ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2004
9.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1977
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/08/1977
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΙΔΩΝΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΜΑΡΘΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
8.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΙΛΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/1975
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1976
5.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1980
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΙΜΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1980
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1985
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1986
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΜΕΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1989
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΝΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΚΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1991
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΓΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1991
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΗΤΤΑ
ΧΡΥΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1992
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΚΜΕΤΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1993
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1994
9.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΤΣΑ
ΣΙΔΕΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΤΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΝΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΖΙΚΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1994
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
8.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΤΣΑΛΟΓΛΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
8.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
9.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
8.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1996
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΩΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1997
9.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΓΑ
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1997
8.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1997
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1998
9.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1998
8.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΤΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
8.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1998
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1998
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΛΟΥΚΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1999
8.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1999
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΓΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1999
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΤΙΛΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
8.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2000
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2000
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
8.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΕΟΝΤΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΡΜΕΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/2001
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
8.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΓΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΖΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
9.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΛΣΑΜΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
9.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΗΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΑΝΑΤΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2001
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΑΝΤΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2001
8.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2001
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
8.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2002
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΣΓΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2002
9.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΪΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΚΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΒΑΣΙΛΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2005
9.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2005
8.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΚΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2007
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2007
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0