ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΣΑΖΑΚΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.26
1.26
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2006
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
21.966
18.48
0
3.486
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
1.291
ΖΟΛΩΤΑ
ΑΓΑΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
21.231
0
0
21.231
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1987
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.965
7.2
7.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
20.83
13.69
0
7.14
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2006
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
3.86
2.22
ΚΙΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
20.34
20.34
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2007
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗ
ΕΛΕΟΥΣΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
18.459
12.23
0
6.229
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2008
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
2.329
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
17.544
15.83
0
1.714
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΤΑΡΑΠΕΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
16.63
14.91
0
1.72
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2005
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
0
ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
13.214
6.3
0
6.914
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2005
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
6.023
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
8.067
0
0
8.067
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1988
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΥΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
5.03
5.03
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.341
0
0
4.341
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
0
0
0
0
3.671
ΜΑΡΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.12
0
0
4.12
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/2007
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
0
1.96
ΜΠΛΑΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.6
0
0
3.6
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
1.46
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.084
0
0
3.084
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.879
0.206
0
0
ΚΟΜΑΝΤΑΡΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.2
0
0
1.2
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0.594
0
0
0.594
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0.366
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
36.067
0
0
36.067
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2005
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.533
9.033
9.667
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
34.511
0
0
34.511
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.65
ΟΧΙ
34.511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
27.073
22
0
5.073
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
4.173
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
26.28
25.92
0
0.36
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2007
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
ΑΔΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
25.376
21.48
0
3.896
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2004
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.896
ΓΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
24.78
24.27
0
0.51
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2007
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.51
ΒΑΪΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
24.09
24.09
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
23.744
19.38
0
4.364
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/2006
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.364
ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
23.14
0
0
23.14
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.8
3.93
4.02
2.85
3.22
2.15
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
22.15
19.91
0
2.24
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
20.39
20.39
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΟΥ
ΔΑΦΝΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
19.949
16.93
0
3.019
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.019
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
19.506
18.18
0
1.326
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
ΤΣΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
19.46
19.46
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
19.1
6.86
0
12.24
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
3.09
2.409
3.38
2.31
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
17.296
10.93
0
6.366
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2005
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.366
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
17.08
13.59
0
3.49
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
1.78
ΚΟΥΣΤΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
16.319
0
0
16.319
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1990
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
7.1
6.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
16.21
14.98
0
1.23
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2007
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
0.56
ΣΑΜΑΡΑ
ΓΙΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
15.063
7.76
0
7.303
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.85
2.31
ΛΕΒΕΝΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
14.96
14.96
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΝΑΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
12.82
0
0
12.82
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
8.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.29
4.11
2.6
0.24
0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
12.55
3.99
0
8.56
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2006
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
3.977
2.709
ΤΑΝΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
12.22
10.3
0
1.92
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.96
ΜΗΤΟΥΛΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
11.303
7.76
0
3.543
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.4
0
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
11.14
11.14
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
10.6
10.6
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2008
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
9.043
0
0
9.043
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2005
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.789
3.263
3.991
0
ΔΑΒΛΑΝΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
8
8
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2008
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
7.76
0
0
7.76
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2001
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.2
1.84
ΣΤΑΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
7.2
7.2
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.32
5.03
0
1.29
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2006
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
0
ΣΕΒΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
4.916
2.75
0
2.166
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.166
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.52
0
0
4.52
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
2.27
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.45
0
0
4.45
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/2007
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
2.06
1.49
ΣΙΩΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.96
0
0
3.96
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.12
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.714
0
0
3.714
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/12/1973
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
0.103
0.526
1.851
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.63
0
0
3.63
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2008
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
2.2
ΜΠΑΡΜΠΕΡΟ
ΕΜΙΛΙΑΝΑ
ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.2
0
0
2.2
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
1.21
0
0
ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2.057
0
0
2.057
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.48
1.189
0
ΠΡΕΚΑ
ΜΑΡΟΥΣΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2.031
0
0
2.031
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.031
ΣΑΛΙΑΡΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.73
0
0
1.73
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
ΧΑΒΑΛΕ
ΜΑΡΙΕΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.28
0
0
1.28
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΣΑΚΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.234
0
0
1.234
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
ΣΑΡΡΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.731
0
0
0.731
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.594
0
0
0.594
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0