ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.777
0
0
2.777
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0.411
0.594
0.846
0
ΦΡΟΝΙΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.109
0
0
1.109
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
ΣΟΥΡΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
100
0
0
100
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1997
7.31
ΟΧΙ
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
76.5
0
0
76.5
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1990
7.99
ΟΧΙ
76.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΦΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
59.463
0
0
59.463
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
7.45
ΟΧΙ
59.463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
56.559
10.41
7.67
38.479
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0.823
16.111
19.933
ΤΣΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
48.738
10.77
8.035
29.933
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
19.933
ΓΑΒΡΙΗΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
41.449
10.79
8.875
21.784
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1995
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
10
9.967
ΚΟΜΠΟΛΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
39.678
0
0
39.678
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1995
7.61
ΟΧΙ
39.678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
38.936
11.16
6.815
20.961
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
10
9.967
ΚΟΖΑΟΥ
ΖΩΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
37.787
11.13
6.99
19.667
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.967
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
37.772
6.82
0
30.952
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.823
1.543
0.88
1.211
0
0
1.966
3.52
19.867
ΡΕΜΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
37.738
0
5.94
31.798
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.537
2.469
9.4
18.867
ΛΙΣΓΑΡΑ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
37.48
9.79
3.8
23.89
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
3.674
18.867
ΜΗΝΤΕΛΗΣ
ΓΙΑΣΕΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
36.713
10.94
5.42
20.353
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
8.924
9.967
ΤΣΙΤΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΝΘΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
35.797
8.43
7.7
19.667
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1995
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.967
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
35.705
10.63
2.48
22.595
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.246
4.251
3.131
9.967
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
35.549
4.36
9.01
22.179
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
9.7
9.433
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
35.422
8.21
6.3
20.912
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
9.7
9.967
ΑΝΤΥΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
34.787
8.15
7.77
18.867
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.433
ΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
33.066
6.34
7.7
19.026
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.059
9.967
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
32.512
6.25
4.79
21.472
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
2.786
8.933
9.433
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
30.415
0
9.975
20.44
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.48
0
9.7
9.3
ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.941
12.57
4.44
12.931
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
9.433
ΤΡΙΧΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.309
13.75
0
15.559
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1993
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.126
9.433
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.07
0
7.75
21.32
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
9.667
9.333
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.008
0
7.25
21.758
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
9.433
9.433
ΠΛΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.923
7.65
7.96
13.313
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.74
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
9.433
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.776
10.55
6.37
11.856
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
9.433
ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.713
0
6.595
22.118
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
2.92
9.433
9.433
ΜΠΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.641
8.17
4.195
16.276
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
2.24
3.274
9.333
ΣΑΡΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.605
0
8.1
20.505
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
9.7
9.433
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.503
12.44
1.235
14.828
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
1.051
1.851
9.433
ΚΥΒΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.349
11.87
6.905
9.574
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
0
9.3
ΚΟΤΡΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.265
0
1.265
27
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
18.2
ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.127
1.26
7
19.867
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.99
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.867
ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
27.318
10.72
4.32
12.278
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1997
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
8.632
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26.597
11.03
7.3
8.267
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1998
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26.38
0
5.425
20.955
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
9.4
8.532
ΚΟΥΛΑΡΑ
ΜΕΡΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.901
6.9
0
19.001
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1997
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
0.594
0.891
1.554
1.623
2.263
2.343
1.234
8.167
ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.879
0
3.905
21.974
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.897
9.433
8.381
ΚΑΠΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.514
0
7.255
18.259
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
9.013
8.331
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.431
8.39
5.36
11.681
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.163
8.518
ΠΑΓΚΟΖΙΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.247
13.35
3.185
8.712
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.712
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.836
10.72
5.435
8.681
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.681
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.827
10.73
5.83
8.267
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΚΕΛΕΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.766
0
7.575
17.191
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2006
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.925
8.267
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.476
2.97
4.165
17.341
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
0
4.503
8.267
ΠΑΧΟΥΜΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
23.841
15.64
0
8.201
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.201
ΚΡΙΝΤΗΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.705
0
0
22.705
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1992
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0.389
0
0
0.446
2.834
18.533
ΜΟΥΣΟΥΡΑ
ΚΛΕΙΩ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.686
7.7
0
14.986
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1999
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
0
0
0
3.014
2.891
8.029
ΞΥΠΤΕΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20.36
1
0
19.36
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.337
7.989
6.034
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.62
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
5
ΟΧΙ
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΜΠΕΚΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.433
0
0
19.433
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1997
7.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.433
ΜΠΟΜΠΟΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.355
3.22
6.325
9.81
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.194
3.992
2.617
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.25
6.85
8.12
4.28
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
3.731
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.076
10.69
4.86
3.526
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.526
ΚΑΛΥΒΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.758
0
0
18.758
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
7.937
9.267
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.749
0
8.055
10.694
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
9.3
0
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.39
11.06
3.97
3.36
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.951
0
0
17.951
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
7.26
ΟΧΙ
0
15.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.884
13.85
0
4.034
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
0
0
0
0
0
3.371
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.756
7.36
2.53
7.866
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
2.08
0
3.454
ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.623
0
0
17.623
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.366
2.034
1.451
1.394
0
0.914
4.126
3.509
ΘΕΙΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.469
3.47
4.445
9.554
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.691
3.063
3.8
ΣΙΟΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.438
6.79
6.945
3.703
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1991
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.177
ΣΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.399
14.61
0
2.789
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.28
11.18
0
6.1
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
2.971
ΜΟΣΧΟΒΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.241
10.78
2.935
3.526
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.526
ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.176
0
3.695
13.481
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1997
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
0
0.16
0.777
0
0
0
0
2.743
3.434
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.127
13.67
0
3.457
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.457
ΣΑΛΕΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.016
0
3.75
13.266
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
7.457
4.117
ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.926
0
0
16.926
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.897
3.974
4.483
4.023
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.865
6.41
4.995
5.46
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
3.494
ΛΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.784
0
6.325
10.459
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.34
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
9.933
ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.709
12.16
0
4.549
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.549
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.68
0
5.445
11.235
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
6.81
ΟΧΙ
0
1.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.269
4.32
ΠΡΑΣΣΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.52
5.66
4.98
5.88
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1999
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
2.709
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.507
9.66
3.67
3.177
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΡΗΓΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.129
0
0
16.129
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
5.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
2.423
2.726
3.38
0.617
1.669
1.097
0.48
0
2.686
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
ΕΥΤΥΧΙΑΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.051
12.9
0
3.151
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.151
ΘΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.9
0
0
15.9
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.651
1.36
2.834
3.843
3.451
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.726
0
0
15.726
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2000
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
4.709
3.223
3.634
0.983
ΜΑΝΤΡΑΧΙΜΟΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΙΚΤΩΡ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.726
1.72
4.68
9.326
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2003
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
1.28
2.469
3.771
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.66
12.78
0
2.88
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.606
0
2.545
13.061
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2000
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
3.383
9.267
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.5
0
0
15.5
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1998
7.24
ΟΧΙ
0
15.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.321
12.67
0
2.651
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.144
8.72
1.635
4.789
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.829
2.343
ΤΡΙΜΑΝΔΗΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.009
11.66
0
3.349
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.731
0
0
14.731
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
5.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.077
2.72
9.933
ΝΤΙΝΟΛΑΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.339
0
4.285
10.054
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.554
3.794
4.134
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.295
0
5.655
8.64
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
2.617
2.96
2.309
ΞΑΝΘΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.124
9.41
0
4.714
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2008
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.714
ΜΗΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.893
11.11
0
2.783
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.783
ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.591
9.7
0
3.891
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.891
ΣΤΕΦΟΥ
ΣΤΑΘΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.383
0
0
13.383
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1992
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
2.309
4.96
ΜΑΚΚΙΝΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.307
3.18
3.67
6.457
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
6.43
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0.571
0.914
1.371
2.594
0
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.056
0
3.09
9.966
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
1.303
0
0
0
1.76
3.04
3.177
ΔΟΥΓΑΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.823
0
0
12.823
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1993
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.48
1.749
0.914
4.194
4.549
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.42
12.42
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΣΑΜΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.401
0
0
12.401
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/1992
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
1.28
0
0
0
0
0
0
0
3.654
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.28
2.32
0
9.96
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
4.171
3.309
ΚΟΤΤΟΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.221
10.45
0
1.771
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2007
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
ΤΑΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.206
0
0
12.206
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.297
0.549
0.423
1.314
4.617
4.343
ΝΤΑΚΚΑ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.17
8.17
0
4
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2007
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.149
ΡΟΥΜΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.936
0
0
11.936
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1988
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
0
0
0
0.434
0.389
0.526
2.354
ΒΑΞΕΒΑΝΕΛΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.86
0
4.5
7.36
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.503
0
0
5.714
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.856
0
0
11.856
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1990
6.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.943
9.433
ΣΚΟΥΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.529
5
2.46
4.069
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.17
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
1.12
0.811
1.257
0
ΦΩΤΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.043
7.66
0
3.383
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
1.966
ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.993
9.21
0
1.783
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2002
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
ΚΟΥΡΕΛΕΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.889
0
3.38
7.509
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
1.829
3.829
ΠΑΓΙΔΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.587
9.17
0
1.417
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
ΤΣΟΥΡΔΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.58
10.58
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2008
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.32
9.02
0
1.3
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2006
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.19
10.19
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2008
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΝΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.114
0
0
10.114
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
9.2
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.945
4.47
4.675
0.8
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.92
9.92
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.896
0
6.17
3.726
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1993
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.766
ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.88
9.88
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.821
6.01
0
3.811
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2008
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.811
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.792
0
0
9.792
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
9.267
ΚΟΡΔΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.73
5.55
2.02
2.16
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2003
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.629
7.88
0
1.749
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
ΡΟΥΣΙΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.46
0
0
9.46
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.64
1.337
1.12
2.831
2.48
ΠΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.333
0
0
9.333
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1980
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.303
0
0
9.303
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2006
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
2.731
4.274
ΤΣΑΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.251
0
0
9.251
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
4.663
0.949
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.249
0
0
9.249
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/2004
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.989
0
1.897
4.06
ΔΡΟΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.129
0
0
9.129
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
3.771
3.38
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.123
0
0
9.123
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2006
6.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0.914
4.314
3.163
ΟΥΡΑΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.09
3.91
5.18
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2003
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.926
0
3.315
5.611
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.023
3.04
0
ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.89
8.89
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1996
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΖΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.887
0
5.55
3.337
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
0
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.86
8.86
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2007
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.694
2.25
3.735
2.709
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
0
0.891
ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ
ΖΑΚΕΛΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.583
5.36
0
3.223
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.583
ΚΑΡΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.494
3.57
3.255
1.669
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.233
3.25
0
4.983
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2003
6.94
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
2.446
0.503
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.206
0
0
8.206
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.074
1.6
1.829
3.131
ΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.133
0
0
8.133
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.804
1.35
4.9
1.554
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.457
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.658
0
0
7.658
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1990
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
6.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.622
0
4.625
2.997
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.997
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.474
0
0
7.474
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2004
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
2.411
3.029
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.47
7.47
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΜΠΟΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.46
2.97
4.49
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΒΑΚΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.429
0
0
7.429
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2004
9.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.92
4.48
ΤΣΟΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.303
0
0
7.303
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2002
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
2.446
3.44
ΞΥΦΤΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.269
0
0
7.269
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
3.063
3.886
ΣΗΜΑΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.097
3.36
0
3.737
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.709
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.96
0
0
6.96
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.24
1.44
2.274
ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.793
2.31
0.14
4.343
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.629
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.76
6.76
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.729
0
0
6.729
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2008
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.851
2.877
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.658
0.45
4.425
1.783
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2003
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.469
0
0
6.469
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.183
2.891
ΤΣΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.466
0
2.5
3.966
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2001
5.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.966
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.46
5.34
0
1.12
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
6.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0.686
0
ΣΟΥΛΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.354
0
0
6.354
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1993
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0.583
1.154
0
0
1.794
0
2.583
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.3
6.3
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/2008
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΛΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.278
0
1.615
4.663
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
1.737
ΚΟΤΣΕΤΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.997
0
0
5.997
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1991
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0.411
0
0
0.731
0.617
2.809
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.994
0
0
5.994
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1993
5.94
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
3.366
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΕΡΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.904
0
1.295
4.609
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
3.546
0.629
ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.84
0
0
5.84
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
3.257
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.835
0
3.915
1.92
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0.994
0
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.641
2.44
2.035
1.166
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1997
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.52
0
0
5.52
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
3.394
ΜΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.509
0
0
5.509
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.434
0.846
2.08
1.509
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.446
0
0
5.446
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2006
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.12
3.709
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.29
5.29
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2008
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΟΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.2
3.92
0
1.28
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.2
0
0
5.2
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
3.623
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.083
0
0
5.083
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
6.21
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
1.303
3.551
ΠΑΣΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.071
0.22
0.505
4.346
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
0
0
0
0
3.729
ΓΙΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.911
3.7
0
1.211
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.023
ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.834
0
0
4.834
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0.789
2.446
0
0
0.48
0
0.8
ΓΕΩΜΕΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.83
0
4.83
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.823
0
0
4.823
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2003
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.68
2.343
ΜΠΑΚΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.72
0
0
4.72
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
2.469
0.674
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΛΤΣΗ
ΟΛΓΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.693
0
0.19
4.503
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.617
3.314
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.63
4.63
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.611
0
0
4.611
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
3.629
0
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.48
0
0
4.48
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.48
ΠΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.4
0
0
4.4
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2008
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
1.897
ΚΟΤΕΤΕ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.247
0.31
0
3.937
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.937
ΚΩΣΤΟΥΔΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.874
0
0
3.874
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2008
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.874
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ
ΦΙΛΙΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.771
0
0
3.771
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1994
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
0.594
0.914
0
0
ΚΑΡΥΩΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.66
0
3.66
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1992
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.543
0
0
3.543
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2001
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.429
0
0
3.429
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1992
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
1.874
ΓΚΙΛΙΠΑΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.425
0
3.425
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1997
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.415
0
3.415
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.28
3.28
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2007
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΡΑΠΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.246
0
0
3.246
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2008
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.08
ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.223
0
0
3.223
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2008
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
ΓΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.17
3.17
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.131
0
0
3.131
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1989
6.19
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.943
ΚΕΚΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.086
0
0
3.086
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2007
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.074
0
0
3.074
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2005
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0