ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΦΩΤΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΕΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1998
7.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΩΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2000
8.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
06/06/2001
9.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/05/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΓΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΟΙΚΤΟΜΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΗ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2005
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
9.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
9.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΡΜΕΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/2008
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΩΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2009
9.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2009
9.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2009
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΛΑΜΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1988
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1988
8.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1989
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΕΒΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
9.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1990
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1991
7.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1991
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1992
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΕΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1993
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/1994
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1994
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΔΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΟΥΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/1995
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΧΙΠΠΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΨΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΖΑΒΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1997
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΙΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
8.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1998
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ
ΒΑΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1998
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1999
7.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΓΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1999
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2000
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΔΑΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
9.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΝΑΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΚΙΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΗΤΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
5.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/2002
5.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΝΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΕΡΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2003
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΥΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/2005
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2005
9.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/2006
8.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/2006
9.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2006
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2006
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
5.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΠΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2006
5.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2006
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
9.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥΡΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΑΓΑΠΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2009
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2009
9.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
90
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/2005
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
0
0
0
0
91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0