ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΤΣΙΡΝΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.057
0
0
2.057
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1992
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.16
0.503
0.823
0
0
0
ΞΑΝΘΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
16.241
0
0
16.241
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.774
0
3.267
9.2
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
55.567
0
0
55.567
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/09/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
7.033
8.333
8.433
9
9
9
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
47.805
0
0
47.805
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1985
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
8.3
1.233
8.267
9.033
9.533
9.267
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
43.066
0
0
43.066
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
3.488
19.2
5.483
2.45
0
0
0
0
9.2
ΠΕΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
40.018
6.77
6.825
26.423
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1999
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.736
9.167
3.114
0
0.377
0
0
3.394
4.634
ΓΡΟΥΙΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
38.259
9.44
7.145
21.674
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
6.589
1.874
4
4.091
ΚΛΗΜΑΣΔΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
31.583
0
0
31.583
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1981
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
9.433
9.5
9.267
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
30.842
0
0
30.842
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
0
0
0
16.943
4.766
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
29.667
0
0
29.667
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5.433
9.6
0
0
0
0
6.633
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
27.595
0
0
27.595
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1991
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
7.967
5.502
0
3.051
0
0
1.509
1.7
0
0
ΚΟΛΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20.454
0
0
20.454
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1987
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.051
6.26
6.243
3.14
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.904
0
0
13.904
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
4.811
6.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.806
6.92
3.735
3.151
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.151
0
ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12.324
5.36
3.89
3.074
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
0
ΤΣΙΚΟΛΑΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
11.98
11.98
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.791
0
0
10.791
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
0
0
0
0
2.44
8.133
ΓΚΟΥΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.186
8.36
0
1.826
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1996
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.6
0
0
9.6
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1992
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.233
0
0
9.233
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/02/2003
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΔΡΑΓΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.91
8.43
0
0.48
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΛΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.467
0
0
8.467
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1991
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΙΠΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.334
0
0
8.334
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.494
2.891
2.949
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.287
7.91
0
0.377
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
0
0
ΓΚΟΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.56
7.56
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΛΑΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.25
7.25
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.219
6.19
0
1.029
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.05
7.05
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
6.955
0
6.955
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ
ΞΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.743
0
0
6.743
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
3.211
0.891
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.64
0
0
6.64
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/01/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
1.234
1.691
0.937
1.326
0
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.297
0
0
6.297
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1992
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
3.506
2.46
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.487
0
3.31
2.177
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1996
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.177
0
ΒΑΡΦΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.27
2.23
0
3.04
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1989
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.98
4.98
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΒΕΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.57
4.57
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/1998
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΩΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.021
0.13
0
3.891
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
1.851
ΛΑΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.684
2.05
0
1.634
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
ΣΙΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.319
2.45
0
0.869
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/1995
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
ΣΑΡΑΦΙΔΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.303
0
0
3.303
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.07
3.07
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.063
0
0
3.063
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.583
0
0
2.583
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.63
1.63
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΝΕΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.487
0.87
0
0.617
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.04
0
0
1.04
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
0.617
0
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.754
0
0
0.754
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.66
0.66
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11/06/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΠΑΤΩΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.549
0
0
0.549
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΡΟΜΠΟΡΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.457
0
0
0.457
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.069
0
0
ΧΕΤΕΛΕΚΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.32
0
0
0.32
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
ΛΥΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.251
0
0
0.251
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1989
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
38.087
0
0
38.087
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1992
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.331
0
0
0.514
0
0
0
3.6
1.874
9.5
0
18.267
0
0
0
0
0
ΛΟΓΓΙΖΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
27.847
0
0
27.847
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/1985
5.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
2.503
3.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
5.683
7.867
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΕΔΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
27.6
0
0
27.6
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
9.333
9.233
0
0
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
26.218
0
0
26.218
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1980
5.47
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
2.857
1.6
7.674
0
0.091
0
2.231
3.597
0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
25.551
0
0
25.551
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1996
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
3.954
7.867
7.05
3.8
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
24.738
0
0
24.738
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/1986
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.433
0
6.171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
24.29
0
5.475
18.815
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
6.349
4
0
0
0
0
0
ΜΑΪΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21.759
0
0
21.759
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
4.846
0
0
0
8.033
2.794
1.926
ΡΕΤΣΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
20.988
12.81
5.075
3.103
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
0
0
0
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
19.934
0
0
19.934
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
8.333
0
0
0
2.434
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
16.48
0
0
16.48
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/02/1985
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.143
2.88
2.057
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14.72
0
0
14.72
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1983
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.354
1.966
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14.305
0
4.705
9.6
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1996
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.321
0
0
13.321
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
5.954
0
0
0
0
0
0
ΧΙΟΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.889
0
0
10.889
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1984
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
7.7
1.337
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΤΖΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.328
0
7.705
2.623
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/01/1999
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΠΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.828
0
0
9.828
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
9.233
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.233
0
0
9.233
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΤΖΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.2
0
0
9.2
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΒΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.167
0
0
9.167
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΛΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.548
0
7.405
1.143
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/1996
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.617
0
ΜΠΑΛΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.433
0
0
7.433
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/02/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΑΝΑ-ΤΣΙΑΝΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.326
0
0
7.326
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1979
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
3.634
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.411
0
0
6.411
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0
0.549
1.074
1.189
0
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.25
6.25
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
6.057
0
0
6.057
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
4.046
1.554
ΠΑΝΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.89
5.89
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΙΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.509
0
0
5.509
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/08/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.189
1.097
0.869
0.937
0.206
0.571
0
ΤΟΥΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.5
0
0
5.5
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/1981
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.9
0
0
4.9
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1991
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.022
0
0.845
3.177
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛAΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4
0
0
4
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1992
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.977
0
0
3.977
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/1998
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.429
0
0
3.429
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/1989
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.526
0.457
1.303
0
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.28
0
0
3.28
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
0
0
0.434
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.88
0
0
2.88
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/1994
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
1.051
0.389
0
0
0
ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓEΛΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.857
0
0
2.857
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1989
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΗΡΑ
ΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.84
0
0
2.84
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
0
0
ΠΛΙΤΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.309
0
0
2.309
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2005
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.44
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΜΑΙΣΤΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.286
0
0
2.286
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1977
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.103
0
0
2.103
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1996
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.686
0.937
0
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.989
0
0
1.989
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.83
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.377
0.503
0.629
0
ΚΟΤΣΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.92
1.92
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2006
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΤΑΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.474
0
0
1.474
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0.583
0
0
ΤΟΥΦΕΞΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.371
0
0
1.371
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1987
7.22
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0.48
0.434
0
0
ΚΑΓΙΑΒΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.097
0
0
1.097
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2009
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.6
0.6
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΗΦΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.549
0
0
0.549
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.251
0
0
0.251
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1985
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0