ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
12.092
0
0
12.092
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.826
9.267
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
9.2
0
0
9.2
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΓΚΟΓΚΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.574
0
0
3.574
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
2.306
ΜΗΤΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
54.449
25.07
0
29.379
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
8.995
7.731
9.233
ΑΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓIΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
51.754
0
0
51.754
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1994
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
0
0.969
8.7
8.033
3.54
9.433
9.033
9.2
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
46.316
0
0
46.316
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1989
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.714
9.067
8.767
3.569
9.2
0.733
9.267
ΡΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
45.267
0
0
45.267
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.033
9.1
9.033
9.267
ΙΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
35.273
0
0
35.273
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
3.514
8.767
10
9.267
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
34.62
0
0
34.62
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
0
0
0
1.44
8.633
9.067
9.4
0
3.154
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
33.942
0
0
33.942
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
3.629
9.092
10
9.267
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
32.614
0
0
32.614
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/1995
7.17
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.566
0
0
8.4
2.477
9
9
0
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
31.761
2.09
0
29.671
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1982
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
7.5
0
3.154
7.867
1.54
1.34
3.47
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
31.59
16.45
0
15.14
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
2.8
0
0
0
2.514
3.34
2.086
1.211
0.686
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ
ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
29.551
0
0
29.551
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.369
6.949
9.967
9.267
ΠΑΠΑΖΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
24.355
8.06
0
16.295
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
3.851
9.967
1.883
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
23.968
0
0
23.968
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
1.827
0
0
0
3.483
3.343
3.203
9.267
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
22.679
4.87
0
17.809
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
3.254
10
2.497
ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
21.264
19.37
0
1.894
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.894
ΚΟΡΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
19.267
0
0
19.267
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2000
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9.267
ΔΡΟΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
17.52
12.62
0
4.9
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
2.477
ΖΙΩΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
15.98
15.98
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
15.174
0
0
15.174
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
9.3
2.294
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
14.03
0
0
14.03
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.526
3.666
9.267
ΣΚΑΝΤΖΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
13.944
0
0
13.944
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.197
9.267
ΚΑΝΕΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
12.93
0
0
12.93
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.663
9.267
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
12.639
10.55
0
2.089
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.089
ΡΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
11.72
11.72
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1996
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
11.72
11.72
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2014
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΣΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
11.238
0
0
11.238
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
8.467
2.2
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
9.68
0
0
9.68
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
9.2
ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
9.441
8.55
0
0.891
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9.267
0
0
9.267
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΓΟΥΡΓΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
9.233
0
0
9.233
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1989
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
9.233
0
0
9.233
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9.233
0
0
9.233
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9.2
0
0
9.2
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΔΕΛΙΟΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8.55
8.55
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2012
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΙΚΑΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
6.523
0
0
6.523
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2006
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.523
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5.78
5.78
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
4.88
4.88
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4.551
0
0
4.551
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1989
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.729
1.823
ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
4.354
0
0
4.354
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.069
ΠΑΠΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
4.02
0
0
4.02
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1994
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
1.18
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
3.129
0
0
3.129
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2006
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ
ΑΝΘΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.743
0
0
2.743
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1989
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
0
ΑΡΣΕΝΗ
ΑΡΕΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.463
0
0
2.463
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
1.754
ΚΑΖΑΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.829
0
0
1.829
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1984
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0
1.737
ΜΩΣΑΪΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.537
0
0
1.537
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2006
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.537
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
1.097
0
0
1.097
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1992
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.709
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
0.96
0
0
0.96
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.503
0
0
0.503
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/2007
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
37.233
0
0
37.233
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.1
10
9.267
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
35.864
0
0
35.864
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
5.585
9.367
10
9.267
ΖΑΧΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
31.04
0
0
31.04
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1991
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
8.9
9.533
9.267
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
28.375
0
0
28.375
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.529
6.547
9.033
9.267
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
27.85
23.85
0
4
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1991
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.657
0.617
1.2
ΦΩΤΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
26.685
0
0
26.685
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.385
9.033
9.267
ΧΟΒΑΡΔΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
26.498
0
0
26.498
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1985
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
0
1.851
1.783
0
0
0
5.166
0
0
7.967
1.189
0
0
0
1.303
0
0
3.4
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
24.117
0
0
24.117
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1987
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.167
0
0.16
1.314
0
0
0
3.657
3.886
0
ΡΑΠΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
21.52
19.92
0
1.6
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
20.093
0
0
20.093
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
4.046
3.657
9.233
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
19.539
0
0
19.539
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
6.159
3.737
0.869
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
18.233
0
0
18.233
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/01/2008
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.267
ΓΕΡΜΑΝΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
16.001
13.75
0
2.251
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
ΑΓΟΡΟΥ
ΡΟΔΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
15.874
0
0
15.874
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1988
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
2.194
0
0
0
0
1.829
0
0
1.737
0
0
0
0
0
3.749
4.217
0
ΒΑΣΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
15.15
15.15
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/05/1992
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
14.82
0
0
14.82
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.283
9
2.537
0
0
ΜΠΛΕΤΣΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
13.433
0
0
13.433
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1988
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.133
10.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΖΙΟΛΑ
ΜΙΜΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
9.937
0
0
9.937
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1987
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.669
3.874
3.394
0
ΤΣΙΒΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9.267
0
0
9.267
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
ΨΥΧΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
9.2
0
0
9.2
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8.967
0
0
8.967
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
8.943
0
0
8.943
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1992
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
0
4.24
0
1.989
ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8.772
0
0
8.772
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/1986
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8.65
8.65
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
7.47
7.47
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
7.469
0
0
7.469
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/2002
9.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
2.991
0
0
1.963
ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6.68
0
0
6.68
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
3.549
2.377
ΛΑΠΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5.383
0
0
5.383
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/1990
6.79
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.897
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
5.377
0
0
5.377
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1989
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
0
0
0
2.269
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
5.183
0
0
5.183
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1988
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.874
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.669
0
0
3.669
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0
0
0
0
0
2.8
0
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.66
3.66
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΑΣΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.52
0
0
3.52
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1992
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
ΣΧΩΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.249
0
0
3.249
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/2009
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.249
ΣΤΑΘΑΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.223
0
0
3.223
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1996
5.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
2.789
0
ΦΥΤΣΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.057
0
0
3.057
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/2007
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.057
ΚΑΡΔΙΜΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.697
0
0
2.697
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
2.571
0
0
2.571
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/1986
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.086
0
0
2.086
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.086
ΣΚΕΝΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
1.883
0
0
1.883
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/2005
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.883
ΜΑΥΡΟΛΑΜΠΑΔΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
1.67
1.67
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
9.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.337
0
0
1.337
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1999
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
ΜΠΡΟΥΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.09
1.09
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΓΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.891
0
0
0.891
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.48
0
0
0.48
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0.206
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.366
0
0
0.366
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/1987
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
0.21
0.21
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/2005
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0