ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΝΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1980
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΝΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1987
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ- ΣΚΕΝΔΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1976
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1976
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/08/1977
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1979
7.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΑΚΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΑΜΒΕΡΙΟ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1979
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΛΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1981
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1982
5.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1984
8.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1986
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΧΙΝΗ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1988
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1988
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΤΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1991
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΓΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1991
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΗΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1991
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1992
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1992
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΑΡΑ
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/1992
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΚΜΕΤΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1994
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1994
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΛΙΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
9.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
8.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΝΓΚΑΖΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΕΣΤΟΡΑ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1996
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1996
7.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΖΑΤΖΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΒΡΙΤΣΑ
ΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΥΡΗ
ΦΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΩΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1997
8.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΠΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1997
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΤΖΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1997
8.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
8.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΚΑΤΣΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1998
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1998
8.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1998
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΤΣΟΓΛΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΟΥΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΣΒΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1998
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1999
8.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
9.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1999
9.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΑΛΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΤΙΛΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2000
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΤΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2000
8.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
8.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΜΑΡΘΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
8.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΚΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΦΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2000
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
8.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΖΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
9.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΕΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
8.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ
ΛΑΡΙΣΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2001
8.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2001
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΜΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΣΓΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2002
9.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2003
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΞΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0