ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΜΠΑΚΑΛΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1985
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/1995
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΟΥ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1985
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
6.56
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/1987
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/1987
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1988
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΑΚΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
5.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1988
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1988
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΜΑΛΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1990
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΟΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
5.73
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1991
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΙΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΓΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1992
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΣΑ
ΟΛΓΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1992
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΑΚΗ
ΖΩΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1992
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1994
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1995
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΑΡΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΥΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ
ΞΑΝΘΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1998
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΚΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1999
5.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΥΛΙΤΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.69
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΖΑΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2001
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΥΛΟΥΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2002
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΦΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2002
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΣΗ
ΘΕΑΝΩ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΗΝΙΑΔΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
5.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΚΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΡΙΤΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΚΙΩΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΛΙΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΚΛΕΡΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2003
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΛΕΠΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΖΑΚΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
5.41
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
5.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΦΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2003
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΥΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2004
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
5.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ
ΦΙΛΟΜΗΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΖΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΝΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΡΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2005
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2005
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΥΓΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΖΩΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΕΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΓΑ
ΛΥΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ
ΘΕΑΝΩ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΥΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΩΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/2005
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2005
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΚΤΥΛΟΥΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΠΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΘΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/02/2006
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΗΝΩΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2006
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΜΠΕΡΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2006
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/2006
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2006
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΦΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2006
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΔΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/2006
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΛΤΕΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΕΒΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2006
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΦΤΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2006
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΑΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2006
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΤΕΖΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2006
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2006
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2006
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2006
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΕΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2006
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ
ΒΗΣΣΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2006
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2006
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2006
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΒΒΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΙΡΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2006
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GAWRYLUK-ANTHOPOULOU
ANGELIKA
ANDRZEJ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ
ΜΥΡΤΑ
ΣΤΕΡΟΥΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2007
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑΪΔΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2007
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΥΩΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2007
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2007
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2007
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2007
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΟΛΓΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2007
5.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2007
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2007
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΗΣΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2007
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΒΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2007
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2007
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - ΔΑΥΙΔ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2007
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2007
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2007
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΙΤΑΔΑΚΗΣ
ΜΥΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2007
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΤΟΜΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2007
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2007
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2007
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΥΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/2007
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ
ΚΛΕΜΑΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2007
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΦΛΩΡΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2007
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2007
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2007
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2007
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2007
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΑ-ΑΓΛΑΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2007
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΙΜΩΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2007
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2007
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2007
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΤΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2007
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2007
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2007
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΞΑΜΠΑΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2007
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΤΖΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2007
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΒΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΧΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΦΡΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΣΙΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ-ΠΑΥΛΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΛΣΟΥΡΑΝΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΧΗΔΗΡΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΜΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2007
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΚΟΣΣΑ
ΙΟΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2007
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2007
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2007
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΣΟΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/2007
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2007
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΡΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2008
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2008
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2008
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΛΛΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2008
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2008
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2008
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΚΟΥΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΑΚΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
5.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΚΑΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2008
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2008
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2008
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2008
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2008
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΤΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2008
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2008
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2008
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2008
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΓΙΑΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2008
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2008
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/08/2008
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΤΕΡΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/08/2008
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/08/2008
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΝΑΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/08/2008
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΣΚΙΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2008
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2008
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΥΓΙΖΟΥ
ΦΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΤΡΑ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2008
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΛΛΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2008
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΖΟΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2008
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΛΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2008
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΕΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2008
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΡΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2008
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2008
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ
ΕΛΣΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2008
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗ
ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΝΕΚΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2008
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΣΙΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2008
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2008
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2008
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2008
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2009
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2009
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2009
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΡΦΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2009
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΩΝΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2009
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2009
5.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2009
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/2009
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΣΑΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/2009
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΪΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΛΟΜΑΝΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΒΙΚΤΩΡ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΟΥΜΙΔΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26/03/2009
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΝΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΥΒΑΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΝΔΕΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2009
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2009
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΥΚΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2009
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2009
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2009
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΡΜΠΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/2009
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/2009
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/2009
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2009
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2009
5.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2009
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2009
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2009
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2009
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2009
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2009
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑ
ΧΡΥΣΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2009
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2009
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2009
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2009
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΥΡΗ
ΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2009
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2009
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΙΩΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2009
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΙΝΙΩΤΗ
ΖΑΜΠΕΛΟΥ
ΚΑΡΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΟΦΤΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
5.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
5.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΦΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΠΟΝΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2009
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΡΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΙΟΜΙΔΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2009
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2009
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2009
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2009
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2009
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΒΑΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2009
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2009
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2009
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΪΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2009
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2009
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2009
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2009
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΙΩΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2009
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2009
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2009
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2009
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2009
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2009
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2009
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΓΓΑ
ΕΛΕΝΑ - ΑΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2009
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2009
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΒΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2009
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΕΤΖΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2009
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΚΙΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2009
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2009
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΙΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2009
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2009
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2009
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2009
5.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2009
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2009
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2009
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2009
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2009
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΙΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2009
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2009
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2009
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2009
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΛΙΜΑΡΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΒΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΙΟΥΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΗΧΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΒΑΝΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2009
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΙΡΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2009
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΜΠΑΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2009
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΖΩΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/2010
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΛΕΤΤΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/2010
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2010
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΙΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2010
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2010
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΒΟΥΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2010
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2010
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2010
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/2010
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΜΑΡΙΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2010
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2010
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ-ΚΟΤΣΟΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2010
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2010
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΠΑΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2010
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2010
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2010
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2010
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΟΥΝΤΖΙΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΛΕΓΚΟΥΡΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΑΘΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΓΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΡΤΖΑΝΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΖΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΦΦΕΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2010
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2010
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΔΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0
0
0
0
424
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003