ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΣΙΟΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΤΣΑ
ΞΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2007
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2009
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΤΡΑΔΗΣ- ΜΑΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΩΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΡΣΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2008
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2010
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2010
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΤΙΜΠΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2003
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΝΑΡΕΒΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΩΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΕΝΑΚΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΓΓΑΡΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2006
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2006
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2006
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2006
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΜΕΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΟΔΥΣΕΥΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2006
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΛΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/08/2006
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2006
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΣΤΑ
ΛΑΟΥΡΕΤΑ
ΝΙΚΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΜΠΑΛΕΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2006
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2006
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2006
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2006
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2006
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2006
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΙΔΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2006
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2006
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΚΙΑΡΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2006
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2007
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΣΙΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2007
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΩΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΩΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΩΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΒΙΓΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΠΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2007
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2007
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΠΛΕ
ΠΑΓΩΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/09/2007
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2007
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΕΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2007
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2007
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΟΥ
ΜΕΡΣΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2007
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2007
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΜΥΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/2008
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΦΙΔΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/2008
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/2008
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΖΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΓΑ-ΝΤΕΒΕ
ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2008
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2008
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2008
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/2008
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΜΠΟΛΑ
ΖΩΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΤΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΛΑΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2008
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2008
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2008
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΔΡΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2009
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/2009
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2009
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2009
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΚΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2009
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΧΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΚΚΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΑΙΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΨΙΜΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΡΕΙΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2009
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΕΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2009
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΚΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΤΕΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2009
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΜΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2009
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΪΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2009
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/2010
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2010
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2010
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2010
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΜΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2010
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1984
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/03/1989
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΙΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/1990
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΝΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1990
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΡΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1991
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΟΥΧΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/03/1992
9.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΠΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1994
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1996
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΟΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΛΑΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1997
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΒΕΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1998
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΝΤΖΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1998
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1999
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1999
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΡΤΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/1999
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2000
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΒΑ
ΝΤΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΤΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
7.05
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΗ
ΑΝΝΑ
ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2001
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΖΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΛΕΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2001
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΥΣΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΞΕΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΑΡΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
5.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΑΡΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΣΗ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2002
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΗ
ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2002
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΣΤΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΜΑ
ΣΟΦΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΡΣΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2003
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2003
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΜΠΑ
ΟΛΓΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/2003
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΓΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΣΧΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2003
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2003
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΝΤΕΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΔΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2003
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2003
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2003
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΛΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗ
ΠΟΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΤΣΗ
ΛΕΥΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/2003
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΛΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/02/2004
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2004
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΧΩΡΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΤΑΡΚΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΑΜΕΡΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΛΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΕΡΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2004
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΡΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΜΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2004
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΕΚΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2004
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΡΜΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΙΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΟΥΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΚΟΣ-ΘΕΣΑΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2004
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΩΚΑΣ
ΦΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2004
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΦΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΩΑΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
5.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΥΡΣΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/2005
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΚΑΝΤΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2005
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΗ
ΣΜΑΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2005
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΥΔΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2005
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΤΕΖΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2005
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΑΔΑΜ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΝΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΤΣΑΤΣΗ
ΜΑΙΡΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/05/2005
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΕΒΡΕΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2005
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΟΚΑΣ
ΦΩΚΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2005
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΛΛΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ
ΖΩΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΘΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΒΕΖΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2005
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΩΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΜΑΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΙΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ
ΘΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2005
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΙΝΤΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΥΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΓΙΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΘΗΤΑΚΗ
ΜΥΡΤΩ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΜΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/08/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/08/2005
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΪΝΑΤΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΩΤΡΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2005
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/2005
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΡΩΙΔΗΣ
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2005
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΚΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2005
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2005
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΚΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2005
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2005
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2005
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΖΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2005
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/2005
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΣΤΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2005
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2005
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2005
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΩΤΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2005
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2005
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2005
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2005
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΡΑΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΕΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΚΟΛΟΒΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΦΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2005
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2005
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΡΓΙΩΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΥΡΙΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΜΕΥΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΤΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΒΑΛΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΣΚΟΛΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΤΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΔΡΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/2005
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2005
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ-ΜΑΜΟΥΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/2005
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΜΑΖΗ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/2005
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/2005
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΑΓΚΑΛΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2005
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/12/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/12/2005
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΠΠΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/01/2006
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2006
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/2006
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/2006
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΗ-ΜΑΛΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2006
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2006
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2006
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2006
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2006
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΘΗΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΪΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2006
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2006
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2006
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΪΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2006
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2006
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2006
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
0
0
0
0
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2006
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΩΡΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2006
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΞΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2006
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2006
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0
0
0
0
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/2006
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0