ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΨΑΡΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1996
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΡΜΕΙΔΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/2009
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1988
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΔΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΙΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΝΤΣΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΘΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/2005
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
9.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/2006
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΓΑΡΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΥΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2009
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΗΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2009
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/1982
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΣΓΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1982
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/1984
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΛΑΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1987
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/1989
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1990
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1992
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/1992
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1993
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/1995
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1995
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΟΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1995
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/1997
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/1997
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/1997
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/05/1998
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KAΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1998
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/02/1999
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΟΣΟΥΡΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2000
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΟΥΣΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΡΙΔΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΑΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/01/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΟΘΕΑΤΟΥ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΜΟΘΕΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΥΛΑ
ΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΜΠΗΛΙΩ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΣΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
7.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΖΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΔΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/2004
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΒΑΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΖΟΛΙΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΛΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2004
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/01/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/2005
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΚΑΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2005
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΜΠΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2005
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16/05/2007
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2007
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΤΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/08/2007
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/2007
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2007
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ
ΠΟΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2007
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΦΟΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/2008
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΗΓΑΔΙΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/2008
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ
ΑΒΡΟΚΩΜΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/2008
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2008
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2008
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2008
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2008
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΦΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/2008
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2008
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΒΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2008
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2008
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2008
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΕΣΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2008
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2008
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/01/2009
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2009
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2009
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΤΑΚΗ
ΕΡΑΤΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2009
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΦΕΝΔΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/05/2009
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2009
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2009
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2009
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΓΚΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2009
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2009
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΥΡΕΚΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2009
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2009
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2009
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2009
8.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2009
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2009
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2010
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/04/2010
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΗΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2010
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0