ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15.12
7.76
7.36
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.446
0
0
10.446
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
3.029
5.509
1.154
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.407
0
0
10.407
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1995
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.754
0
0
0
0.571
8.167
ΦΟΥΝΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.293
0
0
10.293
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1998
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
0
0.617
1.006
8.133
ΤΣΟΥΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.122
0
0
10.122
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.006
8.133
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.972
0
0
9.972
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.411
0.937
8.167
ΓΙΑΤΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8.831
0
0
8.831
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
5.36
2.923
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8.088
0
5.425
2.663
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2000
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
1.771
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5.6
0
5.6
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΟΥΛΑ
ΒΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5.257
0
0
5.257
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0.48
0
0
0.891
0.914
0.343
0
ΚΟΛΕΤΖΙΚΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
4.846
0
0
4.846
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.554
2.24
0
ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
4.411
0
0
4.411
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
1.783
0
1.714
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
4.249
0
2.375
1.874
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.457
0.526
0
0.251
0
0
ΤΣΙΟΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
3.52
0
0
3.52
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.051
0.823
0.503
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
3.337
0
0
3.337
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
2.72
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.64
0
0
2.64
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0.366
0.891
0.731
0
ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.48
0
0
2.48
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
ΤΣΙΠΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.4
0
0
2.4
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.663
0.571
0
0.594
0
ΤΟΠΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.726
0
0
1.726
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
0.549
0.617
0
ΚΡΟΥΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.646
0
0
1.646
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
0
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.611
0
0
1.611
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
ΠΛΑΤΑΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.52
0
0
1.52
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΗΜΑΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.28
0
0
1.28
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0.594
0
0
0
0
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.211
0
0
1.211
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΔΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΠΥ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.189
0
0
1.189
25
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2000
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.154
0
0
1.154
26
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0.903
0
ΦΩΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.12
0
0
1.12
27
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.074
0
0
1.074
28
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.206
0.411
0
0
0
ΔΑΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.983
0
0
0.983
29
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.457
0
0
0
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.983
0
0
0.983
30
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2000
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.617
0
0
0.617
31
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.366
0
0
0.366
32
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0
ΤΥΡΑΚΗ
ΑΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.251
0
0
0.251
33
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2001
5.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
ΛΥΚΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.03
0
0
21.03
34
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
10
9.967
ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗ-ΜΙΧΑΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.868
0
0
19.868
35
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
10
9.433
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.482
0
0
10.482
36
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2008
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
9.933
ΣΑΛΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.55
0
0
20.55
37
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
10
9.967
ΜΗΡΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.537
0
0.57
19.967
38
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.967
ΚΟΠΤΣΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.296
5.77
3.115
11.411
39
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2005
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.48
3.566
3.366
ΠΑΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.911
0
0
19.911
40
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2007
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
9.7
9.433
ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.5
0
0
19.5
41
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
9.967
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.178
0
0
19.178
42
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
5.829
9.967
ΤΣΙΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.84
10.52
5.46
1.86
43
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
ΖΗΛΑΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15.88
5.41
0
10.47
44
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2003
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
9.967
ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15.873
10.2
2.77
2.903
45
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/1992
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
ΓΚΙΚΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15.452
0
6.705
8.747
46
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
8.267
ΚΟΥΡΤΕΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15.269
0
0
15.269
47
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
1.326
0
0
0
0.834
0.434
1.051
3.017
2.857
3.909
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15.229
3.84
0
11.389
48
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0.48
0.697
9
0
ΝΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
14.563
8.99
1.71
3.863
49
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
0
0
0
0.88
0
0.869
1.76
0
ΔΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.87
0
0
12.87
50
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
9.967
ΒΑΣΙΛΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.595
0
0
12.595
51
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.434
1.097
9.967
ΜΑΝΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.151
0
0
12.151
52
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.937
0.48
9.933
ΜΠΕΛΕΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.906
0
0
10.906
53
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
9.9
ΣΤΕΡΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.607
0
0
10.607
54
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
9.967
ΓΚΑΛΙΤΣΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.538
0
0
10.538
55
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0.114
0
0
9.967
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.515
0
0
10.515
56
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2003
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
9.967
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.492
0
0
10.492
57
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
9.967
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8.884
0
0
8.884
58
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
8.267
ΤΖΕΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
7.2
0
0
7.2
59
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2005
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
1.943
1.783
1.097
0
ΖΟΥΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.891
0
0
2.891
60
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.926
1.463
0
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.434
0
0
2.434
61
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2008
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
ΓΕΡΟΥΣΗ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.02
0
2.02
0
62
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.166
0
0
1.166
63
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1985
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ
ΑΓΟΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
64
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΚΑΨΑΛΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
65
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΣΙΒΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.366
0
0
0.366
66
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/2006
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
197.174
0
0
197.174
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1989
6.5
ΟΧΙ
197.174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
188.889
0
0
188.889
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.03
ΟΧΙ
188.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΤΣΟΥΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
187.067
0
0
187.067
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
7.21
ΟΧΙ
187.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΖΟΧΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
175.556
0
0
175.556
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
6.67
ΟΧΙ
175.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΠΑΣΙΟΥΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
159.6
0
0
159.6
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
7
ΟΧΙ
159.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
145.411
0
0
145.411
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
7.26
ΟΧΙ
145.411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΛΗΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
139.267
0
0
139.267
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.68
ΟΧΙ
139.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
129.733
0
0
129.733
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
8.04
ΟΧΙ
129.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΟΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
125.269
0
0
125.269
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1995
7.58
ΟΧΙ
125.269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΕΝΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
119.156
0
0
119.156
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
6.5
ΟΧΙ
119.156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
118.711
0
0
118.711
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
5.96
ΟΧΙ
118.711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
106.319
0
0
106.319
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1989
6.72
ΟΧΙ
106.319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
97.85
0
0
97.85
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1997
6.55
ΟΧΙ
97.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
80.589
0
0
80.589
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1995
6.98
ΟΧΙ
80.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
75.522
0
0
75.522
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.48
ΟΧΙ
75.522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
73.333
0
0
73.333
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.63
ΟΧΙ
73.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
70
0
0
70
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1993
8.53
ΟΧΙ
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΔΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
69.9
0
0
69.9
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
6.33
ΟΧΙ
69.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΝΤΖΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
68.222
0
0
68.222
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
7.02
ΟΧΙ
68.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
67.175
14.5
6.82
45.855
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.046
0
0
5.926
19.333
19.933
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
66.869
0
0
66.869
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
7.04
ΟΧΙ
66.869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
65.236
8.99
7.095
49.151
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
2.057
0.526
6.594
19.4
19.933
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
63.97
0
0
63.97
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.2
ΟΧΙ
63.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΕΜΠΕ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
62.246
0
0
62.246
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.87
ΟΧΙ
62.246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
60
0
0
60
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
6.43
ΟΧΙ
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΙΤΣΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
59.7
0
0
59.7
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
6.98
ΟΧΙ
59.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
59.6
0
0
59.6
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.94
ΟΧΙ
59.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
58.833
0
0
58.833
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.84
ΟΧΙ
58.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΖΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
58.118
15.34
8.16
34.618
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.097
0
3.011
19.4
9.967
ΚΑΧΡΙΛΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΚΤΟΡΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
58.106
13.62
6.155
38.331
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
1.463
4.183
9.3
19.933
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
57.933
0
0
57.933
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.39
ΟΧΙ
57.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
57.604
7.3
5.945
44.359
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1994
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0.971
0.469
1.497
1.577
2.66
16.667
19.867
ΦΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
56.667
0
0
56.667
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2003
5.97
ΟΧΙ
56.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
55.277
13.86
8.135
33.282
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
0
0
2.851
9.171
19.933
ΡΗΓΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.882
0
7.6
47.282
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0.594
0.457
4.634
19.4
19.933
ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.556
10.62
1.66
42.276
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.126
1.211
1.303
4.183
4.389
8.034
19.933
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.263
0
0
54.263
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1988
6.58
ΟΧΙ
54.263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.964
13.08
0
40.884
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
0
0
0
0
1.154
0
0
0
2.971
3.906
3.702
7.354
19.933
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.902
11.31
8.06
34.532
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.074
9.525
19.933
ΜΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
52.491
0
0
52.491
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.891
20
18.6
ΧΑΡΔΑΛΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
52.346
12.24
7.705
32.401
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
19.4
9.967
ΣΥΛΙΒΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
52.07
8.84
7.91
35.32
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.643
19.4
9.9
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51.977
13.95
7.945
30.082
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
2.234
7.503
19.933
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51.882
12.12
7.25
32.512
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
0.457
0
0.869
2.229
17.162
9.933
ΠΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51.795
7.86
7.375
36.56
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
5.68
9.667
19.933
ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
51.051
0
8.09
42.961
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.694
19.333
19.933
ΚΟΥΚΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.801
3.66
0
47.141
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.14
ΟΧΙ
47.141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.543
3.23
7.38
39.933
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.29
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.933
ΛΙΑΠΗ
ΒΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.437
0
6.355
44.082
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.457
3.149
19.4
19.933
ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.351
13.2
1.42
35.731
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1994
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.789
1.84
1.097
2.897
2.294
3.051
19.933
ΣΚΛΑΒΑΚΗ
ΦΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.162
8.96
6.66
34.542
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.909
9.7
19.933
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΥΡΥΚΛΕΙ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50
0
0
50
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7.51
ΟΧΙ
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΙΚΟΥ
ΦΛΩΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50
0
0
50
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.5
ΟΧΙ
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.9
0
0
49.9
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2003
6.2
ΟΧΙ
20.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
19.867
ΒΟΥΤΣΙΚΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.784
9.33
5.745
34.709
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.663
0
0.503
3.077
9.433
19.867
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.7
0
0
49.7
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1999
6.65
ΟΧΙ
39.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.658
16.15
6.41
27.098
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1995
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
3.149
3.489
19.867
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.59
6.12
7.99
35.48
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0.046
0
0
5.194
9.667
19.933
ΚΟΙΛΑΚΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.509
14.76
4.75
29.999
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.497
1.883
5.752
19.867
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.629
10.24
8.515
29.874
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
17.088
9.967
ΚΙΝΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.691
14.76
7.265
25.666
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
0
0
0
0.56
3.157
9.502
9.967
ΦΛΩΡΑΤΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.163
0
5.03
42.133
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.737
3.263
17.918
18.667
ΣΚΛΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.922
14.97
8.58
23.372
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
3.194
9.4
9.967
ΚΡΑΝΙΤΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.83
13.69
5.985
27.155
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.497
0
2.034
3.591
18.867
ΜΠΟΥΤΜΠΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.807
7.51
3.545
35.752
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
5.051
7.194
18.867
ΤΕΡΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.63
13.72
6.795
26.115
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
5.694
9.7
9.967
ΛΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.302
13.86
5.395
27.047
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
1.44
2.286
2.763
18.867
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.043
10.93
7.425
27.688
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.821
18.867
ΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.005
14.32
6.59
25.095
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.549
0.766
3.04
9.7
9.967
ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.96
15.62
8.82
21.52
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
8.833
9.967
ΧΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.941
15.11
5.8
25.031
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0.914
0.206
0.766
3.029
8.298
9.967
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.925
12.07
8.065
25.79
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
2.177
3.877
18.867
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.905
0
3.855
42.05
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1996
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
2.354
3.017
3.154
2.469
9.4
18.867
ΓΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.884
14.13
7.11
24.644
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
1.44
3.56
18.867
ΑΛΕΥΡΑ
ΕΛΛΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.762
0
6.695
39.067
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.43
ΟΧΙ
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.433
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.479
0
7.715
37.764
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2000
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
15.971
18.867
ΦΑΣΣΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.43
13.72
7.775
23.935
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
1.486
3.057
18.867
ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.277
10.88
5.045
29.352
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
0
0.571
0
0
0
0.526
1.006
2.894
4.026
18.867
ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.266
13.75
6.695
24.821
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.983
3.623
9.7
9.967
ΘΕΟΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.241
14.94
7.76
22.541
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.874
9.7
9.967
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.229
13.07
7.815
24.344
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.457
3.343
9.4
9.967
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.225
10.88
7.675
26.67
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.44
0.503
3.871
9.7
9.967
ΤΡΟΥΛΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.181
9.75
0
35.431
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1991
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.133
0
0
0
0
0
1.769
2.194
0.571
0.549
2.883
1.92
2.546
18.867
ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.152
12.09
3.83
29.232
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.8
1.783
3.743
2.897
0
18.867
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.909
12.24
6.505
26.164
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
2.971
12.129
9.967
ΛΙΑΠΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.897
8.9
1.885
34.112
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.463
1.051
2.366
1.989
7.846
18.667
ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.852
4.25
7.435
33.167
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2001
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
3.023
19.4
9.967
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.729
0
8.55
36.179
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.212
20
9.967
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.703
16.41
7.515
20.778
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
8.206
9.967
ΓΚΙΜΤΣΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.677
15.21
0
29.467
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
5.1
0.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.867
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.444
0
0
44.444
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2000
6.85
ΝΑΙ
44.444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.409
14.99
7.795
21.624
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.757
9.433
9.433
ΜΠΑΛΛΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.341
14.24
4.36
25.741
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.5
ΟΧΙ
25.741
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.295
14.65
3.775
25.87
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.317
2.786
8.8
9.967
ΣΟΝΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.203
14.17
8.5
21.533
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
8.707
9.967
BEI -ΜΠΕΗΣ-
KOSTA -ΚΩΣΤΑΣ-
JORJI
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.199
14.64
8.85
20.709
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
8.467
9.933
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.192
0
0
44.192
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
2.674
3.154
6.08
3.406
6.491
18.867
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.156
16.5
6.355
21.301
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/2000
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.634
18.667
ΝΑΣΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.113
16.21
1.375
26.528
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
5.166
4.069
2.789
9.933
ΚΟΚΚΟΡΗ
ΑΣΗΜΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.986
9.52
6.655
27.811
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
8.8
18.6
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.973
15.9
5.915
22.158
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.217
0.549
18.867
ΣΜΥΡΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.946
15.78
8.02
20.146
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.197
7.982
9.967
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.735
14.78
4.785
24.17
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0.137
0
0
0
1.846
2.866
9.126
9.967
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.727
0
8.305
35.422
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7.26
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
5.063
19.467
9.967
ΚΟΝΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.724
14.39
5.29
24.044
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.674
3.003
9.4
9.967
ΚΑΡΒΕΛΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.707
1.06
7.48
35.167
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
1.211
0.869
0
3.611
18.8
9.967
ΝΑΝΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.651
13.91
6.77
22.971
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0
2.669
9.433
9.967
ΧΩΡΕΜΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.398
13.52
7.74
22.138
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.771
9.433
9.933
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.363
14.43
0
28.933
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.75
ΟΧΙ
28.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΝΤΟΓΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.299
11.61
6.415
25.274
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2003
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0.754
0.857
0.777
3.269
9.433
9.967
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.195
11.32
6.685
25.19
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.549
1.211
0
3.123
9.7
9.967
ΛΟΥΒΑΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.123
11.96
6.715
24.448
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
3.546
9.7
9.933
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΦΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.07
13.09
7.245
22.735
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.069
9.7
9.967
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.988
14.7
7.59
20.698
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.503
2.68
6.497
9.967
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.934
13.14
5.185
24.609
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
2.366
9.433
9.967
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.783
0
7.92
34.863
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1996
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.28
0.469
2.991
19.333
9.967
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.778
0
0
42.778
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.4
ΟΧΙ
42.778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.742
14.8
4.59
23.352
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.971
8.448
9.933
ΑΞΙΑΡΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.679
0
8.62
34.059
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0.411
3.4
19.4
9.933
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.646
13.1
8.2
21.346
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
2.369
8.515
9.433
ΧΑΤΖΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.59
13.48
4.275
24.835
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0.137
0.526
0.64
0.48
4.891
7.28
9.967
ΜΑΡΙΝΕΖΗ
ΦΙΛΙΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.586
13.2
6.42
22.966
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.566
8.467
9.933
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.58
15.92
5.15
21.51
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
2.629
4.183
3.68
9.967
ΜΑΡΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.546
10.42
6.67
25.456
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/1997
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0.617
1.554
3.183
8.924
9.967
ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.4
12.35
6.3
23.75
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.571
3.286
9.433
9.933
ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.347
13.89
6.52
21.937
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2003
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
9.433
9.967
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.228
9.26
6.175
26.793
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.234
1.12
3.834
9.61
9.967
ΜΙΧΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.222
0
0
42.222
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.9
ΟΧΙ
42.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.203
0
8.605
33.598
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1993
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
6.359
9.7
16.533
ΜΑΔΥΤΙΝΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.115
14.01
3.91
24.195
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.931
2.423
0.48
0
2.08
3.394
9.967
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.079
12.68
5.47
23.929
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1999
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.28
2.814
9.433
9.967
ΠΑΚΑΛΤΣΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.044
12.39
7.16
22.494
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.094
9.433
9.967
ΚΑΛΑΪΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.889
11.93
7.43
22.529
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
9.433
9.967
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.874
8.74
6.67
26.464
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
1.543
3.14
9.7
9.967
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.585
0
0
41.585
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
1.36
1.943
1.44
2.309
5.989
2.754
6.606
16.762
ΠΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.54
8.6
7.73
25.21
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
3.337
9.7
9.967
ΤΖΑΛΑΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.485
11.59
7.885
22.01
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.643
9.433
9.933
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.43
0
0
41.43
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7.06
ΟΧΙ
41.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0