ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΤΣΙΜΙΚΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.43
11.69
2.86
6.88
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.88
0
ΚΟΥΡΟΥΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.48
0
0
6.48
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
0
3.9
ΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.594
0
0
4.594
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
1.211
1.12
0.72
0
0
0
0
0
0
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.41
15.29
0
4.12
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
5.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.12
ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.695
0
1.815
7.88
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.88
3.58
0
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.42
0
0
8.42
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.05
1.87
3.18
2.32
ΠΑΡΣΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
156.533
0
0
156.533
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1993
6.78
ΟΧΙ
156.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
93.226
0
0
93.226
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1985
6.94
ΟΧΙ
93.226
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΕΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
71.611
0
0
71.611
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1987
6.29
ΟΧΙ
71.611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
70
0
0
70
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.13
ΟΧΙ
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
68.167
0
0
68.167
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1981
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
0
0
0
3.2
0
7
0
8.6
9.133
0
0
0
0
7.967
7.9
0
0
1.41
2.46
2.91
3.88
3.84
ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΙΟΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
67.151
0
0
67.151
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1987
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
5.733
9.1
8.7
1.691
8.533
9.133
0
9
0
0
0
0
0
0
3.51
3.75
ΠΑΠΑΡΟΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛAOΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.115
20.47
6.175
24.47
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
7.637
11.463
4.11
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.787
19.81
4.57
22.407
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.16
3.351
3.99
10.866
ΓΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.747
17.81
4.66
23.277
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1996
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.38
7.76
9.137
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.951
18.32
7.265
18.366
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
2.98
3.86
10.726
ΜΑΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.265
19.89
7.895
15.48
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.28
4.02
6.28
ΣΙΔΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.032
22.33
4.405
15.297
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/2000
5.56
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.917
0
0
2.34
3.14
3.9
4
ΤΡΙΜΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.871
21.94
7.205
12.726
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.466
3.84
3.81
ΘΙΑΚΟΥ
ΓΙΑΣΕΜΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.79
22.06
7.41
11.32
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
4.02
4.06
ΛΑΚΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.59
21.5
6.45
12.64
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1997
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.24
4.02
4
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.536
21.36
5.45
13.726
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.9
6.686
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.52
18.82
7.78
13.92
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.35
4.03
4.12
ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.831
17.33
4.885
17.616
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.93
10.466
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.679
14.6
5.035
20.044
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.22
4
11.144
ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.589
0
0
39.589
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/1996
5.8
ΟΧΙ
35.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.781
15.95
4.56
18.271
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.749
5.406
8.117
ΓΟΡΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-EIΡHNH
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.625
21.02
6.555
11.05
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.96
3.95
ΤΣΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.535
19.68
5.815
13.04
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
3.31
4.02
4.13
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.392
17.33
3.335
17.727
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.77
2.84
3.8
10.317
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.34
20.08
5.41
12.85
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.2
3.5
3.75
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΑΥΡΙΚΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.333
0
0
38.333
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
7.5
ΟΧΙ
38.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΚΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.246
14.86
2.605
20.781
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.321
2.64
2.137
3.14
3.92
7.623
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΑΘΑΝAΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.186
18.61
3.48
16.096
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
7.026
5.98
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.139
18.35
5.515
14.274
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
3.08
3.19
6.894
ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.01
20.18
6.58
11.25
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.94
4.15
ΜΙΤΣΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.766
14.31
5.17
18.286
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
7.514
7.791
ΓΚΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.746
16.74
6.65
14.356
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.92
7.146
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.74
19.09
7.5
11.15
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/1998
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.86
4.03
ΤΖΙΜΠΙΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.717
18.87
6.8
12.047
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.81
5.017
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.704
13.3
6.57
17.834
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.414
3.24
3.94
8.24
ΛΟΥΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.175
22.49
6.255
8.43
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
3.56
3.75
ΛΟΥΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.094
16.98
5.455
14.659
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
2.4
3.27
4.12
4.16
ΠΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.67
16.66
6.89
13.12
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1988
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.26
4
4.02
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.525
18.79
6.515
11.22
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
4
4.02
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.524
19.28
5
12.244
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
3.76
4.02
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.49
22.3
2.49
11.7
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
2.43
3.5
3.78
ΜΟΝΑΣΤΗΡΟΓΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.234
13.71
4.195
18.329
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.327
3.88
7.121
ΣΤΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.23
17.92
7
11.31
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
3.16
3.91
4.04
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.192
19.04
4.215
12.937
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
2.28
3.18
3.2
3.9
ΣΙΜΙΤΖΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.09
18.28
7.37
10.44
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.48
3.82
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.05
21.3
0
14.75
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/2006
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.067
7.526
4.1
ΤΣΟΥΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.025
19.04
6.445
10.54
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.52
3.8
ΜΑΡΤΙΚΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.015
20.69
5.975
9.35
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
3.74
3.56
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.797
12.94
7.35
15.507
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
2.57
2.86
9.407
ΣΑΤΡΑΒΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.68
20.47
4.7
10.51
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.65
4.08
ΔΕΟΥΔΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.515
13.2
4.575
17.74
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
4.623
4.586
6.371
ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.475
19.33
5.575
10.57
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.59
4
ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.385
19
4.025
12.36
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
2.94
3.82
3.98
ΚΟΤΣΙΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.368
15.53
0.915
18.923
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
6.087
6.534
5.071
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.32
18.6
6.26
10.46
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.5
3.78
ΛΕΟΛΕΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.2
17.62
4.02
13.56
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.22
3.92
4.06
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ
ΟΜΗΡΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.015
21.4
2.995
10.62
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.92
4.06
ΠΑΤΣΙΑ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.91
19.27
5.38
10.26
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.69
4.06
ΛΑΦΑΡΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.58
18.55
4.38
11.65
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.75
4
4.08
ΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.572
11.1
5.395
18.077
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
3.37
3.26
3.92
5.79
ΤΟΡΝΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.51
16.88
6.95
10.68
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.82
3.93
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.5
18.7
4.52
11.28
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.06
3.64
3.92
ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.461
21.39
0
13.071
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
3.9
6.689
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.43
15.45
6
12.98
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.22
4.08
4
ΓΙΑΝΝΑΡΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.42
19.72
4.11
10.59
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
3.64
4.04
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΘΕΛΜΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.405
19.15
4.475
10.78
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.7
4.04
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.34
15.65
5.83
12.86
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.28
3.9
4.08
ΤΣΙΧΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.34
19.39
6.21
8.74
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.1
2.66
2.68
ΡΕΜΠΕΛΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.295
18.78
4.395
11.12
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.92
4
ΦΛΙΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.26
20
4.8
9.46
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.93
3.92
ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.175
11.43
4.145
18.6
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.22
6.209
7.411
ΡΟΥΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.1
19.82
2.51
11.77
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
2.78
3.58
4.04
ΑΝΔΡΕΑΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.03
21.36
6.87
5.8
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.24
ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΡΙΟΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.956
19.72
0
14.236
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1980
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.31
7.2
ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.808
16.49
5.415
11.903
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.18
4.02
3.88
ΣΤΑΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.7
0
3.7
30
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.38
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ
ΘΕΑΝΩ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.611
16.39
4.16
13.061
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.77
6.321
ΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.46
20.92
2.52
10.02
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/2002
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.66
4
ΚΟΝΤΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.375
19.12
3.885
10.37
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.57
2.55
3.26
3.99
ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.311
14.59
0
18.721
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.16
6.489
7.463
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.285
17.83
6.205
9.25
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2004
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.03
4.02
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.275
17.97
2.615
12.69
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
3.02
3.94
3.94
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.255
19.23
3.465
10.56
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1997
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.66
4.04
ΔΕΛΛΑΤΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.14
15.99
6.15
11
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
3.86
4.05
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΕΛΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.123
14.97
3.27
14.883
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
3.15
3.92
5.783
ΧΙΩΤΕΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.026
21.19
0
11.836
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
1.05
3.96
5.376
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.81
15.51
6.8
10.5
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.54
3.84
ΖΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.742
12.57
4.885
15.287
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
5.18
5.397
3.7
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.715
14.15
6.385
12.18
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
3.2
3.56
3.8
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.625
17.04
3.715
11.87
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
2.96
3.51
3.92
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.62
20.05
4.45
8.12
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
2.6
3.23
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.515
13.31
6.105
13.1
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.22
4.04
3.98
ΟΥΤΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.485
14.29
7.155
11.04
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.92
3.94
ΒΟΡΒΕΑ
ΕΥΑ - ΒΙΒΙΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.475
10.15
7.215
15.11
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
3.25
6.23
4
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.475
16.26
4.485
11.73
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
3.26
3.54
3.75
ΑΡΩΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.35
13.81
7.6
10.94
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.84
3.88
ΜΠΡΟΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.327
14.3
3.77
14.257
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.55
3.24
3.82
5.647
ΠΙΤΣΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.24
16.11
4.36
11.77
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.81
3.14
3.88
3.94
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.025
16.33
3.755
11.94
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.12
3.92
3.98
ΤΣΟΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.996
16.61
3.995
11.391
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.571
0
0
0
3.86
3.96
ΦΙΛΙΑ
ΘΕΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.95
19.06
3.12
9.77
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.41
2.54
3.28
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.941
13.6
4.23
14.111
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
0
2.27
3.03
3.87
4.05
ΡΟΒΙΘΗ
ΦΛΩΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.935
14.74
6.195
11
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.88
4.02
ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.925
17.1
5.525
9.3
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.09
3.78
ΠΟΥΛΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.91
13.34
6.58
11.99
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
2.24
4.04
3.99
ΛΑΔΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.901
16.65
1.52
13.731
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
3.15
8.551
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.89
15.03
5.56
11.3
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.98
4.04
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΙΜΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.874
17.66
1.94
12.274
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.76
3.56
4
ΚΡΕΜΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.741
14.84
5.155
11.746
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.386
3.07
3.13
3.16
ΧΑΧΛΑ
ΙΩΣΗΦΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.725
20.59
2.415
8.72
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.22
3.9
ΜΥΡΙΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.69
13.44
4.72
13.53
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.2
3.87
3.54
ΜΕΛΛΑΧ
ΜΥΡΙΑΜ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΚΑΣΣΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.505
14.45
6.795
10.26
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.89
3.94
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.46
13.57
4.29
13.6
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
3.22
3.95
3.98
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.395
15.07
5.125
11.2
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.98
4.02
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.366
13.31
6.065
11.991
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2005
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.091
3.9
4
ΚΟΝΤΟΥ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.35
20.67
2.24
8.44
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
2.88
3.94
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.14
16.65
5.04
9.45
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
3.38
3.86
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.1
16.12
5.14
9.84
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.88
3.94
ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.095
19.36
6.185
5.55
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.05
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.09
17.41
3.62
10.06
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.6
3.92
ΚΟΡΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.905
10.17
5.795
14.94
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
4.35
4.16
3.98
ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.885
16.98
4.185
9.72
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.62
3.76
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.885
17.37
2.815
10.7
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.48
3.98
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.696
9.72
5.015
15.961
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.79
2.77
3.89
8.511
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.67
13.63
5.9
11.14
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.94
4.06
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.612
9.62
6.395
14.597
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
1.31
2.8
4.03
4
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.6
18.13
3.23
9.24
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.46
3.94
ΜΕΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.585
14.8
4.985
10.8
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2005
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.7
4.04
ΜΠΑΛΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.563
12.37
3.08
15.113
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
3.26
3.86
7.373
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.545
12.86
6.065
11.62
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.78
3.78
3.88
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.54
13.1
4.77
12.67
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.26
3.52
3.77
ΠΕΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.535
0
0
30.535
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
5.9
ΝΑΙ
30.535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.505
13.41
6.305
10.79
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3
3.14
3.19
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.49
12.63
6.56
11.3
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.99
4.04
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.478
15.69
4.595
10.193
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
2.54
3.28
ΛΑΖΑΡΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.42
13.79
7.76
8.87
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
5.88
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
2.04
2.31
3.92
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.415
16.11
6.375
7.93
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.99
ΜΑΣΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.409
9
6.355
15.054
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1989
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
0
0
0
0
0
1.99
3.28
3.99
3.92
ΔΙΒΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.396
15.54
0.03
14.826
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
1.92
2.54
3.48
4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.375
14.83
3.345
12.2
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.14
3.6
3.78
ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.315
14.03
5.075
11.21
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
3.14
3.8
3.26
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.095
20.61
1.595
7.89
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
5.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
1.79
3.9
ΒΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.79
17.87
2.86
9.06
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
2.32
3.96
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.79
16.83
5.84
7.12
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
3.68
ΣΙΝΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.77
13.1
3.93
12.74
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.16
3.91
3.95
ΑΝΤΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.569
9.95
6.505
13.114
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1985
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
0
0
0
3.21
3.96
3.91
ΚΟΜΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.548
0
0
29.548
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1992
6.7
ΟΧΙ
29.548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΡΑΜΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.545
15.39
3.035
11.12
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
3.24
3.52
3.74
ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.54
12.4
6.5
10.64
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
4.62
3.22
ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.52
16.1
3.53
9.89
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
3.5
3.7
ΒΛΟΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.504
12.96
2.75
13.794
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0
1.67
3.26
4.831
4.01
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ
ΖΩΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.364
5.56
1.95
21.854
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0.549
0
0
4.617
7.469
8.854
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.31
12.42
3.13
13.76
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
3
3.9
4.02
ΞΑΝΘΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.3
10.46
5.16
13.68
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.29
3.92
3.95
ΜΠΡΑΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.197
10.64
5.39
13.167
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
1.65
3.02
3.82
3.98
ΣΧΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.16
12.5
5.42
11.24
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
4.06
3.94
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.04
19.72
0
9.32
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1991
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.4
1.96
3.68
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.04
19.42
5.9
3.72
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
ΖΟΥΜΠΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.965
10.9
7.185
10.88
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/1997
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
4.02
4.08
ΛΙΒΑΝΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.885
16.49
3.195
9.2
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
2.98
3.8
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.84
16.65
0
12.19
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2001
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
2.35
3.52
3.85
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.815
22.03
6.785
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.79
13.44
0
15.35
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
2.64
3.48
6.98
ΓΚΙΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.75
10.58
0
18.17
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.34
4.553
7.177
ΠΑΛΙΟΥΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ-ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.745
10.84
5.265
12.64
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.26
4
3.94
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.72
14.99
3.5
10.23
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
3.78
4.04
ΚΑΖΑΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.615
12.9
5.105
10.61
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/08/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.7
3.89
ΤΣΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.6
11.4
5.43
11.77
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2003
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
3.12
3.9
3.95
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΜΥΡΤΩ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.59
15.28
4.16
9.15
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.15
3.32
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.585
15.96
2.735
9.89
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.35
3.9
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.545
18.58
3.065
6.9
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1995
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
1.17
3.95
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.51
13
6.03
9.48
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
2.32
3.94
ΚΟΚΟΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.495
13.67
1.835
12.99
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.09
3.7
3.86
ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.49
11.33
5.63
11.53
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
2.71
3.92
3.88
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.474
11.63
0.155
16.689
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
1.5
2.34
3.92
5.609
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.439
8.68
6.13
13.629
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
1.25
3.2
4.01
3.98
ΜΥΛΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.42
16.19
3.44
8.79
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.39
3.42
3.98
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.34
15.94
3.2
9.2
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.42
3.94
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.31
12.91
4.84
10.56
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.72
3.88
ΓΚΟΥΖΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.275
13
4.345
10.93
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.85
3.91
ΖΑΧΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.23
11.35
5.94
10.94
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.9
4
ΛΑΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.195
15.6
4.825
7.77
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2005
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
2.58
3.28
ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.18
12.9
4.71
10.57
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/12/2002
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
3.72
3.94
ΚΟΥΣΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.085
17.46
1.405
9.22
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3
3.9
ΠΑΡΙΣΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.971
15.39
2.71
9.871
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
0
2.36
3.52
3.74
ΚΟΡΔΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.965
15.29
3.765
8.91
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
3.61
3.31
ΒΙΓΚΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.96
12.79
3.25
11.92
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
3.22
3.9
3.96
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.84
18.26
5.66
3.92
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.825
9.03
6.815
11.98
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
2.94
4.42
4
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΠΟΘΗΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.818
10.48
4.655
12.683
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.283
5.4
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.785
14.49
3.715
9.58
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.04
3.76
ΣΔΡΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.718
13.41
2.955
11.353
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
4.633
4.06
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.506
16.32
0
11.186
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
7.506
ΠΡΩΙΜΟΥ
ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.465
8.95
6.255
12.26
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
3.13
4
3.94
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.457
8.08
2.12
17.257
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
1.806
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
3.35
4.04
6.559
ΑΛΟΙΜΟΝΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.4
17.17
2.7
7.53
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
3.88
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.39
9.89
4.1
13.4
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.14
4
3.96
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΛΕΙΩ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.22
10.35
3.61
13.26
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0