ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΜΠΩΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
58.377
0
0
58.377
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1992
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.097
3.006
3.543
6.48
4.95
3.354
4.626
0
7.854
9.7
9.767
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.236
0
0
9.236
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.916
3.52
0
0
0
0.8
0
ΦΡΑΤΖΙΣΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.862
8.35
0
21.512
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.068
2.989
9.5
5.955
ΚΡΕΟΥΖΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.473
0
0
21.473
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
8.103
0
1.78
2.34
2.96
2.54
ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.827
0
0
17.827
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1993
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.926
3.134
0
0
0
0
9.767
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.151
0
0
15.151
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
2.423
0
0
0
0
9.733
ΚΟΥΚΟΥΒΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.1
0
0
11.1
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.8
3.81
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.807
0.1
0
9.707
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1987
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0.873
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.44
0
0
7.44
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1987
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3.44
3
ΤΖΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.92
0
0
6.92
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.071
3.789
0.06
0
0
0
0
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.93
0
0
5.93
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1.921
2.009
ΒΑΪΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.92
0
0
0.92
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2002
9.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
ΚΟΛΛΑΡΟΥ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.42
0
0
40.42
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
9.133
0
0
0
0
0
0
2.77
3.71
3.65
2.16
2.6
3.56
3.86
3.91
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.131
0
0
4.131
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
0
1.4
0
0
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.873
0
0
0.873
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.873
ΦΩΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
70.357
0
0
70.357
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.749
4.811
3.863
0
0
0
0
4.069
5.611
5.509
7.967
8.633
3.153
3.526
9.7
9.767
ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝ.
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
64.073
0
0
64.073
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1996
9.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.754
6.346
8.107
8.567
7.6
8.533
9.667
6.5
ΠΑΒΛΟΒΙΤΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΜΙΟΝΤΡΑΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
62.915
0
0
62.915
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
3.04
2.697
2.823
3.691
8.267
3.063
2.617
8.633
2.729
4.748
9.7
7.5
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
62.63
0
0
62.63
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
9.9
59.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
61.365
0
0
61.365
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
3.497
8.171
2.674
2.651
8.633
7.6
8.633
9.7
6.833
ΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
60
0
0
60
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
9.79
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
59.174
0
0
59.174
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
3.029
6.251
4.949
7.933
8.233
7.567
3.068
9.7
6.833
ΖΑΡΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
59.131
0
0
59.131
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.174
7.457
8.3
7.533
8.4
8.033
8.333
9.9
ΠΑΠΠΟΥΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
58.789
0
0
58.789
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/1991
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
5.257
7.966
8.5
6.097
3.78
8.633
2.729
3.568
3.655
7.084
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
57.478
0
0
57.478
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
5.949
3.263
8.467
7.6
8.533
9.7
6.1
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
56.9
0
0
56.9
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
18.8
9.7
9.8
ΠΑΠΑΚΡΑΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
56.663
0
0
56.663
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
5.497
5.857
8.297
8.567
2.085
8.072
9.7
5.8
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
55.72
0
0
55.72
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
5.589
8.5
5.754
7.967
8.6
0
2.71
6.5
2.6
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
55.21
0
0
55.21
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
8.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
3.589
2.983
0
8.267
6.271
4.209
5.919
4.025
4.866
6.168
7.223
ΤΣΕΡΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
54.473
0
0
54.473
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
5.783
3.966
8.5
5.663
8
8.633
1.397
3.426
4.079
3.221
ΑΡΧΑΒΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
54.389
0
0
54.389
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
3.029
2.811
0
3.12
5.566
5.594
7.933
0
7.5
3.273
9.7
3.669
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
54.374
0
0
54.374
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
5.166
3.634
5.623
1.646
2.48
0
2.091
0
3.326
1.303
0
7.567
3.164
9.667
6
ΓΚΕΒΡΕΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
53.966
0
0
53.966
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
8.267
5.64
8.3
8.6
2.659
3.395
6.386
2.885
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
53.961
0
0
53.961
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.549
6.806
3.96
0
0
0
0
3.457
8.233
2.823
6.066
8.933
6.133
ΣΑΡΡΗ-ΝΤΜΗΤΡΙΕΒΑ
ΕΛΕΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
53.797
0
0
53.797
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.547
8.63
9.167
8.733
3.275
3.319
3.492
8.636
ΤΣΙΟΥΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
53.582
0
0
53.582
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
3.257
8.972
2.909
8
8.467
2.683
3.718
3.948
2.061
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
53.554
0
0
53.554
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1985
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
2.8
3.074
0
2.48
3.737
6.351
7.933
8.233
2.921
6.176
3.82
3.844
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
53.518
0
0
53.518
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
1.749
6.194
8.533
5.629
3.24
8.4
3.221
6.179
6.509
3.122
ΚΕΤΙΠΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
53.296
0
0
53.296
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.034
4.846
0
6.68
7.967
8.6
4.1
5.667
6.437
2.965
ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
52.996
0
0
52.996
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
2.983
5.76
5.143
7.933
8.233
3.742
7.082
3.7
7.128
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
52.909
0
0
52.909
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
6.053
3.389
8.4
6.998
8.533
9.141
1.463
ΜΟΥΡΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
51.836
0
0
51.836
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
5.857
8.347
8.6
2.703
6.468
4.606
7.188
ΗΛΚΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
51.068
0
0
51.068
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1993
9.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.257
0
8.5
6.057
3.6
8.433
3.109
5.573
6.735
3.427
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
50.621
0
0
50.621
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
7.045
8.995
8.423
0
7.933
8.233
0
3.68
3.66
0
ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
50.48
0
0
50.48
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/1994
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
8.067
6.497
8.41
6.393
4.611
5.481
6.451
2.766
ΒΑΔΑΚΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
50.293
0
0
50.293
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/1989
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.135
8.5
3.383
7.967
8.567
2.902
5.779
4.144
3.917
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
49.976
0
0
49.976
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
2.93
3.34
5.98
8.15
8.6
1.921
6.587
3.9
6.298
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
49.291
0
0
49.291
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
4.8
3.84
0
3.466
5.145
6.845
6.884
15.865
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
49.223
0
0
49.223
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
9.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.886
7.166
8.933
1.086
3.297
8.6
0
5.256
6.049
2.95
ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
49.159
0
0
49.159
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1997
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
8.167
8.3
5.109
7.933
3.043
2.44
2.74
6.282
3.5
ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
49.067
0
0
49.067
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.467
7.366
5.701
9.7
9.767
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
49.051
0
0
49.051
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
7.817
0
0
7
7.267
9.667
9.767
ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
48.891
0
0
48.891
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
4.32
6.731
0
0
0
0
1.246
2.354
5.863
7.967
8.567
0
1.76
2.88
3.82
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
48.889
0
0
48.889
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
8.5
48.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
47.37
0
0
47.37
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
8.767
8.484
5.697
2.886
3.337
2.653
2.08
0
9.767
ΤΥΡΤΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
47.267
0
0
47.267
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1991
6.5
47.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΑΣ
ΡΟΥΝΤΙΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
45.401
0
0
45.401
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
1.326
4.846
8.691
2.354
0
3.849
0
3.909
9.7
9.767
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
45.342
0
0
45.342
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.697
8.7
5.754
8.187
8.433
1.622
1.528
2.37
3.05
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
44.937
0
0
44.937
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1991
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.091
8.767
6.074
8.207
8.567
0
2.336
3.895
0
ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
44.438
0
0
44.438
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.24
7.657
8.128
5.88
7.967
8.567
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.969
0
0
43.969
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.823
3.494
2.383
6.053
6.817
9.667
9.733
ΓΑΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.659
0
0
43.659
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
7.371
2
3.374
0
4.716
3.631
9.667
9.733
ΜΠΕΝΕΚΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.288
0
0
43.288
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1998
9.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
4.203
4.891
4.8
7.567
0.961
9.7
9.767
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.606
0
0
42.606
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.874
7.697
8.246
5.994
7.967
3.797
3.031
0
0
0
ΚΑΚΑΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.604
0
0
42.604
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1993
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.846
6.411
8.3
1.64
3.407
3.789
5.584
5.626
ΜΕΡΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.578
0
0
42.578
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.811
3.286
3.829
2.686
8.533
9.667
9.767
ΖΗΔΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.361
0
0
42.361
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.406
3.229
4.053
3.291
6.808
10.14
9.433
ΛΥΜΠΑΝΟΒΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.481
0
0
41.481
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
8.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
8.274
8.674
6.074
7.42
8.467
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.993
0
0
40.993
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
1.509
6.867
5.318
9.667
9.767
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.902
0
0
40.902
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.857
6.143
0
0
0
0
5.309
2.737
0
2.967
3.775
9.667
5.447
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.67
0
0
40.67
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2004
9.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
2.92
7.6
8.633
9.7
9.767
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.633
0
0
40.633
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1979
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
8.367
7.9
0
7.067
8.033
0
0
ΚΑΡΙΩΤΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.413
0
0
40.413
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
8.767
2.32
0.823
3.18
0
1.376
9.7
9.733
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.384
0
0
40.384
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.766
2.683
2.994
2.773
7.734
9.667
9.767
ΠΕΛΛΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.172
0
0
40.172
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
7.867
3.717
2.825
4.559
9.633
9.8
ΠΙΛΑΦΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΗΝΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.716
0
0
39.716
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.823
1.097
7.463
1.52
4.503
0
8.233
0
2.915
0
7.162
ΜΟΣΧΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.353
0
0
38.353
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
2.42
7.6
8.533
9.7
9.8
ΜΕΙΜΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.696
0
0
37.696
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
2.53
5.635
7.573
9.7
9.767
ΚΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.919
0
0
36.919
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
3.691
2.915
3.046
9.667
9.733
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.133
0
0
36.133
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.229
7.042
3.362
9.7
9.8
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.597
0
0
35.597
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
0.629
2.22
2.64
7.24
6.242
9.667
3.7
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.083
0
0
35.083
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
4.64
6.114
2.011
8.317
6.712
0
0
2.23
1.95
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.985
0
0
33.985
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.934
3.214
3.057
4.91
8.8
9.767
ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.73
0
0
33.73
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2004
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
0
3.18
7.79
9.667
9.733
ΝΑΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.631
0
0
33.631
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2004
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.386
7.567
3.579
9.667
9.433
ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.557
0
0
33.557
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.537
4.247
8.667
9.667
7.439
ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.354
0
0
33.354
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2003
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.354
0
0
0
8.533
9.7
9.767
ΛΑΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.302
0
0
33.302
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.869
0
2.057
3.438
3.472
9.7
9.767
ΔΑΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.19
0
0
33.19
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.811
0
3.749
2.762
3.402
9.7
9.767
ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.127
0
0
33.127
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.15
3.68
0.88
0
2.904
9.667
9.767
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.771
0
0
32.771
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.789
0
0
2.793
4.756
9.667
9.767
ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.456
0
0
32.456
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.533
2.39
8.257
8.4
0
3.308
3.635
4.933
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.179
0
0
32.179
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
4.731
4.046
0
3.543
3.1
5.146
5.756
3.88
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.862
0
0
31.862
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
2.55
3.38
2.68
2.441
5.841
6.487
5.562
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.848
0
0
30.848
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.141
0
2.301
3.515
9.7
9.767
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.325
0
0
30.325
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2002
8.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.126
0
8.52
8.4
2.969
2.4
1.91
0
ΚΟΥΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.934
0
0
29.934
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2004
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.734
5.282
7.841
9.767
ΚΟΥΚΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.847
0
0
29.847
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.747
8.633
9.7
9.767
ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.164
0
0
28.164
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2002
9.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.69
0.58
3.763
5.06
9.7
6.97
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.984
0
0
27.984
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.415
8.103
9.7
9.767
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.949
0
0
27.949
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/01/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
0
0
0
2.312
3.371
9.667
9.433
ΚΟΚΟΖΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.878
0
0
27.878
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
8.287
0
1.954
1.594
2.98
9.433
ΒΟΥΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.098
0
0
27.098
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2003
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
4.811
0
0
0
3.557
9.667
7.246
ΖΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.99
0
0
26.99
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
0
3.569
8.16
5.859
1.03
2.2
0.45
3.7
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.9
0
0
26.9
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
2.074
3.242
9.7
9.333
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.631
0
0
26.631
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2004
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
2.84
4.915
4.113
5.334
5.579
ΣΙΣΙΟΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.288
0
0
26.288
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
8.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.11
0
0
0.852
9.633
9.333
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.819
0
0
25.819
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
2.683
0
9.7
9.767
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.418
0
0
25.418
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.909
7.633
6.816
2.13
0.91
0
3.02
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.236
0
0
25.236
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2.216
2.74
9.206
9.433
ΧΑΣΑΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.337
0
0
24.337
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/1996
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
3.029
2.16
2.29
3.435
9.667
1.78
ΜΑΚΡΗ
ΚΛΕΙΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.139
0
0
24.139
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
1.5
0
0
0
5.435
5.792
9.767
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.94
0
0
23.94
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/2004
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.46
3.72
7.16
3.74
3.86
ΦΑΡΑΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.199
0
0
23.199
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.943
1.166
2.533
4.874
2.911
3.217
0
0
2.555
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.899
0
0
22.899
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
2.92
2.653
3.05
3.08
9.333
ΓΟΥΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.841
0
0
22.841
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
0
0
9.667
9.8
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.807
0
0
22.807
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2006
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.341
9.667
9.8
ΚΛΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.453
0
0
22.453
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.253
9.933
9.267
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.272
0
0
22.272
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.838
9.667
9.767
ΚΟΡΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.169
0
0
22.169
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
2.8
2.22
0
1.64
3.15
5.544
6.609
ΓΟΥΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.713
0
0
21.713
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
9.533
9.8
ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ
ΠΙΠΙΝΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.509
0
0
21.509
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2007
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
9.7
9.8
ΚΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.934
0
0
20.934
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.874
4.13
3.69
0
0
1.82
2.32
3.1
ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗ
ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.616
0
0
20.616
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
2.727
2.642
3.284
9.333
ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.127
0
0
20.127
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
7.967
8.6
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.071
0
0
20.071
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1994
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
8.614
2.857
2.331
0
0
0
2.838
0
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.318
0
0
19.318
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.323
2.75
6.122
3.79
0.333
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.757
0
0
18.757
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/2003
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.223
0
1.749
0
3.968
3.021
4.797
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.724
0
0
18.724
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.179
6.776
3.75
0
0
0
1.08
1.94
ΛΕΩΝΤΖΑΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.698
0
0
18.698
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.297
8.386
7.015
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.297
0
0
18.297
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/1994
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
2.834
9
0
0
2.74
2.454
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.628
0
0
17.628
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.205
9.633
5.79
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.25
0
0
17.25
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
2.594
0
2.111
1.44
0
0
0
9.767
ΦΟΥΡΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.871
0
0
16.871
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
9.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.351
0
3.349
3.63
3.64
ΤΖΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.379
0
0
16.379
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.266
1.103
8.933
4.077
ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.027
0
0
16.027
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
7.427
ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.22
0
0
15.22
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1997
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.4
2.6
2.72
3.26
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.156
0
0
15.156
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2.162
2.555
8.8
0
ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.796
0
0
14.796
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
9.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
1.83
1.62
0
0
3.09
7.096
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.482
0
0
14.482
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.991
1.758
9.733
ΒΑΚΡΙΝΟΣ
ΙΑΣΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.913
0
0
13.913
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2007
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.146
9.767
ΚΑΤΣΙΛΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.724
0
0
13.724
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2001
9.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
1.8
3.833
2.34
5.492
ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.797
0
0
12.797
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.423
3.374
0
0
2.98
3.02
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.777
0
0
12.777
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
2.354
0
0
8.8
0
ΧΑΤΖΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.66
0
0
12.66
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.45
2.42
1.9
0
0
0
2.79
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.427
0
0
12.427
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.509
3.846
0
0
0
0
0
4.072
ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.248
0
0
12.248
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
0
0
0
0
9.733
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.234
0
0
12.234
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2003
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
1.201
3.526
4.007
ΣΟΡΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12
0
0
12
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
0
8.8
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.853
0
0
11.853
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
0
3.62
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.733
0
0
11.733
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
9.733
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.636
0
0
11.636
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.114
0
0
2.522
2.76
3.24
ΠΡΕΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.36
0
0
11.36
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
1.4
3.29
3.85
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.231
0
0
11.231
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
3.531
0
0
0
0
ΖΓΙΑΛΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.079
0
0
11.079
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
1.837
0
0
2.69
3.946
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.039
0
0
11.039
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
0
2.63
6.9
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.88
0
0
10.88
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2004
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.86
3.71
3.67
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.403
0
0
10.403
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.023
0
0
0
0.56
2.75
3.07
ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.358
0
0
10.358
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
0
0
7.867
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.9
0
0
9.9
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.343
1.954
3.057
3.546
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.607
0
0
9.607
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.057
0
0.97
1.88
3.7
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.56
0
0
9.56
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1995
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.9
3.94
ΚΑΥΧΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.5
0
0
9.5
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
1.66
0
0
0
2.83
3.09
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.44
0
0
9.44
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1994
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.57
2.54
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.35
0
0
9.35
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
3.68
3
ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.343
0
0
9.343
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.716
1.987
2
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.172
0
0
9.172
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
4.048
1.81
2.915
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.161
0
0
9.161
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
2.727
2.304
0.8
0
ΤΑΠΕ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.113
0
0
9.113
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.283
0
2.795
3.035
0
ΠΡΟΦΕΡ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.988
0
0
8.988
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1997
9.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
8.268
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.93
0
0
8.93
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
0
3.4
3.64
ΖΙΟΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.904
0
0
8.904
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2002
9.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
2.96
0
0
0.6
2.83
0
ΑΣΠΡΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.777
0
0
8.777
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1998
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
6.237
ΤΖΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.6
0
0
8.6
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
0
ΤΣΑΝΤΑΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.362
0
0
8.362
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
6.842
ΓΚΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.13
0
0
8.13
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1995
9.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.9
0
0
0
0.94
3.21
ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.07
0
0
8.07
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
1.28
0
0
0
0
3.16
ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.589
0
0
7.589
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
3.1
0
1.26
0
0
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.543
0
0
7.543
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.954
0
0
0
0
3.286
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.514
0
0
7.514
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.397
4.506
0
0.611
0
0
ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.423
0
0
7.423
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.998
5.425
ΧΑΤΖΗΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.15
0
0
7.15
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
0
0
0
2.11
3.406
ΚΑΦΑΣΛΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.082
0
0
7.082
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.129
2.54
2.413
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ
ΝΑΔΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.491
0
0
6.491
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
0
3.36
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.477
0
0
6.477
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
5.577
ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΚΕΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.35
0
0
6.35
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.35
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.82
0
0
5.82
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.82
ΧΑΒΕΛΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.736
0
0
5.736
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
3.756
ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.291
0
0
5.291
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
3.86
0.371
ΜΠΑΙΜΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.111
0
0
5.111
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.111
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.09
0
0
5.09
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2002
8.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
0
0
0
0
2.9
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.454
0
0
4.454
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.583
2.871
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.321
0
0
4.321
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.219
0
0
4.219
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.81
0.9
0
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4
0
0
4
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
2.74
0
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.895
0
0
3.895
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.865
2.031
0
0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.859
0
0
3.859
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.859
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.807
0
0
3.807
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2006
9.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.807
ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.8
0
0
3.8
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
3.06
ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.78
0
0
3.78
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
3.68
0
ΤΣΑΓΚΩΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.726
0
0
3.726
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
0
0
0
0
ΚΟΥΤΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.66
0
0
3.66
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
01/07/1990
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
3.28
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.59
0
0
3.59
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
3.47
0
0
0
0
ΒΙΓΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.563
0
0
3.563
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.563
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.503
0
0
3.503
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.503
0
0
0
0
0
ΣΙΑΤΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.48
0
0
3.48
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.443
0
0
3.443
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.443
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ
ΒΙΒΕΤΑ-ΑΚΡΙΒΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.36
0
0
3.36
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΛΛΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.319
0
0
3.319
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2003
9.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.319
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.308
0
0
3.308
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2003
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.308
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.19
0
0
3.19
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0