ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΚΕΡΑΣΙΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
0
0
0
0
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1976
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
0
0
0
0
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1982
8.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
0
0
0
0
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1985
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
0
0
0
0
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1990
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
0
0
0
0
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1990
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
0
0
0
0
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
0
0
0
0
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
0
0
0
0
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
0
0
0
0
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0