Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.05
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.08
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.13
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.14
ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.15
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.16
ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή