ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΜΠΑΒΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.71
2.71
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2006
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
9.67
9.67
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
29.664
22.37
0
7.294
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
3.586
2.84
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
25.877
23.06
0
2.817
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
24.734
23.82
0
0.914
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2006
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΒΟΥΤΣΑΚΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
19.949
19.64
0
0.309
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0.24
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
17.3
0
0
17.3
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.033
ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
16.31
13.59
0
2.72
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2005
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
13.904
11.43
0
2.474
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.474
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
12
12
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
11.52
11.52
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
11.41
11.41
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΑΓΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΩΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
10.31
10.31
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
4.057
0
0
4.057
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.057
0
ΛΥΜΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.029
0
0
1.029
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΓΟΥΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.32
0
0
0.32
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
35.047
19.32
0
15.727
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
0
0
2.503
8.467
2.817
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
30.874
16.27
0
14.604
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
8.367
3.16
ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
18.413
15.55
0
2.863
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.863
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
18.257
15.44
0
2.817
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2006
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
17.371
0
0
17.371
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
9.2
0
0
0
6.433
0
0
0
ΣΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
16.59
16.59
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
16.2
16.2
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
13.106
10.6
0
2.506
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2006
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.506
ΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
12.317
0
0
12.317
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
8.3
2.886
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
11.099
9.03
0
2.069
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
ΔΑΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
9.233
0
0
9.233
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/03/1982
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΥΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5.707
3.21
0
2.497
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.497
ΣΑΜΠΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5.143
0
0
5.143
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.143
ΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.277
0
0
3.277
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.277
ΣΑΚΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.56
0
0
2.56
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΜΠΟΛΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.08
0
0
2.08
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.937
0
0
1.937
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.937
ΛΩΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.029
0
0
1.029
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΔΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.846
0
0
0.846
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/2006
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
ΓΚΑΤΖΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.229
0
0
0.229
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0