ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΛΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
9.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΦΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
9.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1998
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1998
8.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
7.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1975
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1976
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΟΥ-ΤΖΑΦΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1977
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΟΓΚΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1978
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΛΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1987
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΜΑΚΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
8.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1998
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΑΡΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/2004
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
9.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0