ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΦΩΤΙΑ
ΘΕΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.667
0
0
9.667
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΠΑΝΤΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
31.401
0
0
31.401
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
6.667
5.044
8
3.186
3.171
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
20.667
0
0
20.667
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1985
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.267
0
3.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
17.517
0
0
17.517
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
04/04/1985
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
2.514
3.897
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
14.16
0
0
14.16
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1985
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
3.84
3.314
3.006
1.166
0
0
0
0
0
0
0
2.263
ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.07
0
0
11.07
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
2.103
ΤΑΦΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.589
0
0
8.589
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.743
1.28
3.391
2.454
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.42
0
0
8.42
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0.629
3.763
2.543
ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.123
0
0
8.123
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.646
2.651
3.346
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.786
0
0
4.786
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
1.04
2.66
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.64
0
0
4.64
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1992
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.914
0.434
2.766
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.511
0
0
4.511
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2003
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0.48
1.303
2.237
ΓΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΖΩΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.474
0
0
4.474
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.503
3.491
0
ΧΥΔΗΡΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.229
0
0
4.229
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2002
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.394
1.166
1.234
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.171
0
0
4.171
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.257
1.931
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.829
0
0
3.829
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1992
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
0.743
0.846
0.731
1.337
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.474
0
0
3.474
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/01/2006
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.457
2.263
ΜΑΛΕΣΙΑΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.966
0
0
2.966
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.966
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.651
0
0
2.651
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2003
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.594
1.669
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.354
0
0
2.354
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2007
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.554
ΛΙΑΣΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.034
0
0
2.034
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
ΠΑΠΠΑ
ΑΘΗΝΑ
ΖΗΣΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.806
0
0
1.806
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.143
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.771
0
0
1.771
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.48
0
0.766
0
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.76
0
0
1.76
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
1.623
ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.703
0
0
1.703
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1998
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.651
0.594
0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.577
0
0
1.577
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/01/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.12
0
0
1.12
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2005
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
ΝΤΑΣΚΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.074
0
0
1.074
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2006
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.571
0
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.006
0
0
1.006
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0
ΚΑΤΣΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.006
0
0
1.006
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2004
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.006
0
0
1.006
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
ΤΣΙΟΥΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.811
0
0
0.811
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2001
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0
0
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.686
0
0
0.686
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
ΣΟΥΛΤΑΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.571
0
0
0.571
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΦΟΡΤΟΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.571
0
0
0.571
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΚΟΡΩΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.514
0
0
0.514
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.503
0
0
0.503
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΙΣΛΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.48
0
0
0.48
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2007
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΚΥΡΜΙΖΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.297
0
0
0.297
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.297
0
0
0.297
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2007
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΡΙΖΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.069
0
0
0.069
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
0
ΚΑΡΑΓΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
31.191
0
0
31.191
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1999
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.137
2.889
3.42
2.606
2.911
0
0.937
2.24
1.051
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
25.869
0
0
25.869
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1999
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
3.888
0.937
3.337
0
0
0.526
1.314
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
23.378
0
0
23.378
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1999
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
6.211
9
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΙΑΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
21.49
0
0
21.49
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
0
5.167
6.8
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
19.61
0
0
19.61
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
4.667
9.6
3.103
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
15.983
0
0
15.983
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
0
4.81
3.76
0
0.411
0.366
0.571
0.731
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
9.21
0
0
9.21
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1979
5.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
3.56
0
0
0.983
0
0
0
ΜΗΝΑΪΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
8.671
0
0
8.671
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1986
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
3.22
2.274
2.457
ΤΟΜΠΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.971
0
0
4.971
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0.457
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.88
4.88
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
4.526
0
0
4.526
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
1.463
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.391
0
0
3.391
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.391
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
3.234
0
0
3.234
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
0
0
0
0.663
ΚΛΕΙΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.697
0
0
2.697
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1997
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.274
0
0
0
0
0
1.463
ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.423
0
0
2.423
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2008
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.554
0
0
1.554
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/2000
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
0.297
0
0
0.297
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
0
0
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
9.79
9.79
0
0
59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0