ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΟΡΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
41.233
0
0
41.233
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1983
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.986
0
3.01
2.196
7.867
2.23
18.2
8.833
8
8.467
9.433
6.5
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
34.767
0
0
34.767
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.567
10
5.8
ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
31.495
0
0
31.495
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1977
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.762
9.067
0
10.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.238
0
0
2.238
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
9.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.238
ΖΑΜΑΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.605
0
0
1.605
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
9.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.605
ΚΕΠΦΕΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΡΙΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
20.517
0
0
20.517
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.867
2.391
0
0
0
0
0
2.293
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
18.375
0
0
18.375
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1993
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
2.718
0.993
2.192
0
1.43
0
3.175
ΤΣΑΠΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
16.38
0
0
16.38
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1984
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.576
2.76
2.869
2.847
0
0
1.703
3.625
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
15.325
0
0
15.325
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1998
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
9.5
0
0
2.976
0
0
0
0
ΤΑΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.629
0
0
12.629
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1979
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2.991
0
1.638
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.057
0
0
12.057
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1988
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.563
1.015
2.378
2.552
3.548
ΚΑΡΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤOΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
10.237
0
0
10.237
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
8.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
0
0
2.271
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.733
0
0
7.733
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.155
0
0
3.155
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1986
6.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.155
ΜΠΕΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.74
0
0
2.74
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/1979
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0.6
0
0
0
ΜΟΥΡΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.31
0
0
1.31
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1980
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31