ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1988
9.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΕΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2009
9.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1980
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1983
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1984
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1985
8.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1987
8.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1981
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1981
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1982
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΚΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1984
8.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1985
6.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΣΟΥΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1986
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1986
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/1988
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1989
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
7.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΤΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΕΥΘ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
8.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΦΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΓΟΝΕΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
9.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΚΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1993
8.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
9.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
9.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
7.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΝΔΙΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1997
8.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1997
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1999
9.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1999
8.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
9.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
8.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2002
7.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΑΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΜΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2008
7.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0