039
9.816
9.244
7.226
ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
32.664
7.91
0
24.754
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/2005
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
5.957
6.311
6.376
2.87
ΔΑΓΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
32.548
12.88
0
19.668
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.03
3.46
0
4.921
3.99
7.267
ΜΙΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
32.071
9.12
0
22.951
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2005
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
3.16
6.846
6.806
2.95
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
30.817
12.37
0
18.447
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
4.03
3.88
7.477
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
30.485
0
0
30.485
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
6.457
18.6
5.177
ΚΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
30.359
0
0
30.359
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
0
0
0
0
0
5.167
6.1
8.117
4.574
ΚΑΤΑΓΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΩΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
29.734
6.43
0
23.304
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.07
4.04
8.32
4.944
ΚΑΡΓΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
29.061
10.35
0
18.711
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
4.234
7.033
5.924
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
28.264
0
0
28.264
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
4.11
4.02
7.95
9.414
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
27.869
9.16
0
18.709
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.96
5.62
6.277
1.051
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
27.609
0
0
27.609
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/08/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
0
7.883
8.023
8.133
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
25.652
8.72
4.885
12.047
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.97
4.197
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
25.389
18.28
0
7.109
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
3.31
2.93
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ
ΦΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
24.49
13.2
0
11.29
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
3.7
2.6
3
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
24.429
0
0
24.429
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
4.51
6.191
7.467
2.88
ΡΟΥΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
24.127
0
0
24.127
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
4.74
5.53
4.03
6.447
ΚΑΣΙΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
24.01
0
0
24.01
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2006
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
9.037
9.243
2.9
ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
23.817
0
0
23.817
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
5.407
6.071
10.559
0
ΓΚΑΡΑΦΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
23.367
0
0
23.367
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
2.99
0
8.967
9.1
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
23.259
0
0
23.259
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.846
4.599
2.4
6.126
5.289
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
23.199
11.75
0
11.449
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.62
3.84
1.109
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
22.089
0
0
22.089
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.58
6.014
6.514
2.87
ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
22.002
0
0
22.002
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
7.975
7.693
5.814
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
22.001
0
0
22.001
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.13
6.906
9.7
5.266
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
21.472
0
0
21.472
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1994
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.79
9.273
6.089
ΚΩΝΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
21.374
0
0
21.374
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.57
9.44
5.924
ΒΡΕΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
21.27
0
0
21.27
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.626
4.471
3.98
6.013
ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
21.083
0
0
21.083
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
3.534
4
5.999
6.339
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
21.041
0
0
21.041
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
5.941
9.7
3
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
20.941
0
0
20.941
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.61
6.037
5.363
5.931
0
ΔΡΟΥΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
20.448
0
0
20.448
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
7.053
10
2.96
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
20.293
0
0
20.293
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
5.58
2.98
5.209
4.894
ΨΑΛΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
19.984
0
0
19.984
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2007
6.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
2.363
0
1.383
0
0
1
5.81
9.2
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
19.8
0
0
19.8
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.12
4.469
4.01
5.951
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
19.793
0
0
19.793
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2005
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.721
4.04
4.919
4.303
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
19.699
0
0
19.699
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/2002
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.1
3.94
3.86
5.169
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
19.583
0
0
19.583
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
6.493
3.75
6.24
ΜΠΕΛΟΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
19.069
14.4
0
4.669
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2006
9.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.669
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.923
0
0
18.923
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/01/2005
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
6.286
6.377
5.7
ΨΥΧΑΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.913
8.31
0
10.603
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
1.18
2.98
4.603
ΚΟΥΤΣΑΦΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.84
0
0
18.84
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.269
11.571
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
18.8
0
0
18.8
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.37
9.34
3.01
ΝΤΟΒΑ
ΑΓΑΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.743
0
0
18.743
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/08/2002
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
10
6.423
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
18.631
0
0
18.631
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
5.401
9.101
3.969
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
18.44
0
0
18.44
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
7.28
9.2
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
18.434
0
0
18.434
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2006
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
14.186
2.82
ΜΟΣΧΟΥΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.37
0
0
18.37
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
5.739
7.731
ΓΚΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.063
0
0
18.063
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
7.436
4.85
4.771
ΕΛ-ΧΟΜΣΙ
ΕΛΕΝΗ
ΖΩΡΖ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.06
13.43
0
4.63
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
3
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
18.029
0
0
18.029
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
3.1
3.94
3.72
5.729
ΠΑΡΤΑΛΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
17.947
0
0
17.947
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.14
3.99
3.96
4.777
ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.93
0
0
17.93
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
3.363
3.76
4.24
4.367
ΣΠΥΡΑΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.67
16.67
0
1
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2007
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΚΟΥΤΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.656
0
0
17.656
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2002
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
11.016
6.28
ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.41
17.41
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΒΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
17.382
0
0
17.382
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2005
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
0
9.31
5.303
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.22
0
0
17.22
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.869
6.001
6.35
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
17.212
0
0
17.212
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
9.933
6.419
ΑΥΓΕΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
17.057
0
0
17.057
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
3.86
5.026
6.031
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.914
0
0
16.914
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
3.11
4.32
4.344
2.78
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.886
9.28
0
7.606
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
4.14
2.78
0
ΜΠΟΥΤΕΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΩΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.82
0
0
16.82
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
3.2
3.97
4.02
3
ΒΟΥΤΣΑΚΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.72
5.29
0
11.43
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.91
3.85
3.71
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.691
0
0
16.691
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
9.26
7.1
ΖΕΡΔΕΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑΣΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
16.687
0
0
16.687
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
8.667
5.12
ΣΙΑΚΑΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
16.684
0
0
16.684
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.97
3.9
3.74
3.674
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.63
16.63
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2007
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.537
0
0
16.537
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2001
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
6.897
3.2
0
2.46
0
ΚΟΥΖΙΩΚΑ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.48
0
0
16.48
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.1
3.98
4.04
3.04
ΒΕΓΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.43
16.43
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
9.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
16.429
0
0
16.429
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5.569
0
5.86
ΣΕΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.38
0
0
16.38
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.98
3.85
3.87
2.98
ΜΠΟΛΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.324
0
0
16.324
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.98
3.92
5.294
ΑΛΕΜΠΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
16.244
0
0
16.244
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
3.06
3.86
3.6
2.97
ΚΟΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
16.237
0
0
16.237
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2003
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
0
0
3.14
3.86
0
8.717
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
15.847
0
0
15.847
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.86
5.324
6.114
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
15.768
0
0
15.768
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2007
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
9.153
3.274
ΧΑΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
15.747
0
0
15.747
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2007
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
1.417
0
0
2.95
6.911
3.04
ΡΟΝΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.679
14.65
0
1.029
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.549
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
15.596
0
0
15.596
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.906
3.94
5.33
ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.51
0
0
15.51
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.02
3.79
2.85
3.06
ΚΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.234
0
0
15.234
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
2.71
1.469
3.22
5.646
ΠΛΑΚΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
15.219
0
0
15.219
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.441
3.92
3.86
3.997
ΓΟΥΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.813
0
0
14.813
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
1.98
0
8.523
0
3.07
ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.37
6
0
8.37
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2001
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
0.33
1.71
3.2
2.55
ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
14.356
0
0
14.356
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.82
3.96
3.716
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
14.274
0
0
14.274
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
3.91
3.346
3.79
ΑΡΧΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.95
10.92
0
3.03
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.86
0
0
13.86
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.96
3.87
3.13
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.82
0
0
13.82
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.9
3.9
3.08
ΠΑΝΟΥΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.754
0
0
13.754
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
6.02
7.186
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.74
0
0
13.74
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.9
3.89
3.1
ΣΑΒΙΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.727
0
0
13.727
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
4.747
3.92
3.08
ΣΑΒΒΕΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.583
0
0
13.583
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.166
2.74
5.677
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.58
0
0
13.58
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.85
3.91
3.02
ΔΗΜΑΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.45
0
0
13.45
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.02
3.9
3.77
0
ΠΛΗΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.44
0
0
13.44
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.65
3.84
3.07
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.427
0
0
13.427
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
1.56
0.229
10.079
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.42
0
0
13.42
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
0
3.39
3.86
3.12
ΣΑΜΑΡΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.39
0
0
13.39
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.94
4.01
2.61
ΚΛΩΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.22
0
0
13.22
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2005
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.78
3.92
2.62
ΚΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.21
0
0
13.21
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.89
3.98
2.86
ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.186
0
0
13.186
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/08/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
4.316
3.84
3
ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.139
0
0
13.139
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
5.537
5.131
ΓΙΟΥΡΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.06
0
0
13.06
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
3.67
3.48
3.07
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.05
0
0
13.05
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.64
3.66
3.03
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
13.01
0
0
13.01
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.82
3.88
2.87
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
13.01
0
0
13.01
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.64
3.46
3.11
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.969
0
0
12.969
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.726
4.72
5.523
ΓΚΛΙΑΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.91
0
0
12.91
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.66
3.52
3.12
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.896
1.03
0
11.866
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
2.32
2.74
5.616
ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.86
7.82
0
5.04
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
1.291
3.04
ΠΕΤΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.82
0
0
12.82
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.63
3.44
3.09
ΜΠΑΓΚΟΥΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.8
0
0
12.8
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
2.08
2.33
3.71
3.02
ΤΑΣΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.74
0
0
12.74
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2005
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.6
3.47
2.87
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.703
0
0
12.703
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
7.329
5.254
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.7
0
0
12.7
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2005
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.88
3.77
2.306
2.624
ΑΣΒΕΣΤΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.64
0
0
12.64
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.74
3.7
3.08
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.61
0
0
12.61
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.8
3.82
2.56
ΤΑΓΚΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.541
9.12
0
3.421
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2006
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
2.77
ΠΑΛΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.49
0
0
12.49
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
3.77
3.71
2.42
ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.47
0
0
12.47
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.12
3.41
0
3
ΤΣΙΑΠΑΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.459
0
0
12.459
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.029
8.43
ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.44
0
0
12.44
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
2.8
3.66
3.84
0
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.41
0
0
12.41
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.2
3.74
3.04
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.31
6.12
0
6.19
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.21
2.9
ΒΑΡΤΖΩΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.294
0
0
12.294
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.494
4.04
3.54
2.22
ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.251
0
0
12.251
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
3.457
0
3.814
3.02
ΣΟΥΡΛΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.16
12.16
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΪΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.14
0
0
12.14
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.99
2.04
3.07
ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.09
0
0
12.09
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.45
3.7
5.3
0
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.06
9.6
0
2.46
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.98
ΛΙΒΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.02
0
0
12.02
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.01
3.52
0
2.72
ΤΖΙΜΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.89
9.25
0
2.64
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΣΑΚΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.71
0
0
11.71
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.61
3.24
2.44
ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.54
0
0
11.54
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.44
3.54
2.26
ΜΑΛΑΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.44
0
0
11.44
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
2.96
3.8
2.46
ΜΠΙΖΙΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
11.41
0
0
11.41
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.18
2.83
3.04
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.254
0
0
11.254
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
2.583
5.991
ΛΟΓΑΡΙΔΗ
ΑΛΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.04
0
0
11.04
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2006
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
3.3
3.47
3.01
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.967
0
0
10.967
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1990
6.83
ΟΧΙ
0
0
1.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΓΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.894
0
0
10.894
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.369
6.506
3.02
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.85
0
0
10.85
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
2.4
3.81
1.98
ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.6
7.62
0
2.98
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
ΚΟΥΜΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.526
0
0
10.526
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2005
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
2.52
2.56
3
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.48
0
0
10.48
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.02
2.7
4
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.47
8.48
0
1.99
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.51
0
ΜΠΑΡΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.43
0
0
10.43
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2003
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
3.78
3.76
0
ΠΕΤΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.423
0
0
10.423
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.047
4.326
3.05
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.396
0
0
10.396
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
5.17
3.286
ΛΙΑΜΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.14
0
0
10.14
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.42
3.4
2.36
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.09
0
0
10.09
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
2.01
3.92
3.12
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.081
0
0
10.081
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2006
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
6.977
2.99
ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.079
0
0
10.079
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
1.47
0
6.089
ΠΙΣΤΟΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
10.073
0
0
10.073
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2006
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
2
3.68
2.77
ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.93
0
0
9.93
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/1991
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.91
4
0
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.9
0
0
9.9
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2005
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.12
2.51
2.25
ΖΗΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.877
0
0
9.877
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2006
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
6.397
3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.8
0
0
9.8
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2007
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.68
3
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.62
0
0
9.62
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1995
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2.64
3.09
2.89
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.62
9.62
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1999
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.57
9.57
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2000
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΣΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.3
0
0
9.3
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.4
3.05
ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.25
0
0
9.25
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.51
3.1
ΠΕΛΕΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
9.217
0
0
9.217
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/2007
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
5.754
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.037
0
0
9.037
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.937
0
2.7
2.4
ΜΑΡΚΑΤΖΙΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.036
0
0
9.036
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
2.66
1.406
1.79
0
ΜΠΟΥΚΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.95
0
0
8.95
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2006
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.32
3.01
ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
8.79
0
0
8.79
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1999
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.52
3.78
0
ΓΑΒΑΝΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
8.777
0
0
8.777
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2007
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.117
4.66
ΚΟΡΔΩΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.67
0
0
8.67
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
0
3.88
0
1.23
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.59
0
0
8.59
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
8.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
3.22
3.04
ΜΑΡΝΕΖΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.567
0
0
8.567
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
2.28
5.899
ΣΚΡΕΚΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
8.566
0
0
8.566
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/03/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.089
4.477
ΘΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.259
0
0
8.259
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2008
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
4.921
ΑΛΧΑΖΙΔΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.13
0
0
8.13
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
1.62
2.85
1.76
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.12
0
0
8.12
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1991
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
0
4
3.1
ΤΣΑΚΚΙΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.946
0
0
7.946
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
4.311
ΜΑΣΟΥΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.91
0
0
7.91
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
4.457
2.95
ΘΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.87
0
0
7.87
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2006
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
3.24
3.04
ΚΑΡΒΕΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.87
0
0
7.87
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
3.28
3.07
ΚΙΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.86
0
0
7.86
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.19
2.24
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.85
0
0
7.85
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
2.72
2.84
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.714
0
0
7.714
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17/02/2006
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
1.32
1.26
2.42
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.696
0
0
7.696
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0