ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΜΟΣΧΟΛΟΥΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΑΔΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2007
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1992
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΪΚΑΝΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΛΕΣΙΔΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΞΑΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/2000
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΑΚΗ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΑΜ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΑΝΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2002
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΗ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2002
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΣΕΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΙΩΤΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΒΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/02/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΓΛΙΔΟΥ
ΓΕΡΑΚΙΝΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΕΜΟΥΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΕΜΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΑΣΗΜΗΝΑ-ΣΗΜΕΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2005
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΣΤΙΩΛΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2006
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2006
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2006
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΛΙΚΗ - ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/2007
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2007
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΜΟΥΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2007
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2007
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΜΠΑΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2007
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2007
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΚΑΤΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2008
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΔΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/02/2008
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΡΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2008
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2008
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/2008
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/2008
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΚΕΡΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2008
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2008
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2008
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΗΣΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2008
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΦΩΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2008
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΗ
ΝΙΟΒΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/2009
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/2009
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/2009
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΟΥΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/2009
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/2009
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2009
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΪΣΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/2010
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/2010
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΜΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2010
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2010
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/2010
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0