Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα μηδενικής προϋπηρεσίας

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.05
ΔΟΜΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.08
ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.09
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.11
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.12
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.22
ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.24
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.26
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.27
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.28
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤE01.29
ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.30
ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.31
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.32
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.34
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.36
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή