ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
31.894
0
0
31.894
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/08/1976
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.227
8.867
0
9.867
5.1
5.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
27.333
0
0
27.333
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1984
6.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.433
9.433
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.275
0
0
3.275
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1989
9.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.275
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
32.06
0
0
32.06
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1987
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.537
0
0
2.489
0
8.833
0
7.767
0
9.433
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.328
0
0
3.328
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1991
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.328
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.814
0
0
2.814
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1988
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.814
0
ΔΟΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.965
0
0
1.965
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1979
8.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.965
0
0
0
0
0
0
0