ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΠΕΤΡΟΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΛΕΡΙΟ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΕΡΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΙΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2008
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΔΗΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΖΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΤΑΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2007
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΑΝΤΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2007
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΜΠΟΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΓΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1996
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΠΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΓΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΓΝΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΤΖΟΥΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΜΠΑΠΤΣΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΣΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2001
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TZEMAΛΗ
ΓΙΟΥΛΙΝΤΑ
ΦΑΤΜΙΡ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΟΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2001
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2001
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2001
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2002
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2002
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2002
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΙ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
8.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2002
5.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΓΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΤΡΙΤΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΡΛΕΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΟΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΕΙΤΣΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΩΚΑΚΗ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΩΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΑΝΑΤΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΝΤΖΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΓΕΡΑ
ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
ΠΑΟΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
7.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DODI
MARIA
SKENDER
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΗΜΙΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
8.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
7.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΪΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΓΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2002
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΝΑΤΣΙΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2002
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2002
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΤΖΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΕΡΕΣΚΟΥ
ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2002
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΛΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2002
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2003
7.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΣΚΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2003
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΠΕΡΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΛΕΩΝΙ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΡΤΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΓΚΑΤΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΜΠΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΔΙΩΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΙΑΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΑΡΜΕΖΗ
ΖΩΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΑΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΛΙΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΕΟΝΤΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΥΛΙΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΛΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΒΕΝΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΛΗ
ΠΑΡΙΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΩΡΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
8.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΜΠΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΤΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΒΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΣΜΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΩΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2003
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΜΠΛΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
9.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
9.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
2.539
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΖΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΥΡΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
8.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΗΤΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
8.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΡΝΑΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΧΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΟΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2003
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2004
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΜΩΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2004
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΧ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΡΓ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΙΜΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΝΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΜΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΛΛΑΛΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΑΓΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΓΟΥΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΑΠΗ
ΚΛΕΙΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΩΔΟΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΛΑΝΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2004
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2004
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2004
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΗΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2004
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2004
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2004
7.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2004
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΩΝΑΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΣΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΖΩΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/2005
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΕΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/2005
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/05/2005
8.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2005
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2005
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2005
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΟΥΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
9.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΚΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
7.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
9.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΦΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
9.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΡΑΚΗ
ΧΑΪΔΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΡΑΛΗ
ΔΟΜΕΝΙΚΗ-ΣΤΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΙΤΣΑ
ΑΡΕΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2005
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2005
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗ
ΑΛΚΙΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2005
9.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2005
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2005
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2005
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΡΙΝΤΖΙΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2005
8.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2005
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΖΟΥΠΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2005
8.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2005
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2005
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2005
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2005
8.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΗΜΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2005
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/2005
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΥΖΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2006
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2006
9.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/2006
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΣΩΣΑΝΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/2006
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΟΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2006
9.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2006
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΓΑ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΑΧΤΣΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΝΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
9.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΛΙΟΥΜΠΟΒ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΓΑ
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2006
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ
ΠΗΓΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΖΟΥΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΚΑ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΡΙΖΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΚΥΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΒΑΣΙΛΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΝΕΣΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
8.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
8.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΣΙΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΪΣΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΤΣΟΥΔΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2006
9.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2006
9.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2006
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2006
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2006
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
9.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΒΕΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
9.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΕΡΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΙΟΥ
ΑΡΤΕΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2007
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2007
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2007
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2007
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΩΛΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2007
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΝΙΔΟΥ
ΣΥΡΜΩ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2007
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2007
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΜΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2007
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2007
9.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2007
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2007
8.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΙΑ
ΚΑΛΥΨΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2007
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΜΕΤ
ΝΕΖΛΑ
ΣΑΜΗ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2007
7.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΥΤΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2007
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2008
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΑΝΤΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΤΑΞΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΪΚΤΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΝΕΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
9.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΡΗΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2008
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
9.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
8.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΝΟΥ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΤΖΑΠΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΦΙΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
8.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2008
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2008
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2008
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΛΟΓΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2008
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2008
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΑΤΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2008
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2008
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2008
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2008
8.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2008
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2008
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0
0
0
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2008
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0