ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
82.7
0
0
82.7
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.9
9.267
8.867
8.933
8.833
9.5
9.8
9.667
ΜΑΡΚΕΤΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
31.528
0
0
31.528
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1988
5.89
ΟΧΙ
31.528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
27.995
14.76
8.815
4.42
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
0
0
0.686
0.206
1.631
ΣΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
26.726
0
0
26.726
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2001
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
2.989
18.6
2.303
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
24.41
9.93
0
14.48
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.083
9.3
2.097
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
24.16
8.65
0
15.51
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
9.624
3.177
ΨΩΜΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
23.977
8.66
0
15.317
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
9.3
2.44
ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
20.339
6.71
0
13.629
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.737
9
2.16
ΤΕΝΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
17.247
7.28
0
9.967
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2008
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
16.788
3.71
3.645
9.433
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
0
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
16.523
0
0
16.523
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
3.423
9.4
2.466
ΔΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
16.159
0
0
16.159
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
3.194
9.433
2.469
ΑΤΣΙΚΠΑΣΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
16.077
13.7
0
2.377
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
14.561
6.77
0
7.791
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.177
2.763
ΖΙΩΓΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
13.029
10.86
0
2.169
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.169
ΜΠΟΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
12.347
11.25
0
1.097
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2007
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.161
11.67
0
0.491
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
11.7
11.7
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2006
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
11.41
11.41
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10.99
10.99
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2007
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΓΓΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
10.724
8.47
0
2.254
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.254
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.789
8.04
0
1.749
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/2006
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
ΠΑΓΙΑΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.71
7.63
0
2.08
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
ΣΑΜΠΑΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.667
0
0
9.667
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΚΑΛΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.571
6.14
0
3.431
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.431
0
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
9.383
0
0
9.383
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/01/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.697
0
0
0
2.286
2.4
ΚΑΓΚΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.18
9.18
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.99
8.99
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.86
8.86
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2007
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
8.701
1.95
0
6.751
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.717
2.686
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.7
8.7
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2006
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.65
8.65
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2007
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.103
6
0
2.103
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
ΨΑΡΡΑ
ΝΙΚΟΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.95
5.59
0
2.36
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2007
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
7.857
5.26
0
2.597
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.597
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.537
0
0
7.537
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.534
1.803
ΚΡΙΚΛΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
7.497
7.36
0
0.137
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2006
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.123
5.74
0
1.383
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2004
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0.457
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.016
5.85
0
1.166
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.79
6.79
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2007
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.76
6.76
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2000
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.55
6.55
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2005
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.54
6.54
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2007
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.44
6.44
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΩΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.171
0
0
6.171
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2005
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.457
1.714
ΜΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
6.163
5.82
0
0.343
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
6.001
4.47
0
1.531
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
ΛΥΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
5.623
3.36
0
2.263
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0.914
0.869
ΦΑΚΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.38
5.38
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2008
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.177
0
0
5.177
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/2001
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.509
0
ΚΟΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.8
4.8
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΔΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.069
0
0
4.069
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2003
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
1.097
0
0
0
0
0
ΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.749
0
0
3.749
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2001
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
3.291
0
ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.401
2.19
0
1.211
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3.006
0
0
3.006
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
2.731
ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.74
0
0
2.74
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2006
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
0
ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.691
0
0
2.691
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.691
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.5
2.5
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2008
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.431
0
0
2.431
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.431
ΤΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.306
0
0
2.306
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.11
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
2.183
0
0
2.183
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1993
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.663
0.434
0
0.537
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.04
2.04
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.89
1.89
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/2005
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.826
0
0
1.826
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2006
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.623
0
0
1.623
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2006
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
ΠΑΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.349
0
0
1.349
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
ΛΙΒΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
1
1
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.68
0.68
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2004
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.67
0.67
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2008
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΒΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.549
0
0
0.549
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.53
0.53
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2006
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.457
0
0
0.457
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.446
0
0
0.446
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2007
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
ΓΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.297
0
0
0.297
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΤΖΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.16
0.16
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.114
0
0
0.114
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.03
0.03
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2001
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΠΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
27.839
0
0
27.839
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
8.833
8.9
1.406
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
10.86
10.86
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
10.34
10.34
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
9.92
0
0
9.92
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
4.96
3.9
0
0
0
0
0
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
8.14
8.14
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1995
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΕΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
5.67
5.67
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2006
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΙΔΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3.61
3.61
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΒΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.834
0
0
2.834
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/2007
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
2.56
0
ΚΟΤΛΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.937
0
0
0.937
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
0
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΝΕΣΤΩΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.5
0.5
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΟΥΡΤΙΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.48
0
0
0.48
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2008
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.377
0
0
0.377
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.171
0
0
0.171
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171