ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.183
0
0
0.183
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1993
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
ΔΙΝΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
56.687
19.42
0
37.267
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1988
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
10
9.267
ΤΕΤΡΙΜΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
44.88
19.59
0
25.29
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1993
7.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
1.92
0
0
1.189
0
2.806
0
3.669
5.769
2.171
ΓΑΛΑΜΑΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
37.333
0
0
37.333
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
9.4
10
9.267
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
35.206
12.15
0
23.056
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.443
9.567
8.367
2.68
ΚΑΜΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
33.133
0
0
33.133
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/1997
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
9
7.567
8.467
0
ΠΑΣΒΑΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
30.369
14.72
0
15.649
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
3.669
3.163
1.92
3.423
ΒΕΪΛΗ
ΔΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
24.192
0
0
24.192
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
18.6
5.17
ΠΑΤΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
22.74
20.24
0
2.5
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
19.892
0
0
19.892
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/1990
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
0
1.571
3.871
1.863
0
9.267
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
18.531
16
0
2.531
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.531
ΜΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
16.986
0
0
16.986
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
10
5.077
ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
14.337
0
0
14.337
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2004
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
6.149
3.891
ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
12.32
12.32
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2006
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
12.189
0
0
12.189
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
9.3
2.5
ΚΑΡΑΤΖΙΑ
ΕΛΕΝΗ-ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
12.014
0
0
12.014
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
9.3
2.383
ΠΥΡΙΑΝΙΑΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΡΕΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.376
5.31
0
6.066
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
2.774
ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
9.16
9.16
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.736
5.37
0
2.366
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
ΛΟΥΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.283
0
0
6.283
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1991
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.923
2.36
ΚΑΚΑΤΑΤΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.514
0
0
5.514
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.274
ΨΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.477
0
0
5.477
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.249
2.229
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.106
0
0
5.106
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1998
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
0
0
0
1.897
1.666
ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.891
0
0
4.891
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349
2.543
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.693
2.41
0
2.283
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.606
0
0
2.606
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.206
0
0
2.206
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0.48
1.383
0
ΝΤΟΥΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.011
0
0
2.011
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2001
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗ
ΧΡΥΣΗ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.274
0
0
1.274
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2004
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.274
ΔΑΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.186
0
0
1.186
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2003
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.186
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.177
0
0
1.177
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28/02/1992
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.12
0
0
1.12
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/12/2001
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.126
0
0
0.126
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/05/1994
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
0
0
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
45.18
0
0
45.18
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2000
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.141
17.939
9.233
ΤΣΙΑΜΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
39.043
0
0
39.043
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.269
2.843
2.671
3.149
4.362
11.225
8.467
2.057
ΚΙΤΣΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
38.42
21.87
0
16.55
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
3.226
1.76
3.306
3.123
2.621
0
0
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
34.983
12.84
0
22.143
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/03/1994
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.962
8.967
5.3
0
0
0
0.914
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
32.306
20.82
0
11.486
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1992
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.554
0
0
0
2.817
3.734
2.38
ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
30.513
0
0
30.513
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
5.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.557
0
1.554
0
7.091
16.733
2.577
ΑΜΠΡΑΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
29.907
0
0
29.907
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.334
8.7
8.672
9.2
ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΔΑΜ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
22.23
22.23
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
22.049
0
0
22.049
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1994
6.59
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.535
6.023
3.657
0
0
3.833
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
21.1
0
0
21.1
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.234
0
3.466
3.88
3.583
3.477
2.46
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
18.6
0
0
18.6
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.667
ΜΗΛΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
17.964
0
0
17.964
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.977
9.267
ΤΖΗΚΑΛΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
14.843
11.06
0
3.783
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2003
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
1.234
ΣΑΜΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
13.311
0
0
13.311
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2002
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
3.651
4.026
2.611
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.686
0
0
11.686
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.963
0
3.011
3.36
2.351
ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.651
0
0
11.651
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
2.651
0
0
ΤΟΤΟΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.414
0
0
11.414
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.411
2.22
0
0
0
2.583
3.857
1.166
ΠΙΣΤΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ
ΚΡΑΤΣΟΥΝ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
11.078
0
0
11.078
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/1992
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
2.961
2.88
0.911
ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
9.134
0
0
9.134
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
6.45
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
0
0.78
2.94
0
0
2.954
0
ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.837
0
0
8.837
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
3.703
3.42
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.411
0
0
8.411
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
0
0
3.363
2.16
ΤΣΕΒΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.394
0
0
8.394
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1997
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
0
0
1.817
3.909
1.88
ΓΑΖΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
8.033
0
0
8.033
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.867
0
0
7.867
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/1988
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΥΚΤΑΡΗΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
7.294
0
0
7.294
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
2.629
1.506
ΛΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
7.2
0
0
7.2
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.871
0
0
6.871
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.514
2.3
ΛΑΡΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.806
0
0
6.806
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
0
0
3.92
ΝΤΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
6.775
0
0
6.775
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
0
1.634
3.674
0
ΤΡΙΜΠΟΥΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
6.186
0
0
6.186
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/1991
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.749
3.437
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.661
0
0
5.661
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1986
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
1.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
5.274
0
0
5.274
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.986
0
2.289
ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
4.314
0
0
4.314
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1995
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
1.554
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.64
0
0
3.64
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.177
1.463
ΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
3.571
0
0
3.571
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2008
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.571
ΤΑΜΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΖΩΡΖΗΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
3.543
0
0
3.543
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
2.103
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3.151
0
0
3.151
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2007
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.151
ΠΙΣΤΟΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.914
0
0
2.914
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
0
ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.583
0
0
2.583
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.089
0
0
2.089
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2007
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.089
ΚΟΥKOYMΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.08
0
0
2.08
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΟΥΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
2.011
0
0
2.011
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.897
0
0
1.897
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0.469
0
ΓΟΥΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
1.863
0
0
1.863
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1995
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1.669
0
0
1.669
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1997
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
ΖΟΡΜΠΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ14.05
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
1.523
0
0
1.523
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2007
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.523
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.709
0
0
0.709
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.617
0
0
0.617
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2005
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
0.56
0
0
0.56
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0