ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΒΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΙΚΑΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/09/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΖΑΜΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΕΛΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΤΣΑ
ΣΟΦΙΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΑΖΙΩΤΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΤΡΙΑΔ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΠΑΡΤΑΛΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/03/2003
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29/07/2003
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΕΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17/10/2005
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14/11/2006
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
06/11/2007
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΘΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/03/2009
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΛΙΟΓΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2010
9.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΖΕΜΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/08/2005
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/03/2006
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2007
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2007
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΖΙΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2008
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑ
ΜΑΓΔΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2008
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΛΝΤΟΝ
ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΝΝ
ΧΕΝΡΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/1986
6.76
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΟΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1986
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΙΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1988
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.16
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΩΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΟΥΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25/11/1988
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΟΥΛΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1989
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΛΥΜΠΑΤΣΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΡΑΒΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1989
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΛΑΒΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΠΑ
ΔΕΣΠΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΕΦΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1989
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.88
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΜΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1989
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΥΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΙΔΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
8.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΛΗΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΚΙΒIAΔΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1989
7.67
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1989
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΠΛΕΚΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/1990
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1990
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΗΤΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΙΤΣΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1990
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΣΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΕΜΕΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
6.95
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1990
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΙΣΑΒΕΛΛΑ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΠΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1990
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1990
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΡΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1990
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1990
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΔΙΑΔΗΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1990
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1990
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/12/1990
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/12/1990
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1990
5.95
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΑΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΩΤΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1991
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1991
7.53
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1991
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1991
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1991
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΤΑΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1991
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΑΓΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1991
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΝΟΥΣΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΩΜΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
8.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΩΜΑΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
7.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
9.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΔΑΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΤΣΙΚΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΛΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
6.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΛΦΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1992
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΑΚΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΕΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1992
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1992
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΝΑΤΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/08/1992
6.53
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΑΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΔΩΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1992
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1992
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.87
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.32
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΛΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΑΒΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΑΡΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΓΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
6.34
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΛΙΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΩΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΑΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΕΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΦΑΝΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1993
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1993
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1993
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1993
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1993
7.94
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1993
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28/07/1993
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΤΖΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
7.22
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΕΤΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΙΟΥ
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΥΓΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΟΪΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΦΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.95
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΠΟΡΔΑΝΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΑ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
9.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.75
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΥΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΙΚΙΔΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΥΓΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΖΙΝΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.14
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΕΜΠΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ
ΛΟΥΙΖΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
7.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΔΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΕΤΣΟΥ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΛΙΝΟΥ
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
7.11
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΛΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
6.28
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΙΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΠΕΡΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1994
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΑΡΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1994
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΔΩΡΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.81
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΝΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.42
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΤΖΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΟΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.49
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.26
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
8.57
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΓΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
7.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.39
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.39
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΛΕΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΡΚΑ
ΛΥΔΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΗ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΛΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΦΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΦΩΤΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
5.97
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΦΤΕΤΖΗ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/12/1994
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21/12/1994
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤINΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1994
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΜΙΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
8.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΤΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΟΥ
ΕΡΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
7.16
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΥΡΓΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΤΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1995
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1995
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1995
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
7.43
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑ
ΘΕΑΝΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΓΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΟΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΩΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
6.92
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΛΕΚΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΡΝΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
8.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΡΟΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΗΦ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
28/07/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/08/1995
5.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΑΛΚΜΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1995
7.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1995
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΣΚΙΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΓΙΑΝΤΣΑΚΗ
ΘΕΟΠΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
8.05
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΧΟΠΕΤΡΟΥ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΓΕΝΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΣΣΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/11/1995
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΖΙΑΡΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΝΤΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΡΑΪΤΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΣΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.64
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΤΣΙΟΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΣΕΝΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1996
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΦΑΝΗ
ΣΥΡΑΓΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.45
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΕΡΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/10/1996
6.72
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΛΕΠΗ
ΔΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΖΕΛΕΠΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΑΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.79
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΗΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1997
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/04/1997
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΛΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18/04/1997
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΥΣΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1997
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΖΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1997
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΑΡΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΔΑΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1997
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1997
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΡΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1997
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/11/1997
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΔΗ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΤΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΒΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.55
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΤΟΥΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΤΕΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.03
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΙΔΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΗΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΡΜΠΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/03/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
6.88
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΤΣΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΑΝΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΡΤΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.89
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΣΕΚΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΗ
ΑΣΤΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22/07/1998
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
7.53
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΔΟΥΜΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/08/1998
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΓΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1998
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΦΟΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΖΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΤΣΑΚΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/11/1998
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΑΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
7.17
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΡΖΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΜΤΣΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΑΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1998
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.24
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΠΕ
ΖΑΧΑΡΩ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.18
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΡΑ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΠΟΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.69
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΑΤΕΡΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΣΔΟΓΑΝΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
8.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗ
ΧΡΥΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
6.16
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1999
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΡΜΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1999
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1999
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΑΚΑΚΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
8.46
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΜΗΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΒΛΕΤΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/11/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
6.17
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΩ
ΒΑΣΙΛEΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1999
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0