ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΧΑΒΙΑΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
5.051
0
0
5.051
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.926
0
ΝΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΡΑΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
4.526
0
0
4.526
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.331
ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
4.01
1.29
0
2.72
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1998
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
1.12
1.349
ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
3.623
0
0
3.623
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
0
0
1.977
0.48
ΜΟΣΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
0.8
0
0
0.8
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
0.069
0
0
0.069
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
0
0
0
ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.747
0
0.78
19.967
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.967
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
19.437
9.47
0
9.967
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
12.049
0
0
12.049
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2007
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
9.9
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
129.235
0
0
129.235
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1993
6.87
ΟΧΙ
129.235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
100
0
0
100
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1998
5.68
ΟΧΙ
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΚΑΤΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
93.904
0
0
93.904
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1993
6.73
ΟΧΙ
93.904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
83.596
0
0
83.596
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
5.95
ΟΧΙ
83.596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΟΥΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
82.778
0
0
82.778
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.53
ΟΧΙ
82.778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
70.964
0
6.32
64.644
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1986
7.63
ΟΧΙ
44.644
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
70
0
0
70
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/2002
6.5
ΟΧΙ
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΣΑΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
68.889
0
0
68.889
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
6.23
ΟΧΙ
68.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
62.069
16.66
2.845
42.564
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.846
0
3.417
17.68
19.867
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ
ΑΦΡΟΥΛΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
60
0
0
60
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1989
6.15
ΟΧΙ
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
59.6
0
0
59.6
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
6.18
ΟΧΙ
59.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
54.649
15.16
0
39.489
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.12
ΟΧΙ
29.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.933
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
54.105
19.05
7.125
27.93
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.891
4.171
18.867
ΤΣΑΡΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
53.615
16.82
5.835
30.96
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/2002
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0.72
0
0
0
17.667
9.933
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
53.192
10.75
8.075
34.367
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
6.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
4.389
18.8
9.967
ΒΛΑΣΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
52.489
15.32
0
37.169
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
5.92
ΟΧΙ
27.202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
50.75
9.63
1.225
39.895
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1998
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0.549
3.909
3.771
4.8
6.194
18.867
ΒΛΑΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
50.456
0
0
50.456
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
6.25
ΟΧΙ
50.456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΔΡΑΛΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
50.338
20.21
8.02
22.108
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
2.749
8.604
9.967
ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
50.075
19.35
8.135
22.59
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
0
0
0
0
0
0
0
2.977
8.8
9.967
ΧΑΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
49.888
8.45
0
41.438
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
2.857
5.623
3.611
0
0
8.217
18.867
ΚΑΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
49.444
0
0
49.444
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1974
6.5
ΟΧΙ
49.444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΡΔΙΩΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
49.018
17.16
6.865
24.993
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
5.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.36
9.7
9.933
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
48.308
19.22
6.335
22.753
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0.48
0
0
0
0
0
0
0
2.694
9.3
9.433
ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
47.12
16.47
7.64
23.01
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.343
9.7
9.967
ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
47.08
17.37
7.37
22.34
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
9.151
9.967
ΚΟΠΑΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.833
0
0
46.833
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
6.58
ΟΧΙ
36.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.07
19.5
7.17
19.4
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.967
ΠΑΡΑΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.541
11.47
0
34.071
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.686
0
5.617
6.731
17.036
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.343
16.75
6.98
21.613
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1990
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
9.3
9.433
ΤΣΙΠΛΙΚΩΦ
ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.291
14.11
4.535
26.646
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2000
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
1.943
0
1.76
1.806
19.8
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.502
15.88
4.51
24.112
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.469
8.933
9.333
ΧΟΡΟΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.256
14.88
0
29.376
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.006
4.934
5.897
16.945
ΣΙΔΗΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.195
16.03
6.115
22.05
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.183
9.433
9.433
ΠΙΣΤΕΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.545
15.64
5.305
22.6
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1991
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.234
2.263
8.527
9.433
ΣΗΚΩΤΙΔΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.487
9.08
3.905
30.502
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
2.597
0.571
3.357
4.003
16.785
ΚΑΒΟΥΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.222
14.63
5.51
23.082
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1997
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
4.454
3.869
12.987
ΓΚΟΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.063
14.13
4.81
24.123
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.2
3.017
2.377
3.46
0.967
9.433
ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.977
13.1
6.425
23.452
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.834
3.151
9.033
9.433
ΜΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.558
18.94
3.79
19.828
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0.754
1.623
0
2.663
4.371
9.433
ΚΑΡΑΜΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.889
0
0
41.889
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.02
ΟΧΙ
32.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΠΟΛΥΖΩΑΚΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.63
12.29
7.365
21.975
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.209
9.433
9.333
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.471
19.97
6.99
14.511
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.271
2.806
9.433
ΤΖΑΒΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.303
18.18
2.535
20.588
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
1.726
2.069
1.577
3.966
9.433
ΠΕΤΜΕΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.233
0
0
41.233
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.59
ΟΧΙ
22.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.433
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.211
17.44
6.775
16.996
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.254
4.309
9.433
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.132
12.19
5.295
23.647
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1994
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0.731
1.12
2.526
8.933
9.433
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.586
17.16
6.935
16.491
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.737
2.994
9.433
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.511
14.67
2.03
23.811
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1990
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.549
0.617
2.286
4.846
5.623
9.433
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.423
17.98
6.115
16.328
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/2004
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.114
3.051
9.333
ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.291
18.5
3.315
18.476
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1990
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0.846
1.303
2.171
2.651
9.333
ΝΤΡΙΒΑΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.218
18.65
3.255
18.313
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.109
0.503
2.717
3.546
9.433
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.177
19.41
5.805
14.962
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1987
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.44
2.443
0
9.433
ΜΠΑΤΑΤΕΓΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.967
0
0
39.967
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
7.05
ΝΑΙ
20
0.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.933
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.724
16.58
5.905
17.239
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
3.069
4.143
9.433
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.58
0
0
39.58
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1997
6.93
ΟΧΙ
20.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.433
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.562
19.03
2.75
17.782
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
2.009
1.6
2.98
9.433
ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.425
19.54
5.79
14.095
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
3.771
8.267
ΜΠΡΑΕΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.3
10.66
5.425
23.215
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.017
3.069
9.4
8.495
ΠΕΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.072
0
0
39.072
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1993
6.24
ΟΧΙ
39.072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.674
10.05
5.565
23.059
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.029
2.969
8.833
9.2
ΚΑΜΠΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΙΔΩΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.318
18.68
0
19.638
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
1.074
1.029
2.309
1.371
2.56
8.758
ΚΟΥΛΑΟΥΣΑΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.204
16.68
3.42
18.104
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
0
0
0
0
0
2.649
3.837
8.727
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.963
19.35
6.655
11.958
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
2.56
8.427
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.855
14.35
7.59
15.915
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0.263
0
0
3.16
3.62
8.267
ΜΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.799
16.13
6.945
14.724
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
4.034
8.518
ΔΡΟΥΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.736
17.58
7.555
12.601
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.266
3.057
8.278
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.706
0
7.605
30.101
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.86
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
8.933
19.933
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.678
16.69
1.35
19.638
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
3.074
2.537
1.417
0.503
1.006
0.64
8.267
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.647
16.35
4.61
16.687
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0.594
0
3.129
3.523
8.892
ΒΑΛΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.432
14.48
5.08
17.872
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.114
4.137
8.621
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.2
17.32
6.73
13.15
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.28
2.194
8.418
ΚΑΡΑΜΣΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.162
16.19
6
14.972
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
2.737
3.34
8.712
ΠΑΝΤΖΕΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.121
17.94
0
19.181
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.811
1.691
1.966
2.274
8.335
ΝΤΟΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.048
16.35
3.13
17.568
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.034
0.823
0
0
0
1.851
2.466
9.433
ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.003
16.44
6.405
14.158
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.869
8.347
ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.921
15.81
4.43
16.681
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1978
9.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
1.2
3.017
1.406
8.487
ΔΕΔΟΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.804
14.27
2.65
19.884
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.303
0
1.669
2.171
1.794
2.954
8.667
ΜΠΑΓΑΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.771
19.6
6.47
10.701
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.086
8.472
ΠΛΑΤΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.242
14.92
7.39
13.932
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.694
2.971
8.267
ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.085
16.24
5.87
13.975
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.154
3.383
8.438
ΖΕΚΙΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.978
3.31
0
32.668
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
1.417
1.794
8.833
19.8
ΚΩΣΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.964
8.26
6.79
20.914
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
3.126
8.333
8.404
ΙΝΤΖΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.944
14.6
0
21.344
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
2.56
2.697
1.92
1.531
2.994
8.167
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.882
16.51
0
19.372
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/02/1988
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.794
8.578
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.702
13.5
6.915
15.287
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1994
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.503
1.634
3.591
8.37
ΒΑΙΤΣΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.68
0
0
35.68
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1994
6.27
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
1.086
4.937
9.4
19.8
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.598
15.35
0.63
19.618
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2001
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
1.189
1.623
1.211
1.006
2.469
3.04
8.498
ΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.497
18.67
0
16.827
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2001
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
1.257
1.829
0
2.126
1.383
8.267
ΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.477
8.38
7.26
19.837
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.237
8.333
8.267
ΜΠΕΛΕΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.362
13.93
0
21.432
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.4
2.754
3.977
3.097
8.29
ΠΑΠΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.305
19.59
4.305
11.41
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
8.392
ΛΑΚΚΑ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.269
6.57
6.435
22.264
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
1.246
1.829
9.4
8.441
ΛΑΦΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.257
14.1
6.47
14.687
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1997
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
2.2
3.489
8.472
ΧΑΛΑΤΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.255
12.84
0
22.415
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
2.377
1.829
1.531
2.057
4.389
8.267
ΠΑΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.072
10.25
2.215
22.607
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
3.383
1.749
2.934
4.834
8.724
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.055
16.89
2.775
15.39
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.28
1.394
3.317
8.804
ΑΝΕΣΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.885
14.23
5.16
15.495
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.386
3.431
8.678
ΒΑΣΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.783
0
1.035
33.748
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.15
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
1.04
0.251
3.029
19.4
9.433
ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.708
15.62
0
19.088
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
0
0
2.16
2.58
3.75
0
0
0.594
0.503
8.347
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.458
13.46
2.26
18.738
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2
2.126
5.097
8.35
ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.33
16.28
2.02
16.03
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
1.623
0.937
2.103
0.96
8.167
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.167
9.98
0
24.187
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.337
2.857
3.646
3.12
8.267
ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.146
16.43
2.115
15.601
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.41
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
1.486
0.766
1.234
1.211
9.967
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.144
0
0
34.144
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.4
ΟΧΙ
34.144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.117
13.69
0
20.427
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2001
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
2.057
1.909
2.24
1.051
1.531
2.583
8.438
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.067
19.61
6.065
8.392
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.392
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.882
13.83
0
20.052
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2005
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
5.189
6.217
8.167
ΣΥΡΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.696
17.6
1.875
14.221
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1993
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
2.309
2.891
8.267
ΓΚΙΖΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.695
12.1
6.92
14.675
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
3.306
8.267
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.687
20.48
3.935
9.272
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
5.86
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
8.267
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.603
18.17
7.3
8.133
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1992
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
ΜΗΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.576
13.18
0
20.396
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
5.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
1.554
0
0
0
0
2.72
0
0.503
0.686
6.24
8.328
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.443
0
0
33.443
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.15
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
2.366
0.64
18.6
9.3
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.427
15.69
6.515
11.222
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.957
2.1
8.165
ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.395
14.26
4.93
14.205
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1992
6.18
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.534
3.529
8.142
ΖΑΡΖΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.326
18.35
0
14.976
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
0.88
0
0
1.817
0
1.349
1.829
8.108
ΜΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.263
16.6
6.33
10.333
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2006
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.237
8.096
ΤΖΑΝΕΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.181
11.74
5.21
16.231
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
0
0
1.783
3.277
8.073
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.13
15.35
4.235
13.545
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.546
2.971
8.028
ΖΕΥΓΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.121
13.13
4.075
15.916
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
5.463
0
0
0
0
0
0
0
7.733
ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.098
0
0
33.098
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/1990
6.51
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
4.114
9.433
16.533
ΜΥΣΙΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.098
18.51
2.18
12.408
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.48
0
0
2.171
1.234
7.928
ΜΠΟΤΣΩΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.061
12.82
1.725
18.516
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1991
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.08
1.143
1.12
0.651
2.969
7.948
ΦΩΤΟΓΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.993
15.01
6.17
11.813
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
2.24
8.042
ΜΑΚΡΗ
ΖΩΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.953
18.28
1.18
13.493
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
1.063
1.726
1.851
8.019
ΜΠΑΤΑΤΕΓΑ
ΒΑΪΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.709
0
0
32.709
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.21
ΝΑΙ
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.709
ΜΥΤΖΗΘΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.696
12.57
5.535
14.591
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1988
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
2.171
0.571
0
0
1.303
7.756
ΜΠΙΜΠΙΡΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.59
6.82
1.435
24.335
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0.617
0.96
3.709
8.833
9.359
ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.485
16.48
6.005
10
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.857
4.914
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.476
17.35
7.425
7.701
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.701
ΤΣΙΓΩΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.23
0
0
32.23
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1990
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
0
0
0.32
2.567
0
0
0
2.469
4.709
5.983
4
2.011
4.251
4.731
ΓΙΑΝΝΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.985
12.19
1.96
17.835
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1996
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
1.623
0
2.057
0.731
1.211
0.526
0.937
1.714
7.252
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.293
19.03
0
12.263
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1996
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
1.829
1.966
0
0.983
6.789
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.139
9.22
0
21.919
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1990
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.131
0.491
0.891
9.167
9.667
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.103
8.94
5.51
16.653
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.503
2.286
8.933
3.766
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.991
19.83
3.195
7.966
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
6.537
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.92
0
2.82
28.1
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
6.27
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
18.667
ΒΟΥΤΣΑΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.59
6.1
0
24.49
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
5.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.194
2.4
18.867
ΣΙΜΙΤΖΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.344
11.96
4.205
14.179
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.32
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
8.933
3.28
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.085
12.78
5.925
11.38
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.291
1.303
2.294
5.509
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.874
12.32
7.64
9.914
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1993
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.897
0
0
0
6.943
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.594
0
0
29.594
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.463
5.166
5.166
8.04
5.76
ΚΟΝΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.529
12.06
0
17.469
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
2.034
1.646
1.669
1.029
2.034
2.949
3.663
ΣΔΟΥΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.497
14.38
6.52
8.597
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/08/2002
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
0
2.046
2.817
3.346
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.291
8.88
0
20.411
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2001
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
3.371
2.514
1.531
2.011
2.057
2.869
4.96
ΒΕΡΙΓΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.203
0
0
29.203
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0.434
0.96
0
0.686
3.274
9.333
3.237
9.267
ΚΟΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.183
0
0
29.183
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.44
4.343
5.303
6.394
7.703
ΤΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.04
12.18
3.95
12.91
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1987
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
6.767
0
0
0
0
0
0
2.12
0
3.451
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.94
13.03
4.21
11.7
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.12
3.666
2.88
ΜΠΑΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΣΣΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.937
11.66
0
17.277
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1990
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
0
0
0.16
0
0
0.823
0
0
0
0
0.457
0
1.189
2.671
3.277
6.174
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.826
0
3.545
25.281
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
9.433
14.865
ΓΚΑΜΠΖΑΛΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.404
15.29
4.32
8.794
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.551
3.051
3.757
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.3
7.34
4.71
16.25
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.194
2.869
9.667
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.171
0
0
28.171
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1988
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
3.794
2.046
2.926
2.857
3.931
4.914
4.64
ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.155
17.19
4.905
6.06
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1995
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
3.546
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.116
0
7.05
21.066
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1995
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.62
10
3.446
ΝΤΟΥΛΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.084
15.12
5.61
7.354
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1993
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.934
ΚΙΤΣΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.942
4.47
2.895
20.577
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1986
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
2.457
3.04
1.874
1.52
3.066
4.129
3.2
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.91
13.18
5.31
9.42
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
3.674
3.277
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.833
11.87
0
15.963
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.623
1.28
3.383
4.354
3.677
ΠΛΗΚΑΔΙΤΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.817
0
0
27.817
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
3.749
5.829
5.869
7.011
4.583
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.761
9.69
4.545
13.526
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.057
0.48
0.617
2.08
3.063
3.734
3.494
ΔΑΒΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.585
0
3.64
23.945
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
1.806
2.903
1.691
1.166
0.503
0.389
8.933
3.583
ΠΑΠΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.564
11.06
0
16.504
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
0
0
2.411
3.177
9.967
ΛΑΚΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.559
20.07
0
7.489
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0.823
2.057
3.603
ΘΩΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.445
8.44
3.245
15.76
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
0.549
2.423
6.446
5.509
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.424
11.63
6.125
9.669
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.223
3.877
3.569
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.343
10.1
3.06
14.183
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.074
0.754
0
0
1.166
2.526
8.114
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.342
17.38
6.785
3.177
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.51
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΘΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.207
16.07
0
11.137
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
3.211
6.829
ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.184
19.54
4.07
3.574
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.574
ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.176
7.03
1.035
19.111
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
5.84
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
0
8.833
9.9
ΠΑΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.135
12.53
2.445
12.16
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
1.166
0.594
0.549
1.829
2.789
3.509
ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.113
12.61
0
14.503
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
2.937
2.206
0
1.2
2.046
2.983
ΑΡΑΠΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.015
18.69
3.525
4.8
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.12
2.857
ΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ
ΒΛΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27
9.41
0.13
17.46
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
3.474
1.851
4.637
5.669
ΡΙΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.901
15.88
0.81
10.211
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.811
1.76
2.823
3.697
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.89
13.17
7
6.72
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1991
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
2.189
3.514
ΜΑΛΙΑΡΙΤΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.851
0
7.195
19.656
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1994
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
0
0
0
0
0
3.226
9.559
3.489
ΠΟΥΦΤΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.832
13.22
0
13.612
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
7.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
2.491
9.967
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.758
10.25
5.725
10.783
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.937
1.006
0
2.623
2.343
3.211
ΚΑΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.687
2.51
2.56
21.617
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
2.251
3.36
1.12
1.189
1.063
2.489
4.237
5.189
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.601
12.66
2.17
11.771
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.034
5.737
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.594
19.83
4.135
2.629
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
ΝΕΝΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.549
13.88
0
12.669
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1988
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
6.291
5.394
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.534
16.16
0.3
10.074
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
2.409
0.777
3.277
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.518
0
0
26.518
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
6
ΟΧΙ
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
0
1.897
2.011
1.691
3.291
2.583
3.269
0
ΦΟΥΝΤΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.497
0
0
26.497
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2002
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
2.023
0.617
1.806
6.503
7.754
4.914
ΨΥΛΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.374
17.28
0
9.094
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
2.697
4.454
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.329
17.58
5.095
3.654
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1999
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
0
0
0
0
0
3.357
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.184
7.61
0
18.574
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
3.017
2.857
2.629
4.343
3.74
ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.145
11.82
4.305
10.02
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
5.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.12
0.777
2.446
0.823
3.369
ΧΙΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.136
16.19
3.82
6.126
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1996
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
3.417
ΠΑΠΑΤΖΗΚΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.119
10.97
2.795
12.354
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0