ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠ ΔΙΑ 2
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΑΡΓΥΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΠΕΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΪΚΑΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
ΡΟΥΜΠΙΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΪΚΑΛΗ
ΦΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΣΗΦ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2007
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2007
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΝΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2010
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2004
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2006
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2009
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2006
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2009
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2009
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1980
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1983
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΔΙΑΔΗΣ - ΤΟΥΜΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/1987
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/1987
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1988
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1989
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1989
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/06/1991
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1991
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1991
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1991
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΥΡΓΚΟΣΤΑΡ
ΠΑΝΤΕΑ
ΜΟΝΙΡ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΒΕΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΟΡΔΙΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΟΛΙΒΙΑ-ΛΗΔΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΓΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
9.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΣΤΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΝΤΕΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
9.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΑΣΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΣΕΡ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΑΣΣΕΡ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΠΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1997
9.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ- ΧΛΟΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1997
9.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΥΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1997
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1997
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΗΝΙΑΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/08/1997
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/1998
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΑΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΝΟΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1998
8.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΟΥΝΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1998
9.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΙΟΥΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1998
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/12/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΡΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΛΟΥΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1999
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΠΕ
ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
9.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΒΑΛΙΑΡΗ
ΦΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΜΠΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2000
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
9.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2000
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΘΑΡΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/2000
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΜΠΡΟΥΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΗΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
9.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2000
9.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΟΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2000
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/2001
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΚΡΙΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2001
8.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΑΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΛΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΤΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΤΣΗΣ
ΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΣΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΟΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2001
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΑΦΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2002
8.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2002
9.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΟΥΡΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΚΑ
ΠΕΛΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΙΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΠΠΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2002
8.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΥΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2002
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2002
9.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΠΟΥΡΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΛΙΟΠΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥΔΗ
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΛΗ
ΟΛΓΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/01/2003
9.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/01/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΩΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΡΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2003
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΥΣΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2003
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΝΑΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΖΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
9.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΘΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
9.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ
ΕΥΜΕΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΓΑΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2003
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΙΜΠΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΘΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΣΗΦ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΟΥΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗ
ΣΤΑΣΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
9.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΙΝΕΖΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/12/2003
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2004
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΓΚΑ
ΙΠΠΟΛΥΤΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2004
9.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2004
9.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΤΕΡΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΕΡΓΚΕΪ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΔΗ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/06/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΕΛΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΛΙΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΥΚΗ
ΝΕΦΕΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΖΑΓΚΙΟΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΝΤΑΝΟΖΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
8.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΕΠΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΙΔΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2005
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/01/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΒΕΤΖΗ
ΦΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΓΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΕΡΓΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2005
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΚΟΥ
ΩΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2005
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2005
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΒΡΑΑΜ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/2005
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VAN VOORTHUIZEN
MARIUS JOOST
JOHANNES
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΡΙΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΤΕ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
9.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΣΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΔΕΝΤΖΙΔΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΞΕΝΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΕΓΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2005
8.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2005
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΖΟΥΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΟΥΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
9.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΡΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2005
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΒΙΘΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΛΤΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΓΓΙΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2005
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/2006
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2006
8.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΤΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΩΜΑ
ΡΑΛΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2006
9.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΡΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2006
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΚΑΝΑ
ΑΡΙΣΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2006
9.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΑΜΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2006
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2006
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2006
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΛΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2006
9.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΚΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2006
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΙΝΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΤΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2006
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΡΑ
ΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2006
9.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/01/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΤΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2007
9.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΟΖΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2007
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΙΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2007
9.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2007
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ
ΛΗΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2007
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΥΤΣΙΔΗΣ
ΝΑΟΥΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2007
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2007
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2007
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2007
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΒΑΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΛΛΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΔΑΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2007
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2007
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2007
8.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΗΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2007
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΙΔΑ
ΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2007
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2007
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΜΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2007
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΛΑΚΑΚΗ
ΒΕΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΦΕΡΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΡΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΜΧΟΥΓΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΘΗΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2007
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2008
8.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΤΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΜΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2008
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΑΔΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2008
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2008
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2008
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΙΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2008
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΑΚΩΒΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2008
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΙΑΚΑ
ΙΣΜΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
9.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2008
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ - ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2009
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2009
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2009
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΚΟΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2009
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΜΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2009
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2009
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2009
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2009
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2009
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2009
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2009
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2010
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΒΕΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2010
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΚΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2010
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΙΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1985
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1985
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1987
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1988
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1988
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1988
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1989
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1989
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1989
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1989
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1989
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΩΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΡΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1990
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΥΦΤΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΜΟΥΡΑΤΟΡΙ-ΕΣΤΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1990
8.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΗΛΕΥΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΦΡΟΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΛΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/1991
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/1991
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1991
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1991
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΛΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΕΜΤΖΕΣ
ΙΑΣΩΝ
ΧΑΡΑΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/08/1991
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΜΑΛΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1991
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΓΓΕ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΧΟΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1992
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΤΑΞΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1992
9.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΡΜΠΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΝΑΒΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/1993
9.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1993
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΙΤΣΗ
ΕΛΠΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΜΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΛΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
8.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ - ΚΑΜΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1993
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΜΟΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1993
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΤΣΕΛΗ
ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1993
9.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/06/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1993
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1994
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
8.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
9.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1994
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΚΡΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0
0
0
0
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0