ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΑΪΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2008
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2001
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΙΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΧΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΒΕΤΣΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2006
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΔΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2006
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗ
ΙΝΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2007
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΟΛΙΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2007
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΜΙΧΕΙΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2007
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΜΙΝΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2008
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1985
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1992
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1994
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1994
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/04/1995
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΒΑΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1996
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΤΣΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1996
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΙΤΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1998
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1998
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΤΣΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΤΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/2001
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2001
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΩΜΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΙΛΩΤΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΡΚΟΥΤΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΒΒΕΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΓΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΕΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΣΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΖΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΙΚΗ
ΝΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΝΟΥ
ΓΕΥΣΘΗΜΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΡΚΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2005
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΪΜΑΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2005
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΑΦΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2005
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/2006
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2006
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΚΟΥΝΑ
ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/2006
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/2006
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/2006
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΤΙΣΤΑΚΗ
ΖΑΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΛΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΖΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΩΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΛΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΣΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/04/2007
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/2007
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2007
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΤΣΙΜΗ
ΦΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/2007
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2007
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΑΝΤΟΥΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2007
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2007
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2007
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2008
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2008
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/2008
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΟΥ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/2008
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/2008
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΚΑΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/2008
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΤΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2008
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/2008
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΝΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/2008
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2008
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2008
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΤΣΑΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2008
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2008
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΣΚΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2008
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΙΤΣΗ
ΡΟΔΑΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2008
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΣΕΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2008
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΑΞΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2008
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΤΙΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2008
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΑΠΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2009
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΦΕΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2009
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2009
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2009
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΦΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2009
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΡΤΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2009
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/2009
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΛΤΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2009
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2009
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΙΜΠΑΠΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2009
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2009
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2009
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2009
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2009
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2009
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΠΑΝΑ
ΑΓΓΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2009
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΣΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2010
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2010
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΩΝΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2010
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0