ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
82.7
0
0
82.7
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.9
9.267
8.867
8.933
8.833
9.5
9.8
9.667
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
27.995
14.76
8.815
4.42
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
0
0
0.686
0.206
1.631
ΣΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
26.726
0
0
26.726
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2001
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
2.989
18.6
2.303
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
24.41
9.93
0
14.48
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.083
9.3
2.097
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
24.16
8.65
0
15.51
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
9.624
3.177
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
24.147
0
0
24.147
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1993
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
5.633
4.847
0
0
0
0
0
0
5.133
0
0
0
0
ΨΩΜΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
23.977
8.66
0
15.317
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
9.3
2.44
ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
20.339
6.71
0
13.629
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.737
9
2.16
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
17.61
17.61
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΝΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
17.247
7.28
0
9.967
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2008
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
16.788
3.71
3.645
9.433
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
0
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
16.523
0
0
16.523
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
3.423
9.4
2.466
ΔΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
16.159
0
0
16.159
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
3.194
9.433
2.469
ΑΤΣΙΚΠΑΣΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
16.077
13.7
0
2.377
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
14.039
0.82
0
13.219
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
8.333
2.046
ΚΑΣΑΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
13.077
0
0
13.077
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/2004
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0.583
2.68
9.3
0
ΖΙΩΓΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
13.029
10.86
0
2.169
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.169
ΜΠΟΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
12.347
11.25
0
1.097
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2007
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.161
11.67
0
0.491
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
11.7
11.7
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2006
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.41
11.41
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.26
11.26
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΓΓΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10.724
8.47
0
2.254
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.254
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.789
8.04
0
1.749
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/2006
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
ΚΑΛΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.571
6.14
0
3.431
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.431
0
ΜΠΑΛΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.99
8.99
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
8.701
1.95
0
6.751
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.717
2.686
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.7
8.7
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2006
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.65
8.65
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2007
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΤΑΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.05
8.05
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2007
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑ
ΝΙΚΟΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.95
5.59
0
2.36
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2007
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
7.857
5.26
0
2.597
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.597
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.537
0
0
7.537
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.534
1.803
ΚΡΙΚΛΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
7.497
7.36
0
0.137
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2006
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.016
5.85
0
1.166
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.79
6.79
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.54
6.54
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2007
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
6.163
5.82
0
0.343
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
6.001
4.47
0
1.531
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
ΣΟΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.11
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
5.98
5.98
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/10/2003
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
5.623
3.36
0
2.263
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0.914
0.869
ΦΑΚΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.38
5.38
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2008
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.8
4.8
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.551
0
0
4.551
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
2.171
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
4.26
0.82
0
3.44
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.269
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.99
2.71
0
1.28
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2005
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.401
2.19
0
1.211
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3.006
0
0
3.006
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
2.731
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.793
2.29
0
0.503
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/04/1995
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.5
2.5
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2008
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.431
0
0
2.431
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.431
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.04
2.04
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.623
0
0
1.623
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2006
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
ΔΙΠΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.35
1.35
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2008
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.349
0
0
1.349
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
ΛΙΒΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
1
1
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.67
0.67
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2008
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.583
0
0
0.583
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2001
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
0
0
ΔΕΒΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.549
0
0
0.549
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.457
0
0
0.457
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.446
0
0
0.446
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2007
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
ΓΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.297
0
0
0.297
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΤΖΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.16
0.16
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.114
0
0
0.114
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.03
0.03
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2001
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΠΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
27.839
0
0
27.839
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
8.833
8.9
1.406
0
ΚΑΤΙΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
11.16
11.16
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
10.86
10.86
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
9.92
0
0
9.92
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
4.96
3.9
0
0
0
0
0
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
8.14
8.14
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1995
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΕΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
5.67
5.67
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2006
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΙΔΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3.61
3.61
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΒΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.834
0
0
2.834
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/2007
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
2.56
0
ΤΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.306
0
0
2.306
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
ΛΑΟΥΔΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
1.76
0
0
1.76
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ
ΜΑΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.469
0
0
0.469
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2006
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
0
ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.43
0.43
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.08
0.08
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0