ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΑΣΙΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1991
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1994
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1996
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΣΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.55
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΞΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΚΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΛΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1983
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1987
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/1989
5.83
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΪΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1989
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΒΟΥΛΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1990
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΓΟΥΡΟΥ
ΓΙΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1990
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1991
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1992
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΖΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1996
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΟΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΙΚΑΛΑΚΗ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1997
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
6.54
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΜΩΥΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2000
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΤΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
7.05
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΖΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΚΑΒΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ
ΦΡΙΞΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΞΕΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/2002
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΒΑΝΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΗ
ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2002
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΖΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΜΑ
ΣΟΦΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΙΛΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΜΟΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΚΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΝΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΛΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΑΣΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΜΠΛΙΟΥΚ
ΤΖΙΧΑΤ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
7.43
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
5.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΟΧΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΧΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΡΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΚΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ
ΘΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2005
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΙΝΤΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΥΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΡΩΞΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΡΑΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΛΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/2006
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2006
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2006
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΠΠΑ
ΚΛΕΙΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΗ
ΠΛΟΥΤΑΡΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΜΚΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2006
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΣΟΥΦ
ΤΖΕΪΧΟΥΝ
ΦΑΡΕΤΙΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2006
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΓΛΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/2006
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2007
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΛΑΒΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΜΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΑΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2007
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΣΕ
ΣΟΦΙΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2007
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2007
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΣΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2007
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2007
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2008
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΟΥΖΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2008
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2008
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΤΡΙΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2008
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2008
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2008
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΛΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2008
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2008
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2008
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ
ΡΟΝΤΙΚΑ ΛΑΚΡΙΜΙΟΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΕ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2008
7.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2008
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΝΘΑ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΡΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2008
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΑΜΑΡΑ
ΠΕΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2008
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2008
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΓΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/2008
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/2008
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2008
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2008
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2008
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2008
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2008
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΔΑΛΗ
ΜΕΡΙΑΜ
ΑΧΜΕΤ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2008
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2008
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/2009
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2009
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΤΖΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2009
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2009
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΗΤΡΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2009
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΙ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2009
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΚΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2009
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΙΝΑΛΡΑΓΙΑ-ΓΙΑΜΙΝΙ
ΣΙΓΙΑΒΑ
ΓΟΛΑΜΡΕΖΑ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2009
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΦΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2009
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2009
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/2009
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2009
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2009
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΚΕΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2009
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2009
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2009
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2009
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2009
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΖΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2009
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2009
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΔΑΜΑΛΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2009
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΧΑΙΡΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΜΑΡΘΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2009
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2009
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΠΙΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2010
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2010
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΕΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2010
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2010
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2010
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2010
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/04/2010
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/2010
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2010
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΝΔΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2010
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
233
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/1988
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
234
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2006
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΡΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
235
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2007
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
236
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2008
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΡΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
237
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/2009
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
238
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2009
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
239
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2009
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0
0
0
0
240
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2009
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0