ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.427
0
0
14.427
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
4.037
4
3.1
0
0
0
ΨΑΡΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.51
0
0
5.51
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
0.4
0
2.46
0
0
0
ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
44.9
21.16
0
23.74
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
4.07
3.86
3.92
3.1
3.22
2.98
ΔΡΑΜΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΝΘΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
43.533
18.13
0
25.403
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2006
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.92
10.117
7.666
ΚΑΣΩΤΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
43.344
17.06
0
26.284
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.7
3.86
3.85
2.606
2.789
3.92
2.94
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
41.27
18.12
0
23.15
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.96
ΟΧΙ
0
10.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
3.2
0
4.04
0
0
0
3.76
0
ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
41.25
15.44
0
25.81
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.98
3.89
3.86
3.85
3.97
3.06
ΚΑΤΡΙΒΕ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
40.683
13.26
0
27.423
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1995
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
1.383
3.26
1.32
1.65
2.83
4.06
4.1
4.02
3.04
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
39.53
17.21
0
22.32
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
3.82
2.66
4.07
3.81
3.88
3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
38.17
12.41
0
25.76
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4
3.9
4.06
3.6
3.99
3.05
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
37.51
12.28
0
25.23
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.36
4.05
4.16
4.04
4.03
3.08
ΣΑΜΑΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
36.82
12.61
0
24.21
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
3.87
3.54
4.08
4.02
3.96
2.42
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΛΑΒΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
36.62
11.3
0
25.32
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.86
3.61
4.09
4.07
3.99
3.16
ΚΟΛΟΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
36.58
14.03
0
22.55
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.82
4.04
3.94
3.94
3.11
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
35.93
13.99
0
21.94
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1998
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
2.65
2.28
4.04
3.77
3.79
3.06
ΡΙΖΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
35.78
11.66
0
24.12
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.91
3.63
3.88
3.84
3.43
2.95
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
34.9
13.38
0
21.52
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.25
4.1
3.3
3.9
3.03
ΠΛΑΤΙΩΤΗ
ΣΜΑΡΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
34.71
10.04
0
24.67
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
2.61
3.91
3.56
3.92
3.81
3.77
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
34.61
12.65
0
21.96
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.16
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
4.04
3.75
3.94
3.91
3.92
0
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
34.537
8.15
0
26.387
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.52
3.3
3.64
3.86
4.01
0
3.22
6.014
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
33.951
10.31
0
23.641
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
1.69
3.15
1.79
3.38
3.7
4.731
4.3
ΜΠΙΡΠΙΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
33.78
12.58
0
21.2
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
2.7
4
3.67
3.8
3.09
ΡΟΥΜΠΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
33.22
14.93
0
18.29
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
4.1
3.71
3.41
3.7
2.99
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
32.751
0
0
32.751
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
4.03
3.64
3.2
5.409
5.633
4.73
3.03
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
32.58
0
0
32.58
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.82
3.83
3.25
3.39
3.96
6.857
4.433
ΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
32.43
7.57
0
24.86
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.83
3.12
3.82
3.87
1.68
3.2
2.78
ΠΡΕΠΟΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31.894
0
0
31.894
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.263
0
0
0
0
0
3.091
5.357
1.42
0
3.92
4.12
4.823
4.9
ΡΕΣΒΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31.657
0
0
31.657
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.83
2.31
3.02
4.607
4.78
6.93
2.9
ΧΟΛΕΒΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31.556
16.06
0
15.496
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
5.139
2.17
3.4
4.227
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31.41
10.78
0
20.63
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
4.03
3.92
3.39
3.71
3.03
ΜΗΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31.153
0
0
31.153
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.33
3.28
3.8
5.184
3.95
5.509
2.98
ΝΤΕΜΙΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31.05
12.85
0
18.2
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.23
3.76
2.7
2.56
2.29
ΚΟΥΣΤΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.75
7.95
0
22.8
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
4.03
3.95
2.02
2.7
2.57
2.57
1.78
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.7
16.65
0
14.05
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
2.01
3.04
2.82
0
0
3.82
1.3
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.66
10.05
0
20.61
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.39
4.06
2.76
3.73
2.79
ΤΣΙΑΒΕ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.42
0
0
30.42
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.06
4.05
4.17
4.16
3.97
4.05
2.91
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.25
0
0
30.25
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
1.36
2.576
3.34
2.68
4.1
4
4.02
4.07
2.87
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.22
0
0
30.22
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
4.01
4.03
4.15
4.08
4.05
4.04
2.98
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΘΩΜΑΪΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.05
0
0
30.05
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1999
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.73
4.01
4.06
4.12
4.08
4
3
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΜΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.95
5.46
0
24.49
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.52
3.8
3.2
3.16
3.21
3.22
2.32
ΣΚΟΥΡΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.8
0
0
29.8
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
4.43
4
3.91
4.09
4
4.01
2.84
ΓΚΟΥΖΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.8
7.73
0
22.07
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.57
1.98
0
4
3.74
3.86
2.92
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΦΥΔΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.784
0
0
29.784
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.98
3.56
5.617
5.517
9.2
ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.724
0
0
29.724
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.92
4.05
6.064
3.82
3.86
4
2.97
ΛΑΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.72
0
0
29.72
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
3.96
4.03
4.11
4.17
4.01
4.06
2.91
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.69
3.7
0
25.99
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
1.59
2.6
3.93
4.12
4.08
3.98
2.9
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.68
0
0
29.68
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
4.44
3.96
4.11
4.07
4
4.01
2.84
ΣΟΦΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.57
0
0
29.57
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.88
4.08
4.03
4.11
3.98
5.38
2.51
ΚΙΡΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.52
0
0
29.52
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.93
3.99
4
4.14
4.06
4.02
2.89
ΜΗΤΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.51
0
0
29.51
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.65
4.09
3.86
3.9
3.87
4.03
3
ΜΗΤΣΟΥΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.5
0
0
29.5
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.95
3.95
4.08
4.07
4.06
3.98
2.71
ΚΑΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.44
16.81
0
12.63
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
2.62
3.87
0
2.41
1.85
ΚΑΣΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.3
2.72
0
26.58
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.96
4.05
4.14
3.86
3.99
2.8
ΝΤΑΝΤΑΜΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.21
4.31
0
24.9
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.83
3.53
3.73
3.26
3.89
2.8
ΑΝΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.18
10.51
0
18.67
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
2.72
1.93
3.87
3.09
3.48
2.78
ΤΖΑΛΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.15
0
0
29.15
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.7
4.01
4.04
4.04
4.03
4.08
2.85
ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.07
0
0
29.07
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.53
4.08
3.85
3.98
3.66
4.02
2.98
ΜΠΕΛΙΚΑΪΔΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.05
0
0
29.05
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.01
3.87
3.93
3.09
6.107
5.463
ΜΠΑΡΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.85
0
0
28.85
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.78
4.17
3.52
4.1
4.05
4.07
2.82
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.85
4.9
0
23.95
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.67
3.94
1.9
2.72
2.74
3.92
2.94
ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.769
0
0
28.769
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
3.91
4.04
3.85
3.94
3.92
3.84
5.009
ΛΙΔΩΡΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.73
0
0
28.73
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.6
3.94
4.02
4.12
3.99
3.87
2.81
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.719
0
0
28.719
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2001
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.9
2.44
3.16
2.63
3.78
6.703
4.266
ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.456
0
0
28.456
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.66
3.92
2.58
3.36
3.33
5.177
4.429
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.391
0
0
28.391
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.34
4.253
4.731
5.473
1.577
1.577
4.44
ΚΟΤΙΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.29
0
0
28.29
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
4.44
3.96
3.75
3.9
3.95
3.9
2.78
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.233
0
0
28.233
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.92
2.44
3.13
3.94
3.78
5.511
3.671
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.19
0
0
28.19
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.64
4.02
4.09
4.06
4
4.04
2.54
ΚΟΝΤΟΑΓΓΕΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
28.134
0
0
28.134
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.94
3.75
3.26
3.26
3.25
3.9
4.04
2.82
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.94
0
0
27.94
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.79
4.02
1.96
4.13
4.1
4.05
2.82
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.87
0
0
27.87
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
2.62
3.91
3.74
3.91
3.88
3.89
2.96
ΜΑΡΣΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΑΡΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.79
0
0
27.79
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1999
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
3.84
2.56
3.32
4.11
4.09
4.02
2.82
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΛΙΑΝ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.76
2.61
0
25.15
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.44
3.7
4.14
4.03
3.96
2.84
ΑΛΕΥΡΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.5
17.21
0
10.29
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
1.1
3.62
2.92
ΠΑΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΑΛΕΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.39
0
0
27.39
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.79
3.88
3.12
3.94
3.9
3.88
2.82
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.35
17.72
0
9.63
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
0.46
3.8
2.3
0
2.61
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
27.1
0
0
27.1
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.05
4.03
4.02
4.16
4
4.04
2.8
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.92
0
0
26.92
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
5.83
3.16
3.92
3.86
3.79
2.94
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.82
0
0
26.82
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.79
3.99
4.08
4.11
4.11
4.02
2.86
ΧΕΤΖΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.59
0
0
26.59
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
5.27
3.72
4.13
4.09
4.03
2.82
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.55
0
0
26.55
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
4.08
3.78
4.07
4
4.03
2.8
ΤΟΜΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.536
7.03
0
19.506
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
1.48
0
4.1
3.34
3.35
3.326
ΣΙΜΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.53
0
0
26.53
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.99
3.94
4.07
3.87
4.06
2.74
ΚΙΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.32
3.23
0
23.09
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.67
2.85
3.89
3.79
3.89
2.88
ΠΡΕΝΤΖΙΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.2
0
0
26.2
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.36
3.97
4.07
4.02
4
2.84
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
25.977
0
0
25.977
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.82
3.98
3.94
6.191
4.126
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
25.67
2.76
0
22.91
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
2.54
2.65
2.62
3.03
2.7
3.73
2.5
ΤΖΩΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
25.45
0
0
25.45
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.85
3.65
0
4.08
4.03
3.96
2.8
ΧΑΝΤΖΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
25.29
0
0
25.29
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
4.05
3.87
3.98
3.83
3.45
2.94
ΠΑΛΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
25.2
0
0
25.2
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
4.15
3.83
3.91
3.86
3.84
3.02
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
25.11
0
0
25.11
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.38
3.34
3.87
4
3.84
2.8
ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.73
0
0
24.73
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.47
3
4.05
4.05
3.52
3.34
2.76
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.73
12.49
0
12.24
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
0
2.58
2.32
3.56
0
ΠΗΞΑΡΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.64
0
0
24.64
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.88
3.36
3.86
3.73
3.29
2.68
ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.307
0
0
24.307
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.96
2.73
4.03
4.02
3.32
0
3.18
2.97
ΚΑΠΕΛΛΑ
ΕΛΠΙΣ
ΑΝΑΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.2
0
0
24.2
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.68
3.81
4.12
4.08
4.01
2.8
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.2
6.08
0
18.12
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.93
4.02
2.71
4.1
0
0.5
0
ΜΑΜΜΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.1
0
0
24.1
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.81
3.63
4.16
3.38
3.84
2.7
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΡΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.04
0
0
24.04
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.64
3.62
2.96
3.58
2.3
2.54
2.38
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.95
0
0
23.95
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.61
3.78
4.14
4.1
4.02
2.82
ΠΑΤΣΟΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.92
0
0
23.92
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.31
3.39
3.92
3.73
2.89
3.76
2.26
ΖΗΒΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.87
0
0
23.87
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.93
3.46
3.96
3.15
3.22
2.98
ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.76
0
0
23.76
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
2.58
3.49
4.08
4.1
3.88
2.75
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.75
0
0
23.75
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.73
3.88
3.62
3.93
3.93
2.41
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.74
0
0
23.74
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.07
3.83
3.97
3.15
3.17
2.97
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.55
0
0
23.55
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.99
3.98
1.59
2.68
2.59
3.26
2.22
ΒΛΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.46
12.51
0
10.95
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2005
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
5.04
2.95
ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.44
0
0
23.44
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
2.95
3.16
4.06
2.93
3.79
2.74
ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.43
8.73
0
14.7
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.92
3.8
3.8
0
0
0
ΣΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.32
0
0
23.32
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.53
3.77
3.79
3.19
3.2
2.92
ΜΠΛΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.26
0
0
23.26
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
2.94
3.42
3.8
3.96
3.8
2.69
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.16
0
0
23.16
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
2.64
3.47
4.05
4
3.94
2.62
ΓΑΓΡΙΝΑ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.06
0
0
23.06
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
3.99
3.82
3.85
3.02
3.16
2.83
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.06
0
0
23.06
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
3.26
2.59
3.33
4.05
2.95
3.88
2.6
ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.05
0
0
23.05
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.58
3.38
4.12
3.95
3.74
2.8
ΚΑΚΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.95
0
0
22.95
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.12
3.06
2.42
3.08
2.54
2.89
2.96
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.88
0
0
22.88
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
2.7
2.8
4.08
2.69
3.82
2.84
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.87
0
0
22.87
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.13
3.11
3.5
3.89
3.91
2.77
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.84
0
0
22.84
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.86
2.48
0
3.96
3.78
3.96
2.94
ΛΑΓΑΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.79
0
0
22.79
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.18
4.74
4
3.94
3.04
ΚΟΤΣΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.7
3.17
0
19.53
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
3.16
3.11
3.92
3.16
2.8
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.36
0
0
22.36
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.74
3.65
0
3.94
3.08
3.45
2.56
ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.26
0
0
22.26
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.4
3.95
4.72
3.78
2.63
ΤΕΛΗ
ΑΓΑΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.14
0
0
22.14
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.4
4.03
3.12
2.42
3.24
2.21
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.13
0
0
22.13
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
4.43
0.39
2.94
3.89
2.53
3.03
2.59
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.117
0
0
22.117
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.1
4.06
3.97
3.19
4.677
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.08
0
0
22.08
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1998
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.46
3.13
2.66
2.61
2.71
3.81
2.54
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.08
0
0
22.08
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
1.44
2.5
2.97
1.94
3.31
3.31
2.78
0.8
ΚΡΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.78
0
0
21.78
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.3
2.24
3.7
2.6
2.74
2.04
2.04
ΓΚΟΥΜΛΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.63
0
0
21.63
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
3.89
3.8
3.9
2.34
2.33
1.92
ΠΑΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.571
0
0
21.571
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
1.029
2.149
1.074
0
2.02
2.72
0
3.34
5.144
2.61
0
ΛΙΤΣΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.45
0
0
21.45
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.65
2.93
4
3.72
3.78
2.54
ΓΑΚΗ
ΜΑΡΓΙΟΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.226
0
0
21.226
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1997
6.43
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
0
0
0
0
2.31
3.97
4.03
3.92
6.139
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.17
0
0
21.17
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.44
3.07
3.4
1.14
3.84
2.37
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.16
0
0
21.16
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.56
3.8
2.04
3.56
3.82
2.78
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.98
0
0
20.98
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
3.51
3.38
4.1
0
3.76
2.3
ΚΟΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.87
12.66
0
8.21
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.66
0
0
0
3.03
0
ΒΕΡΓΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.85
18.3
0
2.55
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
ΛΙΟΥΡΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.8
0
0
20.8
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
3.56
3.92
3.88
3.2
2.5
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.76
0
0
20.76
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.68
4.1
3.9
3.48
2.67
ΠΟΡΑΒΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.72
0
0
20.72
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
6.814
5.646
3.82
0.9
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.69
0
0
20.69
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.55
2.57
2.66
3.18
3.88
2.32
ΥΦΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.59
0
0
20.59
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.86
2.68
3.79
3.14
2.98
2.5
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.57
0
0
20.57
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.69
2.62
2.69
2.71
3.77
2.28
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.32
0
0
20.32
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.95
3.93
3.63
3.31
2.19
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.27
0
0
20.27
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.01
0.76
3.61
0
3.38
3.54
3.04
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.19
0
0
20.19
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
4.11
3.95
3.31
3.67
2.61
ΖΕΒΕΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.12
8.58
0
11.54
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
2.3
3.57
2.61
ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.059
0
0
20.059
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.283
2.58
2.67
2.4
4.826
2.3
ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20
0
0
20
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
4.11
3.98
3.4
3.38
2.27
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.959
0
0
19.959
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
3.11
3.72
3.33
3.689
2.46
ΤΡΙΚΚΑΛΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.9
0
0
19.9
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.72
3.99
3.82
3.75
2.7
ΤΣΙΡΟΖΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.76
0
0
19.76
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.91
4.05
3.53
3.81
2.62
ΒΑΣΔΕΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.72
0
0
19.72
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.99
2.7
2.62
2.69
3.22
2.56
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.7
0
0
19.7
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
2.2
0.98
4.01
2.7
3.74
2.59
ΦΑΒΒΑΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.62
0
0
19.62
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.68
2.14
3.98
3.44
2.91
2.64
ΓΡΑΒΒΑΝΗ
ΧΑΙΔΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.58
0
0
19.58
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
3.52
3.87
3.81
3.62
2.72
ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.576
15.85
0
3.726
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
0
0.2
0
0
0
2.606
0
ΜΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.366
0
0
19.366
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
3.8
6.331
5.564
ΛΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.34
0
0
19.34
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.58
0
3.92
3.3
3.66
2.56
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.33
19.33
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2007
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΚΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.14
0
0
19.14
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
2.68
2.65
3.3
3.14
3
2.4
ΡΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.069
0
0
19.069
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.479
0.79
4.01
3.14
3.66
0.68
ΒΑΘΡΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.05
0
0
19.05
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.96
3.8
3.32
3.3
2.67
ΣΩΜΑΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.01
0
0
19.01
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
0
3.63
7.461
4.349
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.92
12.13
0
6.79
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2006
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
1.87
2.12
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.7
0
0
18.7
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.84
ΟΧΙ
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΙΜΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.66
0
0
18.66
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.92
2.64
2
1.98
2.55
2.53
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.56
15.88
0
2.68
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/2008
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.48
5.3
0
13.18
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.93
3.04
2.22
ΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.33
3.8
0
14.53
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
4.59
2.58
0
0
2.48
1.46
0
ΦΟΥΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.22
0
0
18.22
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.2
3.19
4.08
3.5
3.69
0
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.21
15.88
0
2.33
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
ΤΣΟΥΜΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.2
0
0
18.2
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
2.04
3.84
3.4
4.09
2.55
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.18
0
0
18.18
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
2.71
3.96
3.98
4.04
0.78
0
0
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.01
0
0
18.01
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
3.09
2.15
3.92
3.82
3.28
0
ΠΑΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.89
0
0
17.89
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
4.06
3.98
3.9
3.39
0
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΟΪΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.75
17.75
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.59
0
0
17.59
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.59
3.9
3.34
3.64
2.7
ΠΡΕΚΑΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.53
0
0
17.53
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.53
3.39
2.85
3.5
2.02
ΠΑΤΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.44
0
0
17.44
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.96
3.54
2.79
2.98
2.37
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.4
9.68
0
7.72
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
2.84
2.58
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.24
0
0
17.24
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.62
3.93
3.92
0
2.61
0
ΜΑΓΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΡΟΥΣΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.14
14.5
0
2.64
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.12
0
0
17.12
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
2.52
3.81
4.04
2.9
0
0
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.05
17.05
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2005
9.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.01
0
0
17.01
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
1.82
1.84
3.69
2.72
3.2
2.55
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.92
0
0
16.92
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.41
3.21
3.92
3.18
1.8
ΧΕΡΚΕΛΕΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.76
0
0
16.76
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
2.34
2.17
2.98
2.52
3.01
2.58
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.75
0
0
16.75
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
3.56
3.87
3.9
0
0
3.13
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.68
0
0
16.68
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.56
3.3
4.05
0
2.44
0
ΠΑΓΚΑΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.65
16.01
0
0.64
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2008
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΛΑΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.63
7.13
0
9.5
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2005
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
0
2.88
2.58
ΑΓΙΑΣΜΕΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.61
0
0
16.61
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2005
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
3.38
3.78
3.88
2.7
ΣΑΚΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.56
0
0
16.56
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
3.24
3.62
2.34
2.66
2.37
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.43
0
0
16.43
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
0.67
3.6
3.39
3.71
2.47
ΒΑΓΕΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.2
0
0
16.2
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.42
2.31
0
3.86
2.78
3.27
0
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.097
0
0
16.097
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.357
1.24
2.6
3.04
2.08
ΜΠΑΣΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.08
0
0
16.08
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
5.48
3.94
2.78
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.714
0
0
15.714
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
4.844
3.57
0.97
1.77
2.7
0
ΓΚΑΣΙΑΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.68
5.95
0
9.73
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2005
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
3.54
2.26
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.66
0
0
15.66
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.51
3.09
2.97
3.66
2.57
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.66
0
0
15.66
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
1.86
3.41
3.33
3.08
2.52
ΚΟΥΓΙΕΝΤΗ
ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.653
0
0
15.653
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2006
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7.574