ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
22.813
13.48
0
9.333
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2002
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
19.903
10.47
0
9.433
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2007
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΜΠΟΛΟΥΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
31.951
0
0
31.951
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
3.517
9.567
10
0
ΚΟΥΡΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
30.038
16.75
3.855
9.433
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
29.609
20.23
7.185
2.194
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
ΦΩΤΟΓΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
25.01
17.02
7.99
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
22.496
15.55
0
6.946
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.946
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
22.325
17.29
5.035
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2002
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΜΑΝ
ΛΕΙΛΑ
ΑΡΣΑΝΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
21.896
14.79
0
7.106
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
3.337
1.814
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
21.01
21.01
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2007
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
20.797
17.22
0
3.577
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
ΚΑΛΛΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
18.623
15.72
0
2.903
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
1.143
1.44
ΤΣΙΩΤΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
17.13
17.13
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
15.029
0
0
15.029
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.44
3.2
3.96
0
0
2.057
1.634
0
ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.94
13.94
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
ΡΟΔΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.816
6.59
0
7.226
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2004
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
3.843
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.57
13.57
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1999
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΩΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.65
12.65
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.474
11.8
0
0.674
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
ΤΣΑΓΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.35
10.06
2.29
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.24
9.31
2.93
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΜΑ
ΚΩΝ/ΝΤΙΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.64
11.64
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1993
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.46
11.46
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2006
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΝΑΣΣΑ
ΑΡΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.04
11.04
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.709
9.2
0
1.509
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1981
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.491
9.2
0
1.291
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1989
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.3
10.3
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1987
9.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΠΗ
ΡΟΖΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.01
10.01
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.5
0
0
9.5
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1981
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.491
0
0
9.491
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
3.429
3.537
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.985
0
7.985
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΝΑ
ΕΛΕΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.679
6.41
0
1.269
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.7
6.38
0
0.32
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1998
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΚΟΝΤΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.353
4.81
0
1.543
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2008
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.293
4.77
0
1.523
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2002
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.523
ΠΡΕΒΕΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.814
3.78
0
2.034
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.534
0
0
3.534
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.534
ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.72
0
2.72
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.615
0
2.615
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.38
0
2.38
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΟΪΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.166
0
0
1.166
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.143
0
0
1.143
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1985
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
ΡΑΣΣΑ
ΑΡΕΤΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.23
0.23
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
25.48
19.39
6.09
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/1997
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
20.09
0
0
20.09
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.257
4.684
4.386
0
3.574
0
5.189
0
ΔΡΟΣΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
18.895
14.64
4.255
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
18.149
0
0
18.149
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1985
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.944
1.616
4.48
4.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.314
0.411
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16.024
4.8
0
11.224
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2001
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.724
0
2.5
0
0
0
0
0
ΡΕΒΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.314
0
0
13.314
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.977
2.103
2.286
2.56
3.2
0.64
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.69
12.69
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2007
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ
ΜΑΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.994
0
0
10.994
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
3.589
2.229
1.109
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.51
5.91
0
3.6
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.337
ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.709
0
0
8.709
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.057
3.189
1.269
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.57
8.57
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/2003
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΙΚΑ
ΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.85
7.85
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2007
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.49
0
7.49
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2002
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΗΧΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.74
6.74
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/09/2007
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ-ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΥΑΚΙΝΘΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.59
6.59
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2005
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.446
0
0
6.446
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/1992
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.103
0
ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.014
0
0
6.014
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
2.94
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.54
5.54
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.069
0
0
5.069
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1997
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.463
0
0
2.606
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.67
4.67
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2008
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΠΕΝΤΖΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.651
0
0
4.651
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.617
1.749
0.983
0.64
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.5
4.5
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2005
6.49
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.617
0
0
3.617
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1998
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
1.686
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.617
0
0
3.617
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1999
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
1.251
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.5
0
0
3.5
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1991
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.259
1.59
0
1.669
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.115
0.5
2.615
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΓΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.07
3.07
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2008
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.003
0
0
3.003
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
1.574
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.64
0
0
2.64
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1996
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΖΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.48
2.48
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2008
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.423
0
0
2.423
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.286
0
0
2.286
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/2003
5.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.157
0
0
2.157
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.654
ΠΕΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.543
0
0
1.543
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.286
0
0
0.286
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.286
0