ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΚΡΕΤΣΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1985
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΜΠΟΡΤΣΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΙΡΕΝΑ
ΜΑΡΙΑΝ-ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1992
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/1996
7.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1997
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
14/05/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΝΑΚΑΣ
ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΕΡΟΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΛΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΕΛΛΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2005
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΝΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2005
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΙΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2006
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2006
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2009
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2009
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2009
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΡΡΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2009
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2010
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/04/2010
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΡΟΥΣΗ-ΔΕΡΕΚΕΝΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/1977
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ-ΧΑΛΕΠΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1979
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
6.54
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΛΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/1992
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΛΩΝΙΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΑΡΝΕΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1999
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΒΡΕΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΑΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΛΑΔΕΝΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΩΤΑΚΗ
ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΒΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2006
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2006
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2006
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/2006
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΛΟΥ
ΖΩΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2006
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2007
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/2008
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/2008
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/2008
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΑ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2008
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΕΧΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2008
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΥΤΗ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2008
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΑΜ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2008
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2008
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΧΡΥΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2009
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΘΩΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2009
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΛΟΡΕΝΤΖΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2009
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΙΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2009
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/2010
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΒΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2010
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΑΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/2010
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΑΠΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/2010
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0
0
0
0
76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2009
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0