ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΑΛΥΒΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.597
0
0
54.597
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.8
8.3
2.297
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.88
0
0
43.88
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2001
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
9.3
2.12
7.78
0
6.68
7.14
7.22
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.974
0
0
34.974
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.59
3.85
1.6
0
8.567
7.901
9.467
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.933
0
0
31.933
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
3.75
0
0
7.833
8.367
9.533
ΚΟΥΚΟΥΒΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.417
0
0
31.417
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
1.43
3.17
8.767
8.6
3.59
3.66
ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.65
0
3.39
25.26
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.53
3.42
3.59
2.08
3.38
3.4
3.86
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.592
0
0
26.592
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
8.667
8.767
8.039
0
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.43
0
0
25.43
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.13
9.467
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.327
0
0
25.327
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
7.993
9.5
ΔΙΑΔΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.559
0
0
24.559
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
8.026
9.5
ΜΑΝΘΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.62
16.33
7.29
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
21.743
0
0
21.743
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
1.35
2.48
1.38
1.44
3.6
8.273
ΠΑΡΛΙΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.267
0
0
19.267
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.267
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΛΙΒΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.28
0
0
18.28
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1995
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.9
2.8
0
8.6
0
0
ΠΗΛΙΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.572
0
5.775
9.797
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1997
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
0
0
8.567
0
0
ΛΟΥΠΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.305
0
0.815
14.49
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
2.76
1.77
0.1
1.7
3
3.38
ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.985
0
6.425
8.56
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41
2.03
0
0
3.45
1.67
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14.66
0
4.35
10.31
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.41
0
1.44
1.76
0
0.98
ΚΑΨΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.98
0
0
12.98
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
9.5
ΛΕΤΣΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11.2
0
5.25
5.95
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1995
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.93
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10.91
0
4.59
6.32
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
1.98
1.74
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.88
0
0
9.88
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
0
0
0
0
9.5
ΚΑΛΤΕΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.533
0
0
9.533
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.5
0
0
9.5
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.433
0
0
9.433
25
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.28
6.65
0
2.63
26
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/1993
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
1.5
0
0
0
ΔΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.367
0
0
8.367
27
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
ΛΑΙΝΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.039
0
0
8.039
28
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.039
0
ΣΠΑΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.81
0
0
7.81
29
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1993
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
3.71
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
7.32
0
0
7.32
30
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
2.53
1.78
0
0.34
0
0
ΚΑΤΕΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.65
0
0
6.65
31
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
2.97
2.34
0
0
0
0
0
ΚΑΦΕΤΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.865
0
5.865
0
32
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5.03
0
0
5.03
33
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
2.44
0
0
1.08
0
1.01
ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.86
0
0
4.86
34
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.42
2.28
0
0
0
0
2.16
ΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.834
0
0
2.834
35
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.829
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.67
0
1.99
0.68
36
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
ΑΠΑΖΙΔΗΣ
ΦΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.1
0
0
2.1
37
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0
0
ΛΕΤΣΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΛΑΣΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.995
0
1.995
0
38
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1998
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.87
0
0
1.87
39
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
1.24
0
0
0
0
0
ΣΙΩΚΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
0
1.8
40
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.18
0
0
0
0
0
ΜΑΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΦΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
0
1.8
41
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
1.2
0
0
0
0
0
ΓΚΡΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.8
0
0
1.8
42
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.16
0
0
1.16
43
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
0.58
0
0
0
0
0
ΓΚΙΑΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.76
0
0
0.76
44
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.54
0
0
0.54
45
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
0.16
0
0
0.16
46
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.837
0
0
44.837
47
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.65
3.73
2.28
8.367
7.833
7.853
8.003
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.091
0
0
40.091
48
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
8.3
8.767
8.6
3.1
9.267
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.837
0
0
36.837
49
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.62
0
8.767
8.6
8.053
4.317
ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.61
14.64
8.125
11.845
50
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.311
9.533
0
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.425
7.28
4.925
22.22
51
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
7.06
6.56
ΦΩΤΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
30.03
0
0
30.03
52
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
8.367
5.463
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29.069
0
0
29.069
53
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
6.567
3
3.71
6.626
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23.287
5.35
0
17.937
54
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
8.047
7.233
ΠΛΑΤΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
16.565
0
0.825
15.74
55
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
6.89
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.32
2.59
2.81
0
0
3.32
1.7
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13.715
0
4.175
9.54
56
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2002
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
2.67
2.67
3.44
ΖΕΡΒΑΝΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.093
0
0
8.093
57
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
6.933
0
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8.067
0
0
8.067
58
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
4.96
1
0
3.96
59
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2007
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΖΙΩΒΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3.045
0
2.085
0.96
60
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΕΡΑΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
187.467
0
0
187.467
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
7.15
ΟΧΙ
187.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΤΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
153.111
0
0
153.111
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
7.09
ΟΧΙ
153.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
136.668
8.89
0
127.778
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
7.27
ΝΑΙ
127.778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
124.444
0
0
124.444
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.09
ΟΧΙ
124.444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΝΤΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
114.444
0
0
114.444
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.13
ΟΧΙ
114.444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
90.815
0
0
90.815
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1990
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.19
4.02
14.405
16.8
15.667
16.733
19
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
82.605
0
0
82.605
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.405
16.8
15.667
16.733
19
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
81.409
0
0
81.409
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1992
6.89
ΟΧΙ
81.409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
79.304
0
0
79.304
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.46
ΟΧΙ
79.304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
77.239
0
0
77.239
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1994
7.2
ΟΧΙ
77.239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
75.904
14.97
9.415
51.519
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
5.297
8.223
7.041
2.926
4.883
7.8
3.22
9.5
ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
73.779
0
0
73.779
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
12.601
12.659
8.4
8.767
8.367
13.119
ΦΙΦΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
71.304
0
0
71.304
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.5
ΟΧΙ
55.837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
8.3
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
70.94
0
0
70.94
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1991
5
ΟΧΙ
0
23.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
8.967
8.867
9.033
8.667
8.967
2.52
ΝΑΝΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
70
0
0
70
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.95
ΟΧΙ
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
67.222
0
0
67.222
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.87
ΟΧΙ
67.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΙΜΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65.92
0
0
65.92
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.66
8.887
9.1
8.4
7.8
16.733
9.5
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.591
0
0
64.591
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/1994
5.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
8.8
9.167
9.867
9.191
8.367
9.5
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.556
0
0
64.556
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.67
ΟΧΙ
64.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.978
0
0
62.978
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
2.911
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.867
0
0
62.867
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
8.367
9.5
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.833
0
0
62.833
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
8.333
9.5
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.763
0
0
62.763
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.897
9.133
8.4
8.6
8.367
9.5
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.607
0
0
62.607
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.907
9.133
8.367
7.833
8.967
9.5
ΠΡΑΠΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.967
0
0
61.967
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.967
0
0
61.967
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/08/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΠΕΡΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΑΜΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΗΛΙΑΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΝΤΟΥΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΔΡΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
8.333
9.5
ΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.833
0
0
61.833
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1993
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΥΡΚΟΥ
ΒΕΑΤΡΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.833
0
0
61.833
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.833
0
0
61.833
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.1
8.4
7.833
8.367
9.5
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.802
0
0
61.802
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1994
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
8.887
9.133
8.367
7.983
12.332
9.5
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.8
0
0
61.8
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.767
0
0
61.767
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
8.3
9.467
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.767
0
0
61.767
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.667
0
0
61.667
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.433
ΣΤΑΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.533
0
0
61.533
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.6
9.167
8.367
7.833
8.367
9.433
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.5
0
0
61.5
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.767
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.421
0
0
61.421
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
2.59
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
6.597
ΓΙΟΥΡΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.4
0
0
61.4
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/12/1998
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
8.667
9.133
8.233
7.833
8.333
9.5
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.234
0
0
61.234
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1989
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
7.867
8.333
9.6
8.3
0
8.6
6.394
9.5
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.95
0
0
60.95
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
2.8
5.35
9.167
8.367
7.833
8.3
9.5
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.58
0
0
60.58
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
7.967
3.56
3.72
2.2
8.367
7.833
8.333
9.5
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.538
0
0
60.538
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
1.574
9.07
9.133
6.633
7.833
9.027
9.5
ΤΑΒΑΝΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.433
0
0
60.433
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.11
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.7
8.8
0
8.4
7.8
8.333
9.5
ΜΑΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.323
0
0
60.323
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.523
8.8
9.167
8.367
8.6
8.367
9.5
ΠΑΝΩΡΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.055
0
0
60.055
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.95
7.833
9.313
2.04
8.4
7.833
6.186
9.5
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.047
0
0
60.047
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.133
8.367
7.833
6.58
9.5
ΤΖΙΜΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.041
0
0
60.041
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
7.25
ΟΧΙ
36.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
5.126
9.5
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.89
0
0
59.89
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.3
7.603
8.4
8.153
8.333
9.9
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.584
0
0
59.584
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.631
8.667
7.823
8.233
8.6
3.53
9.5
ΘΩΜΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.833
0
0
58.833
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.84
8.99
9.167
8.367
7.833
8.617
9.5
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.687
0
0
58.687
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
7.967
6.81
5.89
3.22
6.45
7.993
8.937
9.5
ΤΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.673
0
0
58.673
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
7.533
4.92
5.72
3.26
8.367
7.833
8.66
9.5
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.27
0
0
58.27
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.78
8.937
9.167
8.367
7.833
8.687
9.5
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.778
0
0
57.778
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1998
6.96
ΟΧΙ
57.778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.66
0
0
57.66
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
1.9
2.96
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.293
0
0
57.293
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.84
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
2.01
2.35
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.193
0
0
57.193
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1990
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
2.58
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΒΙΕΝΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.1
0
0
57.1
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
3.7
9.133
8.367
7.833
8.667
9.5
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.846
16.6
7.535
32.711
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.84
0
6.37
6.583
8.119
3.9
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.583
0
0
56.583
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.77
8.8
9.133
8.367
7.833
8.3
9.5
ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.559
0
0
56.559
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1990
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.526
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.241
0
0
56.241
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1996
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.241
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.145
0
0
56.145
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
0
0
0.994
7.967
4.86
2.7
9.1
8.367
8.6
3.53
9.433
ΛΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.12
0
0
56.12
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.023
8.83
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.013
0
0
56.013
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
8.8
9.167
9.96
8.952
8.367
9.467
ΣΔΗΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.767
0
0
55.767
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
3.3
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.757
0
0
55.757
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
11.191
8.367
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.656
0
0
55.656
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
8.8
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΑΙΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.617
0
0
55.617
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
3.75
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.553
0
0
55.553
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1991
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
1.34
9.133
8.4
7.833
8.367
19
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.507
0
0
55.507
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.054
2.563
8.3
7.533
8.4
8.033
8.723
9.9
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.409
0
0
55.409
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
6.116
6.52
9.167
7.699
7.833
8.848
8.557
ΛΩΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.22
0
0
55.22
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
2.32
8.99
9.167
8.4
7.867
8.367
9.5
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.103
0
0
55.103
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
3.97
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.593
0
0
54.593
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
8.767
9.167
8.4
7.967
8.333
9.5
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝOΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.41
0
0
54.41
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
5.78
3.27
9.167
8.667
8.6
8.367
9.5
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.403
0
0
54.403
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
4.94
4.01
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΝΤΑΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.383
0
0
54.383
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0.45
8.767
9.1
8.4
7.8
8.367
9.5
ΝΙΦΟΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.337
0
0
54.337
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΟΥΣΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.257
0
0
54.257
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.23
ΟΧΙ
54.257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.087
0
0
54.087
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4.46
3.36
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΑΡΓΕΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.967
0
0
53.967
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
8.667
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.778
8.78
7.005
37.993
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.49
2.28
1.92
8.931
12.711
7.76
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.769
0
0
53.769
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
8.44
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
4.64
4.774
7.1
9
8.867
4.983
4.48
0
0
6.833
ΜΕΣΗΤΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.659
0
0
53.659
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.8
8.367
11.125
ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.607
0
0
53.607
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2000
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.01
3.74
9.167
8.367
7.833
8.577
9.333
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
8.867
8.367
0
ΜΑΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
0
9.5
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ
ΜΙΡΙΑΝΑ
ΓΙΟΒΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.437
0
0
53.437
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1983
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.4
9.6
8.3
0
13.52
0
3.85
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.337
0
0
53.337
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΛΥΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.153
0
0
53.153
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
8.767
9.133
8.367
7.833
8.333
9.5
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.098
0
0
53.098
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.001
0
0
53.001
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
8.3
0.834
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.967
0
0
52.967
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
0
7.467
8.8
8.933
8.367
9.5
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.911
0
0
52.911
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2002
6.8
ΟΧΙ
52.911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΕΤΖΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.885
13.04
8.495
31.35
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
2.6
0
0
7.833
8.367
9.5
ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΚΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
0
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΠΟΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.763
0
0
52.763
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
5.82
3.51
9.167
8.4
7.833
8.367
0
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.737
0
0
52.737
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.133
8.4
8.203
8.367
0
ΖΛΑΤΙΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.73
0
0
52.73
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
9.03
9.5
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.707
0
0
52.707
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.697
0
0
52.697
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.63
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΪΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.6
0
0
52.6
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΓΚΙΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.516
14.18
6.845
31.491
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.833
5.757
9.5
ΚΑΛΛΙΩΡΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.477
0
0
52.477
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.877
9.5
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.411
0
0
52.411
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
8.767
9.133
8.767
8.6
8.367
5.767
ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.333
0
0
52.333
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
0
ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.2
0
0
52.2
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.967
8.367
9.5
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.167
0
0
52.167
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.167
8.367
7.8
8.333
9.5
ΓΚΙΤΣΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0
0
52.067
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0
0
52.067
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1995
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΣΙΛΙΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.033
0
0
52.033
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1993
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΡΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.033
0
0
52.033
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΟΥΝΤΖΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΣΠΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΛΑΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.4
7.833
8.367
9.5
ΤΣΙΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΛΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1996
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΙΡΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.367
7.833
8.367
9.467
ΓΚΟΒΕΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52
0
0
52
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2003
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.167
8.367
7.833
8.367
9.5
ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.967
0
0
51.967
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.967
0
0
51.967
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΛΙΩΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.967
0
0
51.967
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2001
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.367
9.5
ΜΠΕΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.947
0
0
51.947
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
4.84
9.1
8.367
7.833
8.367
9.5
ΚΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.9
0
0
51.9
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.34
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.833
8.333
9.467
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.853
0
0
51.853
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
3.07
3.24
9.167
8.367
7.833
8.607
9.5
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.851
0
0
51.851
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.111
3.877
4.046
7.42
8.201
9.02
4.086
4.3
2
2.73
4.06
ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.833
0
0
51.833
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.133
8.367
7.767
8.3
9.5
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.781
0
0
51.781
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
8.86
7.1
4.72
3.13
6.56
8.777
9.474
ΚΟΛΟΦΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.634
0
0
51.634
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.93
8.933
8.833
8.9
3.39
3.88
ΚΑΒΑΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.473
0
0
51.473
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2000
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.659
12
10.44
6.874
9.5
ΤΣΑΜΗ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.333
0
0
51.333
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.51
3.57
9.167
8.4
7.833
8.867