ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΣΕΧΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
22.081
0
0
22.081
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2000
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
1.551
1.394
0
0
0
0
9.433
2.669
ΜΟΥΔΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
7.1
0
0
7.1
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.537
0
0
2.537
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
2.514
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
59.967
0
0
59.967
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1996
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
5.514
8.433
6.552
8.067
0
7.767
0
0
7.733
8.467
0
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
41.841
0
0
41.841
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
3.363
0
6.825
20
11.333
ΖΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
37.237
0
0
37.237
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.337
0
3.671
18.6
11.6
ΚΟΛΟΖΩΦ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
36.798
0
0
36.798
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.786
0.914
6.818
20
6.28
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
30.971
0
0
30.971
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2003
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
5.817
18.6
6.029
ΧΑΧΑΡΙΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
30.935
0
0
30.935
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
8.9
9.167
11.817
ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
30.381
0
0
30.381
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2004
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.669
0
3.24
18.6
5.872
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
28.611
0
0
28.611
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
4.571
17.667
5.87
ΤΖΙΜΑ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
27.389
0
0
27.389
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2002
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.343
3.343
7.465
10
5.667
ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
27.129
0
0
27.129
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1999
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
0
0
0
0
0
0
2.729
9.967
5.8
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
26.196
0
0
26.196
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
3.211
7.043
9.433
5.914
ΤΟΛΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
21.948
0
0
21.948
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
6.9
ΟΧΙ
20.211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
21.685
0
0
21.685
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0
0
10
2.751
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
21.46
0
0
21.46
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
10
2.56
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
21.402
0
0
21.402
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1996
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3.006
0
2.663
2.3
0
0
0
0
0
9.433
0
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
20.843
0
0
20.843
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1982
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
0
0
9.033
9.267
ΔΑΔΙΝΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
20.611
0
0
20.611
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/1986
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
8.087
9.667
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
20.346
0
0
20.346
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2002
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
5.611
9.3
4.931
ΛΟΥΡΜΠΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
20.271
0
0
20.271
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
3.48
9.025
6.567
ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
20.068
0
0
20.068
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
5.886
9.433
2.943
ΚΟΣΣΥΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
19.289
0
0
19.289
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2003
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.917
0.457
3.611
9.3
3.003
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
19.039
0
0
19.039
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
9.167
9.667
ΖΑΙΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
18.914
0
0
18.914
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
2.971
3.817
6.983
1.989
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
18.872
0
0
18.872
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2006
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
9
9.667
ΚΡΟΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
18.833
0
0
18.833
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.667
ΚΡΙΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
18.7
0
0
18.7
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
9.667
ΤΡΙΜΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
18.363
0
0
18.363
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
2.983
0
3.02
9.3
2.443
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
18.333
0
0
18.333
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2003
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
0
9.667
ΓΕΡΓΕΡΙΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
18.308
0
0
18.308
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
3.611
9.433
2.817
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
17.8
0
0
17.8
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
0
4.771
0
2.591
2.66
2.703
2.766
0
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
17.581
0
0
17.581
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2000
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
3.157
8.492
5.017
ΤΣΑΚΕΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
17.057
0
0
17.057
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.794
9.3
1.963
ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
16.456
0
0
16.456
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0.274
1.326
3.103
8.933
2.523
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
15.667
0
0
15.667
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
6.5
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
15.624
0
0
15.624
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
3
8.744
2.943
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ
ΑΡΕΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
15.471
0
0
15.471
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1999
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
3.874
2.189
0
1.909
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
14.938
0
0
14.938
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
3.24
8.618
2.6
ΜΠΙΖΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
14.801
0
0
14.801
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/01/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
2.806
8.367
2.829
ΚΑΛΥΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
14.335
0
0
14.335
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.057
8.675
2.603
ΑΛΑΦΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
14.325
0
0
14.325
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0
3.217
8.333
2.409
ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
13.621
0
0
13.621
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2002
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0.297
0
2.271
8.367
2.571
ΖΙΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.73
0
0
12.73
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0.869
3.197
8.367
0
ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
12.51
0
0
12.51
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.411
0
9.167
2.474
ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.896
0
0
11.896
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2007
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
2.863
ΠΟΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.823
0
0
11.823
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1996
5.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
6.383
5.234
ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.791
0
0
11.791
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.366
0
0
5.757
5.211
ΠΑΠΑΘΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.758
0
0
11.758
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/2003
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
2.591
ΜΠΑΡΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.507
0
0
11.507
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2007
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
9.667
ΒΛΑΝΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.131
0
0
11.131
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2007
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.177
4.954
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10
0
0
10
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2008
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
ΔΕΡΒΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.807
0
0
9.807
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
9.167
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.769
0
0
9.769
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
3.509
2.931
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.667
0
0
9.667
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΜΠΑΛΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.667
0
0
9.667
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.56
0
0
9.56
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2003
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
0.88
1.12
0
2.911
1.429
2.454
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.433
0
0
9.433
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2001
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΚΑΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.433
0
0
9.433
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.254
0
0
9.254
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0.503
1.94
3.546
2.443
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.2
0
0
9.2
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΔΟΥΓΙΑ
ΕΛΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.114
0
0
9.114
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
3.749
4.863
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.749
0
0
8.749
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
3.746
2.477
ΜΑΚΡΑΚΗΣ
ΚΟΚΚΙΜΙΔΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.62
0
0
8.62
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2007
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.846
2.774
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
8.52
0
0
8.52
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2006
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.451
3.594
2.474
ΜΗΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.283
0
0
8.283
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
5.189
2.546
ΜΠΕΣΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.703
0
0
7.703
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2006
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
1.943
3.183
2.394
ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
7.651
0
0
7.651
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.554
3.097
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.397
0
0
7.397
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
2.309
2.043
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.354
0
0
7.354
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
1.483
3.303
2.523
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.326
0
0
7.326
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2006
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.626
2.02
ΚΟΛΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.194
0
0
7.194
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.849
2.82
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
7.123
0
0
7.123
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
3.523
1.886
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.097
0
0
7.097
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
3.891
2.726
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
6.66
0
0
6.66
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1992
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
2.774
ΧΑΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.654
0
0
6.654
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
3.729
2.606
ΓΚΟΝΔΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
6.386
0
0
6.386
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
3.351
2.829
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.249
0
0
6.249
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2003
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
3.02
0
0
ΖΑΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.134
0
0
6.134
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2007
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.546
2.589
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.097
0
0
6.097
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2003
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
2.397
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6
0
0
6
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.551
2.449
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.829
0
0
5.829
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
3.291
2.057
ΠΕΤΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.603
0
0
5.603
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.951
2.08
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.377
0
0
5.377
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1994
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.226
0
0
5.226
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/01/2005
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
2.474
2.386
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.034
0
0
5.034
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
2.397
2.294
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.009
0
0
5.009
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2006
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
2.669
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.663
0
0
4.663
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2004
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
2.789
1.6
ΘΩΜΑΪΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.606
0
0
4.606
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2005
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.189
2.96
ΜΠΛΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.389
0
0
4.389
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
2.023
ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.36
0
0
4.36
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.36
ΓΟΔΕΒΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.22
0
0
4.22
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.306
0.914
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.846
0
0
3.846
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.703
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.689
0
0
3.689
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2008
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.591
ΚΑΤΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.666
0
0
3.666
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2004
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.523
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.666
0
0
3.666
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2007
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.546
ΔΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
3.606
0
0
3.606
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1989
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.08
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.563
0
0
3.563
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2006
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
2.431
ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.226
0
0
3.226
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2008
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
3.111
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.14
0
0
3.14
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
2.214
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.889
0
0
2.889
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
2.409
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.877
0
0
2.877
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.42
ΚΟΚΚΟΝΟΥΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.58
0
0
2.58
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2007
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
2.077
ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.577
0
0
2.577
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.577
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.569
0
0
2.569
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2007
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.569
ΔΗΜΟΚΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.531
0
0
2.531
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2008
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.531
ΚΡΟΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.497
0
0
2.497
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.497
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.297
0
0
2.297
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2008
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.294
0
0
2.294
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
2.157
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.24
0
0
2.24
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2009
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.18
0
0
2.18
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
ΠΡΑΤΤΗ
ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.963
0
0
1.963
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.963
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.909
0
0
1.909
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/03/2008
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.703
0
0
1.703
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/2006
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
ΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.554
0
0
1.554
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0.571
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.531
0
0
1.531
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/1999
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
0
0
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.517
0
0
1.517
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.517
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.44
0
0
1.44
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2006
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
ΛΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.429
0
0
1.429
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/05/2007
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
ΣΑΡΟΥΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.417
0
0
1.417
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
0
1.097
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.38
0
0
1.38
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2008
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ
ΒΑΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.006
0
0
1.006
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
ΖΗΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.877
0
0
0.877
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2007
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.877
ΠΟΝΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.777
0
0
0.777
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2007
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.571
0
0
0.571
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.503
0
0
0.503
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΠΑΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.114
0
0
0.114
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2001
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
0
ΓΙΑΛΑΜΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.114
0
0
0.114
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26/09/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.023
0
0
0.023
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2007
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
ΠΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
42.937
0
0
42.937
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/1994
5.91
ΟΧΙ
42.937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΑΠΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
34.717
0
0
34.717
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.269
7.6
5.846
0
2.814
2.191
3.1
0
0
4.269
2.629
ΧΡΟΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
33.402
0
0
33.402
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1999
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
4.667
4.906
3.011
3.083
2.951
0
1.703
4.114
1.2
ΚΩΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
28.736
0
0
28.736
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
7.767
4.767
4.1
3.554
3.171
0
0
0
2.131
2.137
ΣΕΡΓΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
26.833
0
0
26.833
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1997
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
9.033
9.267
ΜΠΡΑΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
24.733
0
0
24.733
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1990
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
3.429
2.789
0
0
0
0.514
0
0
3.069
0
0
2.343
3.457
0
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
23.854
0
0
23.854
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1999
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
2.24
3.474
2.4
0
2.326
3.003
4.783
2.497
ΤΣΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
22.925
0
0
22.925
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/1985
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
4.633
2.331
3.08
3.191
0
0
0
2.089
0
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
18.806
0
0
18.806
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/2006
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
9.167
9.433
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
18.779
0
0
18.779
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
3.8
2.023
2.877
0
2.046
0
0
0
0
ΤΣΙΑΤΣΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
18.707
0
0
18.707
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1990
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
4.667
0
3.04
3.2
0
0
0
0
0
ΒΟΖΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
18.699
0
0
18.699
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
1.909
1.749
0
0
2.729
0.206
0.503
1.074
2.997
ΤΙΜΟΘΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
17.706
0
0
17.706
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.949
1.966
0
2.149
2.989
0
0
2.671
0
0
2.983
0
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
17.273
0
0
17.273
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
7.733
0
0
0
0
2.794
0
1.931
2.643
0
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
16.845
0
0
16.845
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
4.023
2.789
0
0
0
0
0
0
2.6
ΦΛΟΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
16.488
0
0
16.488
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1993
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
6.867
0
2.154
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
15.813
0
0
15.813
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/1996
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
2.571
0
0
0
0
2.52
2.497
1.691
0
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
15.478
10.67
0
4.808
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/2002
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.019
1.789
ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
14.173
12.23
0
1.943
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2008
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
ΒΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
13.731
0
0
13.731
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
0
0
2.86
0
0
2.137
0
ΡΟΚΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
12.955
0
0
12.955
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1996
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
7.115
0
0
0
2.743
0
0
0
0
0
0
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
12.551
8.28
0
4.271
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.591
ΣΤΑΜΠΑΝΗ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.66
0
0
11.66
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.437
3.14
0
0
2.891
3.191
0
ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.361
0
0
11.361
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
0
4.667
0
2.963
0
0
0
0
0
1.823
ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
11.006
0
0
11.006
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1994
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.926
0
3.011
2.423
2.331
0
1.314
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
10.203
0
0
10.203
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/2001
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
0
0
2.297
3.329
2.257
ΤΣΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.538
0
0
9.538
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
5.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
1.771
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
9.416
0
0
9.416
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1996
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0
3.07
3.366
0.88
0
0
0
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
8.857
0
0
8.857
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.163
2.903
2.791
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
8.269
0
0
8.269
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
1.954
0
0
2.489
1.963
0
0
0
ΜΕΡΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
8.04
8.04
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2003
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
7.971
6.52
0
1.451
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/2002
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0.96
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
7.51
7.51
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/1989
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
7.48
7.48
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
6.67
6.67
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.926
0
0
5.926
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/2005
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
2.811
2.634
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.869
0
0
5.869
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2007
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.717
3.151
ΣΤΕΦΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
5.837
0
0
5.837
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0.96
0
0
1.997
2.263
ΑΕΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.914
0
0
4.914
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
2.12
0.411
1.88
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
4.809
0
0
4.809
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
2.351
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
3.641
0.55
0
3.091
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.383
0
0
0
0.709
ΠΑΠΠΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
3.274
0
0
3.274
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
2.611
ΤΖΕΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
3.154
0
0
3.154
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1989
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΚΥΚΛΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.709
0
0
2.709
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2006
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
2.594
ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.509
0
0
2.509
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.509
ΚΟΛΟΘΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.19
2.19
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2007
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
2.137
0
0
2.137
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2007
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.92
0
0
1.92
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
1.006
0
ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.611
0
0
1.611
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.217
0.366
0
0
0
0
ΑΛΕΥΡΟΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.611
0
0
1.611
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.586
0
0
1.586
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2008
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.586
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΑΥΓΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
1.371
0
0
1.371
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΛΕΟΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.731
0
0
0.731
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/1986
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.617
0
0
0.617
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ
ΣΥΡΜΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.48
0
0
0.48
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΜΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.411
0
0
0.411
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
ΜΩΣΑΪΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.07
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ - ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ
0.251
0
0
0.251
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2007
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0